x

Byudvikling i Odense: Farvel til byggeplads og goddag til Oluf Bagers Plads

Pressemeddelelse 20. oktober 2021

Overalt i Odense centrum skyder nye bygninger, veje og byrum op. En omfattende byudvikling er i gang, og efterhånden som byggehegn og stilladser forsvinder, kommer Realdania By & Bygs nyanlagte ”Oluf Bagers Plads” for alvor til syne: Et lille grønt bindeled mellem den gamle og den nye by.

Da den driftige Odense-købmand Oluf Bager i 1500-tallet opførte sin købmandsgård med butik og studehandel i stueetagen og boliger på etagerne ovenover, var det centrale Odense en smeltedigel af driftige handelsfolk, der falbød deres varer, og beboere, som kom og gik og faldt i snak med hinanden. 

Siden udviklede byen sig i mange retninger, og i 1960’erne blev en bred, firesporet vej kilet ned i byens centrum, og den historiske bymidte blev skåret midt over. 

For cirka 10 år siden blev planerne lagt for at nedlægge den trafikerede vej og igen samle bymidten, og i dag – 500 år efter Oluf Bagers storhedstid – bidrager den nyanlagte Oluf Bagers Plads med sit lille torv og sine to nye bygninger til, at der igen er skabt liv og leben i Odenses historiske centrum.

Med sin placering i overgangen mellem den historiske og den nye bydel - som er anlagt dér, hvor den firesporede vej engang løb - er Oluf Bagers Plads med til at genforene de kappede slægtsbånd i det odenseanske centrum. 

Og med et af byens nye letbanestoppesteder til den ene side og storkøbmandens aldrende gård til den anden side indbyder Oluf Bagers Plads til både puls og pause. Her midt i den genskabte odenseanske bymidte, som igen er bundet sammen af boliger, kontorer, grønne byrum, caféer, kulturoplevelser og et helt nyt H.C. Andersen Hus, indtager Oluf Bagers Plads en central rolle.

 

Byens flow

Ambitionen med Oluf Bagers Plads var at skabe et grønt bindeled mellem den historiske by og den nye bydel, men for Realdania By & Byg var der også en anden ambition med den nye plads. 

Med Oluf Bagers Plads øjnede vi samtidig en mulighed for at ændre flowet i denne del af byen på en måde, der kan komme forretningslivet til gode

Frants Frandsen Arkitekt og projektleder, Realdania By & Byg


- Nørregadekvarteret, hvor Oluf Bagers Plads ligger, har i mange år kæmpet med butiksdød. Tidligere var det sådan, at hvis man kom udefra og skulle ind til bymidten, gik de fleste automatisk den lidt kortere vej uden om kvarteret, fordi det var nemmere. Det er ved at forandre sig. Allerede nu kan vi se, at flowet har ændret sig. Folk bruger den nye plads, når de skal krydse mellem den nye og den gamle bydel, og de sidder på de bænke, vi har sat op. Nybyggerier og anlægsarbejder omkring pladsen er ved at være afsluttet og tage endelig form, og pladsens funktion og integrering i omgivelserne kommer nu for alvor til sin ret. 

- Vi kunne have bygget et plankeværk ud til letbanen og den nye bydel, men vi ville meget hellere hægte os på den odenseanske byudvikling på en god måde. Desuden var det en god mulighed for os til at give et dristigt bud på, hvordan nybyggeri i en historisk bymidte kan se ud i dag – ikke ved at bygge huse, der skulle ligne noget fra 1700- eller 1800-tallet, men ved at levere arkitektur, der kan få det historiske og det moderne til at spille sammen, siger Realdania By &Bygs arkitekt og projektleder Frants Frandsen, som har stået i spidsen for anlæggelsen af Oluf Bagers Plads.


Om Oluf Bagers Plads

Realdania By & Byg kunne i 2019 indvie Oluf Bagers Plads – et nyt byrum og to nye bygninger. Projektet er en brik i samarbejdet mellem foreningen Realdania og Odense Kommune om det store byomdannelsesområde ”Fra Gade til By”, hvor Thomas B. Thriges Gade omdannes til en ny central bydel.  

Realdania By & Byg ejer ejendommen Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense, som består af bygninger fra hhv. 1500- og 1700-tallet. Her har Realdania By & Byg sit Odense-domicil. Realdania By & Bygs areal – hvor Oluf Bagers Plads nu er anlagt - kom i spil i forbindelse med den store omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. 

Realdania By & Byg ønskede at bakke op om dette nye byområde ved at udnytte selskabets tilstødende areal som et fysisk bindeled, der sammenfletter den historiske Oluf Bagers Gård med Thomas B. Thriges Gade-projektets nye bebyggelser og den mellemliggende letbane. 

Oluf Bagers Plads fik i 2019 ”Odinprisen”, som Byforeningen for Odense hvert år tildeler til et forskønnende bygningsværk i Odense.