x

Ny pulje fra Realdania skal hjælpe flere bæredygtige løsninger til byggeriet ud på markedet

Pressemeddelelse 3. marts 2021

Det vrimler med innovative ideer og løsninger, som har potentiale til at sætte fart på den bæredygtige omstilling i byggeriet og skabe bedre bygninger at bo og være i. Men mange af dem går i stå, før de når ud på markedet. Det skal en ny pulje fra Realdania på 25 mio. kr. nu lave om på.

Fremtidens bolig som en ladestation, hvor energiproduktionen integreres i facaderne. En robotplatform, som programmeres direkte ud fra 2D- og 3D-tegninger og kan udføre en lang række opgaver på byggepladsen. Og et ventilationsvindue, der kan trække fugt og varme ud af den gamle luft og genbruge den i gulvvarme og i vandhanen.

Det er eksempler på innovative løsninger til byggeriet, som er nået ud på markedet med støtte fra Realdania. Siden 2018 har indsatsen Innovation til marked hjulpet omkring 20 virksomheder med at få deres innovative produkter og løsninger ud i hænderne på bygherrer, entreprenører og rådgivere. Det har været så stor en succes, at den filantropiske forening Realdania nu forlænger indsatsen med yderligere 3 år og 25 mio. kr. 

Mange nye løsninger kommer aldrig i brug

Det betyder, at nye danske producenter og andre virksomheder, der står klar med bæredygtige løsninger til byggeriet, kan søge Realdania om støtte til at nå det sidste – og ofte svære – stykke, fra løsningen er udviklet, til den får fodfæste på markedet og bliver realiseret i de første byggerier. Både i Danmark og internationalt.   

”Al erfaring fra innovation viser, at det er svært for producenter af nye bæredygtige produkter at ramme det rette mix af timing, risikovillighed og økonomi, når de skal gå fra innovativ idé til marked. Man kalder det ’dødens dal’ – altså det hul, der opstår, fra løsningen teknisk set er udviklet, til den er på markedet. Det har den rigtig kedelige konsekvens, at nye og innovative produkter, som kan skubbe på den grønne omstilling af vores byggebranche, aldrig når ud i hænderne på landets bygherrer og entreprenører – og derfor aldrig kommer i brug. Derfor vil vi gerne fortsætte Innovation til marked, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.  

Også nystartede virksomheder kan søge og få rådgivning

Det helt centrale i puljen er at mindske en del af den merudgift og risiko for kunden, som ofte er forbundet med at afprøve nye løsninger i et konkret byggeri. Derfor er hovedmålgruppen for Innovation til marked etablerede små og mellemstore virksomheder, der med økonomisk støtte kan vise kunden den nødvendige dokumentation og tilbyde løsningen til en pris, som ellers først vil kunne tilbydes, når løsningen senere er skaleret. 

Men med den nye pulje inviterer Realdania også nystartede virksomheder til at søge, selvom udviklingen af deres løsning eller ide stadig er i et tidligt stadie – og dermed længere fra markedet. De modtager så – i stedet for økonomisk støtte – målrettet 1:1-rådgivning med fagpersoner fra støtteordningens mentorkorps. 

”Efter tre år med Innovation til marked står vi nu med solid viden om den store betydning, som vores økonomiske støtte og rådgivning har, når et nyt, bæredygtigt produkt skal hjælpes ud på markedet. En evaluering af ordningen viser nemlig, at langt størstedelen af de virksomheder, vi har støttet indtil nu, oplever, at kombinationen af økonomisk støtte og faglig sparring har bidraget til at forbedre indholdet og kvaliteten af den løsning, de har udviklet, og at det har forbedret deres fremtidige vækstmuligheder. De tilbagemeldinger har givet os rigtig meget mod på at fortsætte og styrke indsatsen,” siger Nina Kovsted Helk. 

Mere om Innovation til marked

  • En ny pulje på 25 mio. kr. skal over de kommende 3 år støtte producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, der har nye bæredygtige løsninger til byggeriet, i at få løsningen solgt til de første afgørende kunder. 
  • Puljen har 3 årlige ansøgningsfrister og kan første gang ansøges her med frist 3. maj 2021. 
  • I den nye runde åbner Realdania desuden op for, at nystartede virksomheder – hvor ideen eller produktet er i en startfase – kan få 1:1 rådgivning fra fagpersoner fra et mentorkorps fremfor økonomisk støtte.
  • Som noget nyt vil Innovation til marked også – ved siden af de almindelige åbne ansøgningsrunder – arbejde med tematiserede ansøgningsrunder og på den måde sætte fokus på særlige elementer af bæredygtighedsdagsordenen - f.eks. træbyggeri. 
  • Innovation til marked blev første gang søsat i 2018 med en pulje på 21 mio., som frem til i dag har givet omkring 20 virksomheder økonomisk støtte. Nu skal den nye pulje på 25 mio. kr. hjælpe endnu flere bæredygtige produkter og løsninger ud på markedet.
  • Innovation til marked supplerer de øvrige innovationsordninger og -aktører i Danmark som f.eks. Danmarks Grønne Investeringsfond, Innovationsfonden, Connect Denmark og BLOXHUB og kan gennem rådgivningen også hjælpe virksomheder videre til andre ordninger.
  • Smith Innovation er fagligt sekretariat for ’Innovation til marked’. Et uvildigt og bredt sammensat ekspertpanel er med til at vurdere og give sparring til ansøgerne. 

Læs mere om Innovation til marked og søg puljen