x

Kommunerne farver Danmark grønt: Går mod klimaneutralitet inden 2050

Pressemeddelelse 27. september 2021

Klimaudfordringerne skal håndteres lokalt. Det sætter Danmarks kommuner nu en tyk streg under. Yderligere 30 har tilsluttet sig klimaprojektet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. Dermed er tæt på alle landets kommuner med i kapløbet om at blive klimaneutrale inden 2050. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder de kommunale og regionale klimaambitioner for historisk høje.

Som det første land i verden har tæt på samtlige kommuner i Danmark sat de grønne ambitioner på et tårnhøjt niveau – og går nu efter at opfylde de ambitiøse mål i Parisaftalen.  
 
Yderligere 30 kommuner har netop tilsluttet sig klimaprojektet DK2020 og bliver dermed en del af et hold, der allerede tæller 64 kommuner. Målet er klart: Senest i 2050 skal de være klimaneutrale. Vejen derhen hedder en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.   
 
Det betyder, at tæt på hele den danske befolkning om under 30 år lever i en kommune, der er klimaneutral og samtidig robust overfor de klimaforandringer, som allerede i dag betyder højere temperaturer, stigende havvand og mere regn.
 
”Klimasamarbejdet mellem kommunerne har aldrig stået stærkere. Jeg er rigtig stolt over, at det kommunale Danmark i den grad viser, at vi går i front. Klimaudfordringerne skal løses lokalt, for klima handler om velfærd. Det handler om at undgå vand i kælderen, om mindre støj og forurening fra grøn transport, om affaldet, der skal genanvendes, om legepladsen, der også afleder de store vandmængder, det handler om bæredygtige løsninger i vores bygninger og mad i ældreplejen. Forandringerne og den grønne omstilling påvirker vores hverdag og de steder, hvor vi bor og opholder os. Og derfor er det en bunden opgave, at vi lykkes med en omstilling, hvor borgerne er tæt på de beslutninger, der træffes. Dén opgave kan vi bare se, at kommunerne i den grad har forstået og tager alvorligt,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

DK2020 sætter klima øverst på dagsordenen 

De nye kommuner i DK2020, der blandt andet tæller Bornholm, Brønderslev, Greve, Tønder og Holstebro, skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning og med de samme værktøjer, som benyttes af internationale megabyer som Los Angeles og London – udviklet af det internationale bynetværk C40. Det er aldrig set før, at så mange lokale myndigheder i det samme land bruger C40’s værktøjer til at nå målene i Parisaftalen. 

Som deltager i DK2020 skal de 30 nye kommuner lægge en plan, der viser vejen mod klimaneutralitet senest i 2050. Arbejdet begynder allerede dette efterår og indebærer, at kommunerne udpeger alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning lokalt og lægger en klar plan for, hvordan de håndteres. Der skal blandt andet kigges på områder som transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme.  
 
Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.  
 
”DK2020 sætter klimaet øverst på dagsordenen, og det er fantastisk at opleve hvordan et tæt partnerskab mellem regioner og kommuner kan bidrage til at finde løsninger på klimaudfordringerne. Med så mange ombord i projektet kan kommunerne og regionerne sammen med Realdania nu sætte alle vores kræfter ind på at lave seriøse og ambitiøse klimahandleplaner og tage de nødvendige skridt for at gøre Danmark klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. 

Byer verden over kigger mod danske kommuner 

Da Realdania i 2019 startede DK2020 som et pilotprojekt, fik 20 kommuner mulighed for at være med. Alle 20 har i dag en C40-godkendt klimahandlingsplan. Her er der blandt fokus på udfasning af olie- og gasfyr, grøn mobilitet, klimatilpasning, partnerskaber, grønne jobs, delebilsordninger og samarbejde med lokale virksomheder og borgere om at nedbringe udledningen af drivhusgasser.
 
”Da vi i sin tid inviterede 20 pilotkommuner med i det nystartede DK2020, havde vi ikke i vores vildeste fantasi troet, at vi skulle stå her i dag – kun 2 år senere – med et klimaprojekt, som tæller intet mindre end 94 kommuner. Det gør mig stolt på vegne af kommunerne og deres borgere, at de har valgt at tage så stort og lokalt et ansvar for en af de sværeste globale problemstillinger. Byer verden over kigger mod de danske kommuner for inspiration i klimaarbejdet. Nu får de hele 94 kommuner at sparre med – udover København, der som medlem af C40 allerede har en godkendt klimaplan,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.   

Kommuner får faglig sparring og rådgivning 

De 30 nye kommuner i DK2020 skal undervejs i arbejdet med klimahandlingsplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem geografiske organiseringer – en i hver region – som er blevet dannet ifm. DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Her vil faglige medarbejdere fra KL’s Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører levere rådgivning og sparring og facilitere kommunernes arbejde med at udvikle klimaplaner.  
 
Derudover varetager CONCITO – Danmarks grønne tænketank – rollen som overordnet projektsekretariat og videnspartner i DK2020 sammen med C40.  
 
Du kan læse meget mere om DK2020 og de medvirkende kommuner her 

DK2020 - tidslinjen

 • 2015 
  Med Paris-aftalen fra 2015 sætter 195 lande en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader og arbejde for at begrænse stigningen til 1,5 grader. 

 • 2016 
  C40 udgiver Deadline 2020 rapporten som etablerer et roadmap for byernes arbejde med at reducere deres fair andel af drivhusgasudledningerne.
   
 • 2017 
  På basis af Deadline 2020 udvikler C40 Climate Action Planning Framework’et der sikrer at byernes klimahandlingsplaner tager alle udledningskilder i betragtning, sikrer borgernes inddragelse, forudsætter implementering på tværs af kommunens forvaltningsområder og fokuserer på de relevante trusler i forhold til klimatilpasningen. 

 • 2019 
  I 2019 tager Realdania initiativ til DK2020. Ambitionen er at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. 20 danske kommuner bliver udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af DK2020. Kun én dansk kommune har på dette tidspunkt en klimaplan, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen - nemlig København, hvis klimaplan er godkendt af det internationale bynetværk C40. 

 • 2020 
  Realdania indgår i et partnerskab med KL og de fem regioner med en samlet pulje på 45 mio. kr., som gør det muligt at invitere alle landets kommuner med i DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.  
   
  Yderligere 44 kommuner bliver udvalgt til at deltage i DK2020 fra november 2020. Kommunerne får sparring og rådgivning fra fem nyoprettede geografiske organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og lokale operatører. 

 • 2021 
  Efter anden og sidste ansøgningsrunde går yderligere 30 kommuner med i DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark med opstart i oktober 2021. 

  Klimaplanerne fra de 20 pilotkommuner er godkendt af det internationale bynetværk C40 og skal nu implementeres. Erfaringerne fra de første 20 kommuner går tilbage til det internationale bynetværk C40, som DK2020 udspringer af.  

  På initiativ fra Frederiksberg Kommune stifter de kommuner i DK2020, der har en C40-godkendt klimaplan, Klimaalliancen. Her forpligtiger de deltagende kommuner hinanden på at implementere klimahandlingsplanerne. 

 • 2023 
  De resterende klimaplaner skal være færdige.
   
 • 2050 
  Alle DK2020-kommuner skal være klimarobuste og klimaneutrale senest år 2050.