x

Oplev den færdigrestaurerede ballonhangar

Pressemeddelelse 26. maj 2021

Søndag den 6. juni kan man besøge den nyrestaurerede og fredede ballonhangar på Amager Fælled mod forevisning af gratis billet. Det sker i forbindelse med, at Realdania By & Byg afslutter restaureringen af den gamle ballonhangar, der i dag er i brug som rideklub.

18 meter høj, 40 meter lang, 15 meter bred og næsten udelukkende bygget af træ. Sådan er dimensionerne på den Ballonhangar, som i 1917 blev opført på Amager Fælled i København til opbevaring af militærets gigantiske observationsballoner. 

Den historiske og fredede hangar, som er en af de få tilbageværende i Europa, var lukket på grund af nedstyrtningsfare, da Realdania By & Byg købte den i 2017. 

Efter fire års arbejde kan Realdania By & Byg nu afslutte restaureringen af ejendommen, der fortsat skal bruges af det københavnske fritidstilbud Ridevenner. Udover en nyrestaureret hangar, har klubben indtaget en stor, ny ridehal med indendørs ridebane og 30 hestebokse. De udtjente ladebygninger er revet ned til fordel for en ny, udendørs ridebane, og Amagers bedst bevarede hemmelighed, Ballonhangaren, er nu igen synlig i lokalmiljøet.

Det omfattende restaureringsprojekt er realiseret på baggrund af en aftale mellem Realdania By & Byg og Københavns Kommune. Realdania By & Byg har købt og restaureret ejendommen, mens Københavns Kommune har sikret rideklubbens tilstedeværelse i bygningerne i mange år frem i tiden. En aftale, som glæder Københavns overborgmester Lars Weiss:

- Den smukke, gamle ballonhangar er med til at give byen sjæl. Samtidig danner den rammer om Rideklubben Ridevenner, som er et helt unikt tilbud til byens børn og unge, hvor de kan passe heste, dyrke aktiviteter i naturen og være en del af et helt særligt fællesskab. Jeg er utroligt glad for, at ballonhangaren er bevaret og fritidsklubbens fremtid er sikret. Stor tak til Realdania og Realdania By & Byg for at bringe den historiske bygning på fode igen. Nu kan alle områdets børn få glæde af den grønne perle i mange år fremover, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Bevaringen af bygningerne og deres fremtidige brug glæder også Realdania By & Byg.

- En af vores fornemmeste opgaver er at sikre bygningsarven på en måde, så den kan bruges meningsfyldt i en moderne sammenhæng. Det synes jeg er lykkedes godt her, hvor vi sammen med Københavns Kommune har sikret den fortsatte drift af ’Ridevenner’ i Ballonhangaren, siger adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

Heste og ridning hører på mange måder hjemme i den 104 år gamle ballonhangar. Da den i sin tid blev opført, var det heste, der trak de prægtige balloner ind og ud ad den store port. Og siden 1960’erne har der været rideskole på ejendommen. 

Bliver en del af fortællingen om dansk bygningskultur

Ballonhangaren indgår nu i Realdania By & Bygs samling af godt 60 historiske ejendomme, som hver for sig og tilsammen er med til at levendegøre fortællingen om dansk bygningskultur og tjene som eksempler på, hvordan den danske bygningsarv kan levendegøres og fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling.

Oplev Ballonhangaren med gratis billet søndag den 6. juni

Søndag den 6. juni kl. 10-16 har alle interesserede - med gyldig billet - en unik mulighed for at opleve Ballonhangaren, der ellers normalt er lukket for besøg af hensyn til rideskoledrift. 

Som gæst kan man blandt andet opleve den gigantiske port, som er blevet genetableret, samt den mere end 300 m2 store hal, hvor ballonerne har været opbevaret. Udvendigt kan man gå på opdagelse i murværket, hvor både danske og tyske soldater gennem tiden har ridset deres navne. Man kan også se den nye ridehal, hvor rideskolens heste bor, og endelig kan man få en snak med Realdania By & Byg om historien, restaureringen og den videre proces.

Børn inviteres til at tegne en luftballon og få en lille ting med hjem.

Gratis billetter bookes efter først til mølle-princippet. Af hensyn til forsamlingsloftet gælder billetterne til særlige tidspunkter på dagen.

Vælg timeslot og book billet her

Fakta

Ballonhangaren er opført i 1917 af Hærens Ballonvæsen.

Den er opført i træ, 32 x 10 meter, som en stor åben hal med en gigantisk port i gavlen. Det er en usædvanlig stor og høj træbygning, som er blevet til efter omhyggelige beregninger, streng symmetri og militær præcision. Ballonhangaren blev fredet i 2014.

Dens oprindelige formål var opbevaring af en aflang observationsballon, som blev brugt under artilleriets øvelser i præcisionsskydning. Fra en kurv under svæveballonen kunne soldaterne se, om artilleriet ramte plet.

Luftballoner var i sidste del af 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig en veletableret del af den militære teknologi. Navnlig under 1. verdenskrig spillede ballonerne en vigtig rolle, idet de kunne observere bag fjendens linjer og rapportere om batteriernes stilling og evt. troppebevægelser. Den danske hær fik sin første ballon i 1889.

Ballonhangaren blev under 2. verdenskrig, ligesom andre militæranlæg i Danmark, besat af tyskerne. Efter krigen blev hangaren i et par år brugt til at huse tyske og baltiske flygtninge, inden militæret i 1947 helt rømmede området. 

Siden 1961 har der været rideskole i Ballonhangaren.

Brugerne af Ballonhangaren

I dag benyttes Ballonhangaren af det kommunale fritidstilbud ”Rideklubben Ridevenner”, som er et fritidstilbud til ca. 100 børn og unge i Københavns Kommune. En aftale om langtids-leje mellem Københavns Kommune og Realdania By & Byg sikrer den fortsatte drift af rideklub på ejendommen. 

Realdania By & Byg

Realdanias datterselskab Realdania By & Byg fører foreningen Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling.

Realdania By & Byg køber udvalgte, unikke bygninger, som repræsenterer væsentlige dele af dansk bygnings- og arkitekturhistorie med det formål at sikre, at bygningsarven kan bevares og bruges i fremtiden. Samlingen rummer i dag godt 60 unikke historiske ejendomme over hele landet og spænder fra senmiddelalder til i dag.