x

Audebo Pumpestation: Nyt besøgscenter godt på vej

Pressemeddelelse 22. marts 2021

Audebo Pumpestation skal være nyt besøgs- og formidlingssted, som fortæller historien om den enestående inddæmning af Lammefjorden. Projektet har netop fået støtte af den filantropiske forening Realdania.

Pumpestationen bliver en unik formidlingsramme og giver forståelse af landskabet omkring Geopark Odsherred, hvor det menneskeskabte landskab indgår som en naturlig del i samspillet med det geologisk skabte. Samtidig er området ved Lammefjorden kendt som hele Danmarks køkkenhave, der leverer førsteklasses grøntsager til det nye nordiske køkken. Det har bidraget til en regional stolthed blandt folk i og omkring Odsherred.

”Samspillet mellem menneske og natur ved Lammefjorden synliggør menneskets trang til at skabe forandring og bedre vilkår for overlevelse på et særligt sted – samtidig er selve pumpestationen en bygning med kulturhistorisk værdi – vi glæder os over, at vi nu er et skridt nærmere realiseringen af et besøgs- og formidlingssted for alle,” siger formanden for Lammefjordens Historiske Forening, Bente Eskesen.

Dæmning, pumpestation og det smukke landskab ved fjorden udgør tilsammen et magisk besøgssted. Inddæmningen af Lammefjorden var en storstilet bedrift i sidste halvdel af det nittende århundrede og et udfordrende kulturteknisk projekt, da inddæmningen hører til verdens dybeste – 7,5 m. under havniveau.

På Audebo Pumpestation skal afholdes forskellige arrangementer – f.eks. foredrag, teater, koncerter, udstillinger samt større møder og konferencer. Pumpestationens lokaler, herunder en café, vil også kunne lejes til møder, seminarer, private fester m.m. Stedet vil samlet set være en inspirerende ramme – inde som ude – om for eksempel kommunale begivenheder og events for større virksomheder.

Realdania støtter projektet med 3,8 mio. kr. – blandt andet så det bliver muligt at restaurere og nyindrette den originale, SAVE-registrerede, bevaringsværdige pumpestation fra 1874 som et fint eksempel på et industrielt arkitektonisk værk fra historicismen inspireret af italiensk renæssancestil:

”Ved Audebo Pumpestation går bygning, sted, landskab og kulturhistorie op i en højere enhed – og det er dejligt at se, hvordan lokale frivillige med stort engagement er med til at bære projektet. En stærk formidling af inddæmningens historie vil både være til gavn for borgere og besøgende,” siger projektleder i Realdania, Eske Møller.

Projektet har desuden fået støtte fra det lokale erhvervsliv, som inden for det sidste halve år alene har bidraget med over 200.000 kr.  Der er desuden stor opbakning fra politikere og kulturelle institutioner i Odsherred og Holbæk. UNESCO Global Geopark Odsherred har også besluttet at bidrage til realisering af projektet. Lammefjordens Historiske Forening arbejder målrettet på at søge fondsmidler, så fejring af 150-året for inddæmningen i 2023 kan markeres med en tidsplan for realisering af projektet Audebo Pumpestation – FRA VAND TIL LAND.