x

Bæredygtighed og teknologi smelter sammen, heldigvis

Blogindlæg 6. december 2021

Økoflippere og tech-udviklere var i ’gamle dage’ som nat og dag. De talte ganske enkelt forskellige sprog og havde forskellige opfattelser af den gode fremtid. Det billede har heldigvis ændret sig, for bæredygtighed kræver helhedstænkning og forståelse af sammenhænge. Det kan digitale løsninger være med til at skabe – både når byggeriet udformes og bruges. I et særcall under Innovation til Marked sætter vi derfor fokus på nye digitale løsninger til at fremme bæredygtigt byggeri.

Af Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania og Mikkel A. Thomassen, partner i Smith Innovation.

Bæredygtighed går i stigende grad fra at være en teknisk udfordring til en informationsudfordring. De gode løsninger og eksempler findes og kan dokumenteres. Nu handler det om at sætte løsningerne rigtigt sammen, så den største samlede miljøeffekt opnås. Derfor sætter vi nu med et særcall fokus på netop de nye digitale løsninger, der skal understøtte den bæredygtige omstilling af byggeriet. 

Ordningen Innovation til Marked har siden 2018 hjulpet bæredygtige virksomheder med at få hul igennem til kunder, der efterspørger morgendagens forsvarlige løsninger. Med mere end 200 ansøgninger giver ordningen et spændende indblik i, hvad der rører sig i byggeriets grønne vækstlag. Det er tydeligt, at redskaber til at træffe de rette bæredygtige valg fylder stadig mere i ansøgningsfeltet. Hvor de udgjorde 4 % af ansøgningerne i TEST (forløberen til Innovation til Marked i perioden 2012-15), udgjorde de 13 % af ansøgningerne i Innovation til Marked i perioden 2018-20. Og den opadgående tendens fortsætter at dømme ud fra de seneste ansøgningsrunder i Innovation til Marked.

Bæredygtighed i bevægelse
Tendensen afspejler, at bæredygtighed er i bevægelse. Og at bæredygtighed både har gjort det lettere og sværere at agere i byggeriet. 

Lettere i den forstand, at det nu er klart, at overholdelsen af de planetære grænser, herunder at modvirke global opvarmning, er den hovedudfordring, vi alle må orientere os mod. Hvor innovation i byggeriet for 10 år siden havde mange ligestillede formål (effektivitet, miljø, arbejdsmiljø, eksport, billige boliger, hurtigere byggetid etc.), er dagsordenen nu snævret ind og dermed lettere at finde sammen om. Hvis byggeriet nogensinde manglede en brændende platform, så har den i sandhed og alt for bogstaveligt fået det nu.

Sværere i den forstand, at der nu er flere hensyn og bindinger, der skal forstås. Vi skal ikke bare regne i kroner og ører. Det miljømæssige aftryk i form af co2-belastningen er en mindst lige så vigtig og hård valuta. Vi skal ikke bare forholde os til opførelsen, men også den indlejrede energi helt tilbage i råstofproduktionen og frem til bygningens bortafskaffelse mange år fra nu. Vi skal ikke kun forholde os til afleveringen, men hvordan bygningen reelt bruges og påskønnes. Vi skal ikke kun se på byggebranchen i sig selv, men hvordan den indgår i et samlet flow af energi og materialer på tværs af sektorer. Kompleksiteten i beslutningerne er øget uanset om man projekterer et busskur eller udformer programmer for byggebranchens fremtid.

Den digitale forbundethed
Den bæredygtige krise er også en styringsmæssig krise. Naturligvis handler den i sidste ende om at reducere vores fysiske aftryk til et niveau, som kloden kan bære. Det svære i denne omstilling er ikke manglen på bæredygtige materialer og projekter, men at vi ikke er gode nok til at indarbejde systemeffekter og det lange perspektiv i vores beslutninger.  Planeten er et forbundet system. Opgaven nu er at lære at håndtere den forbundethed uanset om man leverer materialer, tegninger eller kraner til at bygge med.

Her er der hjælp at hente i en anden af vor tids kendetegn: den digitale forbundethed. Bæredygtigt byggeri forudsætter gennemtænkte beslutninger og feedback-mekanismer i hele forløbet fra den tidlige behovsafdækning til det færdige ibrugtagne byggeri. Simuleringsprogrammer, sensorer og brugerdata, hurtigere og intelligent databehandling m.m. kan gøre en afgørende forskel – især når de målrettes bestemte aktører i byggeriet og udvikles med blik for eksisterende værktøjer og måder at arbejde på. 

Fokus på digitale løsninger i nyt særcall under Innovation til Marked 

Dette er baggrunden for, at vi i Innovation til Marked i februar 2022 har et særcall målrettet virksomheder, der ved hjælp af styrket digitalt overblik fremmer bæredygtige beslutninger og processer i byggeriet. Vores interesse samler sig særligt om løsninger rettet med tre områder, hvor bæredygtighedstænkningen har det svært: 

  • Informerede bæredygtighedsbeslutninger i byggeriets tidligste faser
  • Bedre ressourceudnyttelse og mindre spild i byggeprocessen
  • Bæredygtig ibrugtagning og drift

I 1600-tallet stod sømændene overfor en ny udfordring: Hvordan skulle de finde vej på deres oversøiske rejser, når der ikke længere var landkending? Nøglen til portugisernes og siden englændernes succes var udviklingen af præcise ure, sekstanter og øvrigt grej, der gjorde det muligt at holde kursen i ukendte farvande. Udfordringen i dag er den samme: hvordan skal vi navigere mod en bæredygtig fremtid, når vi ikke længere kan tage bestik af de gængse spilleregler for godt byggeri? Vi glæder os med særcall’et til at se bud på digitale navigationsredskaber, der peger mod en bæredygtig fremtid.

Læs mere og ansøg

Til særcall’et er der nedsat et særligt ekspertpanel, der både rådgiver og er med til at udvælge de mest støtteværdige løsninger. Ekspertpanelet har samlet set stærke kompetencer indenfor digital omstilling i byggeriet, bæredygtighed og forretningsudvikling.  

Læs mere om call’et, og hvordan du kan søge om både mentorrådgivning og økonomisk hjælp til at markedsmodne din ide på innovationtilmarked.dk. 
Ansøgningsfristen er den 7. februar 2022.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mikkel Thomassen, partner i Smith Innovation, på mat@smithinnovation.dk / 29 60 91 76 eller Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania, på sks@realdania.dk / 20 94 89 95.