x

2 danske teams af forskere og virksomheder er udvalgt til at accelerere cirkulært byggeri

Pressemeddelelse 13. april 2021

Det skal være nemt og sikkert for byggebranchen at vælge genbrugsmaterialer. Kvaliteten af de genbrugte materialer skal være dokumenteret. Og så skal de være langt mere tilgængelige. Nu går universiteter og byggebranche sammen i to store konsortier – udvalgt af Realdania og Innovationsfonden – for at accelerere den grønne omstilling af byggebranchen.

Mere end en femtedel af Danmarks samlede CO2-udledning kan føres direkte tilbage til byggebranchen. Det samme gælder for 40 procent af al affald. Derfor skal der skrues væsentligt op for genbrug af materialer og ned for forbruget af ressourcer i byggeriet.

Men cirkulær økonomi i byggeriet er svært, og udviklingen går langsomt. Der mangler i dag ordentlig dokumentation af de genbrugte byggematerialers kvalitet, metoder til at værdiansætte dem og gode cirkulære forretningsmodeller. Den udfordring bad den filantropiske forening Realdania og Innovationsfonden danske forskere og praktikere fra byggebranchen om svar på gennem et fælles Grand Solutions-opslag i foråret 2020.

Nu kan Realdania og Innovationsfonden løfte sløret for de to udvalgte konsortier, der over de kommende år skal bringe forskning og byggebranche sammen om at udvikle nye cirkulære løsninger til byggeriet – i stor skala – med 27 mio. kr. i støtte. 

Genbrugsmaterialer skal klassificeres og kvalitetstestes

I det ene konsortium – BusinessReuse – går blandt andre DTU, Rambøll, Center for SMV og Gate 21 sammen om at udvikle et nyt system, der skal klassificere genbrugsmaterialer til byggeriet. Og så skal der udvikles en kvalitetstest af genbrugsmaterialer lavet af beton, træ og stål, så det bliver lige så nemt og sikkert for byggebranchen at vælge genbrugsmaterialer, som det er at vælge nye materialer. 

”Når man genbruger hele bygningsdele, er det muligt både at bevare selve materialerne, men også den værdi og energi, der allerede er anvendt til at fremstille dem. Derfor rummer genbrug af byggekomponenter et stort potentiale for en reduktion af CO2-udledning og for et mindre træk på vores naturressourcer. I BusinessReuse er det vores mål at indfri det store potentiale og understøtte den cirkulære dagsorden blandt andet gennem dokumentation og vidensopbygning i forbindelse med genbrug af byggekomponenter og ved at udvikle en test, der kan dokumentere den tekniske kvalitet af de brugte byggekomponenter,” siger professor på DTU og projektleder for BusinessReuse, Lisbeth M. Ottosen. 

Ny materialebank skal være fælles platform for branchen

Det andet konsortium – Circle Bank – består af blandt andre Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Danica Ejendomme og en række aktører inden for digitalisering. Sammen skal de udvikle en materialebank for byggeressourcer med dokumenteret værdi og kvalitet. Circle Bank skal have form som en fælles, digital platform for branchen, som fungerer som et beslutningsstøtteværktøj, og hvor man som virksomhed kan finde og handle de brugte materialer.

”Circle Bank er et digitalt beslutningsstøtteværktøj for hele værdikæden indenfor offentligt og privat byggeri. Med den netop indgåede politiske aftale om bæredygtigt byggeri indføres der krav og målsætninger om at nedbringe CO2-udledning i byggeriet. I et tæt samarbejde på tværs af ny forskning og praksis i byggebranchen bliver Circle Bank et vigtigt værktøj i at kunne levere på netop disse krav. Vi håber, at hele branchen vil bakke op om projektet. Det kræver en målrettet indsats og en fælles platform, hvis vi skal opfylde byggeriets andel af Paris-aftalen,” siger Lene Brix, der er formand for projektets styregruppe.

Grand Solution viser nye veje for samarbejde

Grand Solutions er et program i Innovationsfonden, der retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Det er første gang, Innovationsfonden går sammen med en anden medfinansierende samarbejdspartner og anvender Grand Solutions til en bestemt faglig målgruppe. 

”Vi er stolte af at tage del i dette projekt, hvor vi understøtter den grønne omstilling og finder nye veje for samarbejde på tværs mellem Innovationsfonden og Realdania som filantropisk partner og mellem konsortierne. Det at udvikle nye cirkulære løsninger til byggeriet ligger samtidigt fint i tråd med Innovationsfondens strategi om at investere i cirkulær økonomi, der er en af de fire politisk udvalgte grønne missioner, som vi har fokus på netop nu”, siger Annemarie Munk Riis, vicedirektør i Innovationsfonden.

De to konsortier skal udveksle erfaringer undervejs

Når de to konsortier nu trækker i arbejdstøjet, bliver det med BLOXHUB i København som fysisk mødested og samarbejdsplatform. Realdania og Innovationsfonden går med den fælles indsats nemlig skridtet videre og kræver, at de enkelte konsortier også samarbejder på tværs. 

”Vi er ambitiøse på branchens vegne og vil gerne have én plus én til at give mere end to. Derfor har vi – ud over støtten til de to projekter – søsat en fælles samarbejdsplatform for de mange aktører, der nu bliver en del af de to konsortier. Når vi bringer dem sammen, håber vi også at fremme fælles inspiration, erfaringsudveksling og værdiløft. I BLOXHUB er der nemlig mulighed for at give de enkelte virksomheder og forskere indsigter fra en lang række andre projekter udover deres eget og dermed et langt større og mere solidt erfaringsgrundlag,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.  

Udover samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af projekterne vil et internationalt advisory board understøtte konsortierne med den nyeste internationale viden på området og hjælpe de udviklede løsninger uden for Danmarks grænser. 

Mere om de to konsortier
En væsentlig barriere ved direkte genbrug af bygningskomponenter er manglende standarder, certificerings- og dokumentationssystemer. Denne mangel medfører en betydelig dokumentationsbyrde og økonomisk risiko for bygherren, som vælger disse i et byggeprojekt. Det overordnede succeskriterie er derfor at sidestille valget af genbrugskomponenter og nye komponenter i byggeprojekter, og på baggrund heraf gøre det muligt at udvikle forretningskoncepter, der bygger på anvendelse af genbrugskomponenter.

Partnere:
DTU leder konsortiet, som består af 8 partnere:
Adsbøll Renovering A/S 
Center for SMV, Aarhus Universitet 
Dansk Standard 
DTU Byg 
DTU Skylab 
Gate 21 
Lendager Group 
Rambøll 
 
En af de helt afgørende udfordringer ved skalering af cirkulært byggeri er tilgængeligheden af relevante byggemateriale i rette kvalitet og på rette tid og sted. Circle Bank vil udvikle en materialebank (en ’value hub’), hvor ressourcer med dokumenteret værdi og kvalitet kan blive udvekslet for at understøtte cirkulær økonomi i byggesektoren. Platformen skal samtidig fungere som cirkulært beslutningsstøtteværktøj for bygningsejere og andre aktører i byggebranchen.

Partnere: 
Teknologisk Institut leder konsortiet, som består af 12 partnere:
CB Nordic ApS 
Tredje Natur 
Matter bybrix 
J Jensen 
HD Lab
Twentyfifty 
Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg 
Syddansk Universitet 
Danica Ejendomme
Lejerbo 
Middelfart Kommune
Roskilde Kommune