x

Naturbydelen tiltrækker nye fuglearter

Nyhed 23. april 2021

Omdannelsen af tidligere landbrugsland til blomstrende enge, søer og vandløb har trukket flere og flere fuglearter til Naturbydelen, som Realdania By & Byg udvikler sammen med Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Blåhals, bynkefugl, rødrygget tornskade. En lang række arter, som ikke har været kendt i området før, er i de senere år dukket op i Naturbydelen Ringkøbing K, som Realdania By & Byg siden 2011 været i partnerskab med Ringkjøbing-Skjern Kommune om at udvikle.

Det fremgår af data indsamlet på systematiske fugletællinger, som lokale entusiaster fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har gennemført siden efteråret 2015, hvor Naturbydelen tog hul på et omfattende naturgenopretningsprojekt. De mange data er dokumenteret i årlige rapporter fra fugletællerne.

Tydelig effekt på fuglelivet

- Naturbydelens greb med at anlægge ny natur før husene i bydelen er enestående, og derfor er det meget interessant og prisværdigt, at effekten på fuglelivet er blevet kortlagt på frivillig basis. DOF’s rapporter taler deres tydelige sprog: Der er kommet flere og flere arter til, som netop tiltrækkes af blomstrende enge eller af søer og vandløb, siger Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld.

Ifølge fugletællerne fra DOF Vestjylland er det blandt meget andet finkearter som tornirisk og bynkefugl, der har søgt til Naturbydelen – og ikke mindst stillidsen, som i 2016 blev observeret i en flok på 530 - det største antal, der nogensinde er observeret på en lokalitet i Jylland.

Scorer højt på biodiversitet

- Vi er i gang med at arbejde med bæredygtigheden i alle de fire arealudviklingsprojekter, som vi er engageret i, på basis af DGNB byområdescreeninger, og hvad angår biodiversitet indtager Naturbydelen helt naturligt en førerstilling. Det underbygges jo også fint af den kortlægning af fuglelivet, som har fundet sted, og fuglene kommer jo, fordi der også er kommet flere af de frø eller smådyr, som de lever af, siger Peter Cederfeld.

Fugletællerne i Ringkøbing tilbagelægger præcis den samme rute ni gange om året på faste tidspunkter, og antallet af observerede fuglearter er steget fra 76 i 2016 til 88 i 2020. Allerede i første måned af 2021 føjede havørnen sig til listen, som i forvejen talte 125 arter alt i alt over årene.

Screeninger understøtter samfundsansvar

Biodiversitet er blot én af mange parametre, som DGNB byområdescreeningerne forholder sig til, og udover klima og miljø favner de også sociale, sundhedsmæssige, økonomiske, organisatoriske og kulturelle aspekter.

- Vi har siden starten af vores arealudviklingsprojekter haft fokus på bæredygtighed i bredeste forstand, blandt andet i kraft af vores bæredygtighedsværktøj, som er brugt til at forhåndsteste byudviklingsløsninger, og som er en slags forløber for de danske DGNB-byområdescreeninger, som vi i dag anvender som led i hele Realdanias arbejde med samfundsansvar fortæller Peter Cederfeld.

Det er helt centralt i udviklingen af Naturbydelen, at naturen er drivkraft for udviklingen. Inden byggeriet af de første boliger gik i gang i, blev hele området omdannet til ét stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer, der forbinder den nye bydel ved Ringkøbing Fjord med resten af Ringkøbing.

Godt halvdelen af Naturbydelens areal bliver bebygget med boliger i tæt-lavt byggeri, som ikke har private haver, men som til gengæld naturen som én stor, fælles have, der giver grobund for fællesskaber og et attraktivt liv mellem husene på tværs af generationer.


Læs mere i Naturbydelens nyhed om udviklingen i fuglelivet.

Læs mere om Naturbydelen Ringkøbing K.