x

Frederiksberg er initiativtager til ny klimaalliance

Pressemeddelelse 4. juni 2021

Frederiksberg er med til at skabe ny klimaalliance med 16 kommuner, der skal styrke den kommunale klimaindsats.

Frederiksberg Kommune tager initiativ til at starte en klimaalliance, der består af 16 kommuner fra hele Danmark. Igennem klimaprojektet DK2020 har kommunerne i løbet af det sidste år udarbejdet handlingsplaner for lokale klimaindsatser, der lever op til den internationale Parisaftales målsætninger, og næste skridt er den konkrete implementering af dem. Med klimaalliancen går kommunerne sammen og forpligtiger sig til i fællesskab at fastholde politisk fokus på implementering af planerne, og ambitionen er, at flere af landets DK2020-kommuner på sigt bliver en del af alliancen. 

Kommunerne er tætte på borgerne og har redskaberne til at ændre og påvirke de rammer, der har størst betydning for klimaet. Det forpligter, siger borgmester Simon Aggesen (C):

”Jeg er glad for, at så mange kommuner bakker op om klimaalliancen. I kommunerne har vi en forpligtelse til at udvikle løsninger, der kan være med til at sikre et CO2-neutralt og klimarobust samfund. Kommunerne skal skabe rammerne for, at det er nemt at være klimavenlig borger og virksomhed, og det kræver, at vi lærer af hinanden. Det gør vi bedst gennem et tæt samarbejde, og nu er vi 16 kommuner, der tager klimalederskab og støtter hinanden i at nå vores klimamål. Det er en milepæl for kommunernes klimaindsats og nødvendigt, hvis vi skal nå de nationale klimamål. Jeg ser frem til samarbejdet i alliancen og håber, at flere kommuner fra hele landet vil melde sig til klimaalliancen, for det har Danmark og verden brug for.”

Bred opbakning til alliancen

Den filantropiske forening Realdania, den grønne tænketank CONCITO, det internationale bynetværk C40 og KL bakker alle op om klimaalliancen, og de skal alle være med til at facilitere en årlig workshop og udarbejde et værktøj til at måle på kommunernes klimaindsatser.  

Realdania glæder sig til at se kommunernes klimaplaner blive til virkelighed:

”Storbyer verden over er gået sammen i C40 om at løfte klimaindsatsen og nå Parisaftalens ambitiøse mål. At Frederiksberg Kommune nu tager de første vigtige skridt til at skabe en lignende alliance blandt danske kommuner, gør mig meget stolt. De 16 kommuner i klimaalliancen har allerede taget et stort, kommunalt klimalederskab gennem Realdanias indsats DK2020. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge deres videre samarbejde for den grønne dagsorden og se deres klimaplaner blive til virkelighed,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania. 

Der er behov for politisk lederskab, og derfor er klimaalliancen et vigtigt initiativ, påpeger den grønne tænketank CONCITO:

”DK2020-projektet har skabt en enestående ramme for klimaplanlægning i de danske kommuner. Næste skridt bliver den konkrete implementering og indsatser i den enkelte kommune, og her er der brug for ambitiøst politisk lederskab. Klimaalliancen er et vigtigt initiativ, hvor en række kommuner nu går sammen og forpligter sig til at gå forrest, når det netop gælder om ambitiøs implementering. Det er nu, der skal fart på klimaindsatsen i kommunerne,” siger Christian Ibsen, direktør i CONCITO.

C40: Klimasamarbejde på tværs af byer er afgørende

Det internationale bynetværk C40 fortæller, at samarbejdet på tværs af byer og kommuner er et af de vigtigste redskaber for at sikre en bæredygtig genstart af samfundet:

”Byer og kommuner driver global klimahandling. For at sikre en bæredygtig genstart af vores samfund efter COVID-19, bliver lederskabet i og samarbejdet på tværs af byer og kommuner er et af de vigtigste redskaber. Borgmestrene i C40 samarbejder med hinanden ved at dele viden, redskaber og erfaringer i forhold til at udvikle ambitiøs klimahandling. Gennem årerne har denne slags samarbejde vist sig at være uvurderlig i forhold til at gå skridtet fra tanke til handling. Borgmester Simon Aggesen har vist sin forpligtelse til at højne ambitionsniveauet ved at skabe et lignende netværk blandt kommunerne i Danmark, og vi takker ham for at tage dette vigtige skridt mod et robust klimalederskab både i Danmark og på internationalt plan,” siger Mark Watts, Executive Director i C40.

Fredag i denne uge mødes borgmestre fra de 16 kommuner digitalt for at konstituere klimaalliancen og udvælge en styregruppe, en formand og en næstformand.