x

Vær med til arrangementer under Verdensmålsugen

Nyhed 20. september 2021

Verdensmålsugen d. 22.-24. september stiller skarpt på det danske arbejde med FN’s verdensmål og inspirerer til videre handling med bæredygtig omstilling og udvikling.

Verdensmålene fylder meget i Realdanias arbejde – både i vores filantropiske arbejde og i den daglige drift. Derfor har vi også valgt at være hovedpartner på Verdensmålsugen. 

Under Verdensmålsugen kan du blandt andet blive klogere på, hvordan man engagerer unge i vigtige emner såsom verdensmålene, høre mere om byggeriets vej mod bæredygtighed og lytte med, når Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, fortæller om verdensmålene som kompas for Realdanias nationale og internationale engagement i at fremme bæredygtig byudvikling og øge livskvaliteten gennem det byggede miljø. 
 

Verdensmålsugen er for alle og foregår i Altingets gård, Ny Kongensgade 10. 

Tilmelding til Verdensmålsugen på Altingets hjemmeside

Det er muligt at deltage digitalt, da alle talks, events og debatter live-streames.

CEO- Talk med Jesper Nygård 

Onsdag den 22. september klokken 11.30-12

Hvad har bygninger og byudvikling med verdensmål at gøre? Mød Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania i en samtale med Jonas Keiding Lindholm, direktør for Tænketanken Mandag Morgen om verdensmålene som kompas for Realdanias nationale og internationale engagement i at fremme bæredygtig byudvikling og øge livskvaliteten gennem det byggede miljø.

CEO-talk Jesper Nygård og Jonas Keiding, Tænketanken Mandag Morgen.

Byggeriets vej mod verdensmålene 

Torsdag den 23. september klokken 9-10

Bygninger danner rammen om vores sociale liv og fællesskaber, men står samtidigt for 40 % af den samlede CO2-udledning og 1/3 af al det affald, vi som samfund genererer. Men hvordan får vi tænkt verdensmålene ind fra start? Hvordan gør vi de komplekse mål og delmål konkrete, og hvordan sikrer vi en fælles forståelse af mål og midler fra den tidlige planlægning til udvikling og opførelsen af små som store byområder, bygninger og byrum?

Byggeriets vej mod Verdensmålene – et fælles ansvar. Arrangør: Arkitektforeningen og Bygherreforeningen. Deltagere: Ulrich Schmidt-Hansen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef, DOMEA, Natalie Mossin, arkitekt og institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi ved Det Kongelige Akademi, Laila Kildesgaard, direktør, KL. Moderator: Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

Sådan bliver unge hørt!

Torsdag den 23. september klokken 10-11

Vær med, når Verdens Bedste Nyheders nye Verdensmålsambassadører tager temperaturen på, hvordan unge kan engagere sig i vigtige emner i vores samfund. Fra paneldeltagernes forskellige perspektiver undersøger vi udfordringer, muligheder og løsninger, når det kommer til at styrke unges engagement lokalt, i politik, i det brede samfund og i verdensmålene.

Verdensmålsakademiet/Verdens Bedste Nyheder. Thomas Østergaard, verdensmålsambassadør fra Verdensmålsakademiet og Byrådsmedlem / Ikast-Brande, Freja Fokdal, Kandidat til kommunalvalg, Dansk Ungdoms Fællesråd. Moderator: Mikkel Lassen, verdensmålsambassadør og retorikstuderende. 

Eksempler på Realdanias arbejde med FN’s Verdensmål

Vores Mål

FN vedtog i 2015 de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på hele kloden. Målene spænder over afskaffelse af fattigdom og ligestilling mellem kønnene til bæredygtige byer og bedre klima - nationalt såvel som globalt. FN's medlemslande har forpligtet sig til at arbejde for at indfri verdensmålene inden 2030, og Danmark har valgt at gå forrest i arbejdet med at finde ud af, hvordan man kan måle på FN's verdensmål inden for en landegrænse. I løbet af 2020 er der blevet identificeret 197 danske målepunkter gennem projektet 'Vores Mål', der kan give os en indikation af, om Danmark flytter sig tættere på eller længere væk fra verdensmålene. Vores mål projektet er udviklet i et fællesskab mellem mange parter. Projektet er startet op af det uafhængige 2030-panel, som er nedsat af Folketinget og rådgiver dette om Danmarks arbejde med FN’s Verdensmål. Medlemmerne af panelet tæller blandt andet Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Forbrugerrådet TÆNK, Verdens Bedste Nyheder og Realdania. 
Vores Mål - en dansk baseline for FN's verdensmål
 
C40

C40 er et globalt netværk af en række af de største, mest indflydelsesrige, innovative og klimaambitiøse byer i verden. Målet er at sikre en sundere og mere bæredygtig fremtid – med særlig fokus på klima og luftforurening. C40 består aktuelt af 94 byer fra alle klodens verdensdele. Alle byer har en forpligtet sig til at arbejde for at indfri de mest ambitiøse mål i Parisaftalens målsætning om at begrænse klodens opvarmning til 1,5 grad arbejder C40 for at bevise, at den grønne omstilling i byer går hånd i hånd med øgede økonomiske muligheder. 
Det internationale bynetværk C40 

Renoverprisen 

40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark stammer fra bygninger. Når vi hvert år uddeler Renoverprisen sammen med Grundejernes Investeringsfond er vi med til at sætte fokus på målet om energireduktion og bæredygtig energi. Med Renoverprisen ønsker vi at skabe synlighed og anerkendelse af den gode renovering. Ved at fremhæve de mange gode renoveringsprojekter, der findes rundt om i lande, håber vi at inspirere til nye og flere projekter, der kommer hele samfundet til gode og reducerer energiforbruget.

Renoverprisen