x

Borgmestre fra hele verden kigger mod danske kommuners klimaarbejde – med god grund

Blogindlæg 15. december 2021

Blogindlæg af adm. direktør i Realdania Jesper Nygård. Bragt i magasinet Teknik & Miljø på ktc.dk den. 14. december 2021.

Når man står i spidsen for en forening som Realdania, der gennem de sidste 20 år har været med til at søsætte og støtte mere end 4.000 projekter, så håber man hver gang, at de i et eller andet omfang vil bidrage til en positiv forandring. Og øge livskvaliteten for de mennesker, der møder og bruger projektet. 

Men nogle gange sker det, at gennemslagskraften overstiger selv ens vildeste fantasi. For mig er DK2020 et af de projekter. Og nu er tiden kommet til at bringe de danske kommuners historiske pionerarbejde på klima ud til resten af verden. COP26 blev vores anledning. 

Her var statsledere samlet i Glasgow for at forhandle om landenes bidrag til at opfylde klimamålene. Imens mødtes borgmestre fra hele verden på Glasgow Rådhus for at tale om byernes bidrag til klimakampen.  

Her blev der sendt klapsalver mod scenen, da KL’s direktør Laila Kildesgaard sammen med borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen, og undertegnede var inviteret ind for at fortælle om erfaringerne fra DK2020. 

Klapsalverne opstod spontant, da tilhørerne blev præsenteret for tallet 96 ud af 98 danske kommuner. 96 ud af 98 danske kommuner, som i samlet flok går mod klimaneutralitet inden 2050.

95 af dem i regi af DK2020 – samt Københavns Kommune, der som medlem af C40 allerede har en godkendt klimahandlingsplan, der lever op til målene i Parisaftalen. 

Jeg er umådeligt stolt af, hvor vi er endt i dag. Fra 20 pilotkommuner, der i 2019 sagde ja til at træde i de internationale megabyers fodspor og oversætte deres klima-værktøjskasse til en dansk, kommunal kontekst. Til et partnerskab med KL og landets fem regioner, der har gjort det muligt at rumme alle landets kommuner i projektet. 
 
Og det batter i den grad noget, når så mange borgmestre og lokalpolitikere stempler ind og tager et enormt, lokalt ansvar for en stor global klimakrise. En pointe, som også Erik Lauritzen gav videre til de borgmestre, der lyttede med fra blandt andet London, Los Angeles, Paris, Bogota, Athen, Phoenix i USA og Dhaka i Bangladesh. 

For ham og Sønderborg Kommune har DK2020 – ud over at skærpe de allerede eksisterende klimaplaner og indsatser i Sønderborg – givet et stærkt fælleskommunalt fundament at stå på. Med DK2020 bruger de danske kommuner nu de samme redskaber og måler på samme måde i klimaarbejdet. Det gør det lettere at samarbejde og dele erfaringer, men også at støtte og presse hinanden til at gå længere og gøre det endnu bedre. 

Og store skridt er allerede taget. Det kan vi se i de 20 klimahandlingsplaner fra pilotkommunerne i DK2020, som allerede er færdige og godkendt af C40. 

Hvis vi sammenstiller de nyligt vedtagne klimahandlingsplaner med de klimaplaner, de 20 pilotkommuner havde tidligere, kan vi tydeligt se, hvordan klimaarbejdet er blevet løftet gennem deltagelsen i DK2020. 

Reduktionsmålsætningerne er generelt mere langtrækkende, ambitiøse og detaljerede. Hvor fem af de 20 kommuner før arbejdede mod klimaneutralitet, er det nu alle 20, der gør det – og med ambitiøse delmål for 2030, der skal vise vejen derhen. Planerne er dertil baseret på et mere robust, analytisk grundlag. Og endelig ser vi planer, der i højere grad indeholder tiltag, der skal reducere drivhusgasudledningen for alle sektorer i kommunen – og ikke kun for energi og transport. 

Én ting er planer, der er mere ambitiøse, robuste og omfangsrige. En helt anden ting er at omsætte dem til virkelighed. Men forventningerne er store. Og med god grund. De første 20 klimahandlingsplaner i DK2020 er baseret på et solidt fagligt og analytisk arbejde i kommunerne. Og så står de på en solid kommunalpolitisk forankring. Ligesom planerne er bredt forankret blandt dem, der skal omsætte plan til handling. 

For at understøtte implementeringen har kommunerne også – på initiativ fra Frederiksberg Kommune – oprettet Klimaalliancen. En politisk overligger og et fagligt samarbejdsforum. Her kan kommunerne i DK2020 inspirere og motivere hinanden i arbejdet med at gennemføre planerne. I Klimaalliancen arbejdes der også på at udvikle tværkommunale samarbejder om de svære udfordringer og på at etablere et system, hvor vi og kommunerne kan følge med i, hvordan det går med implementeringen og følge op på de ting, der ikke lykkes. Det tror vi er afgørende, hvis kommunerne skal lykkes med at gennemføre deres ambitiøse reduktionsplaner og levere et stort og kontinuerligt bidrag til Danmarks – og verdens – omstilling mod et klimaneutralt samfund. 

Al den viden og alle de vigtige erfaringer vil vi rigtig gerne give videre til de mange borgmestre og lokale regeringer verden over, der lige nu kæmper samme kamp som os for et bedre klima. I Glasgow fik vi en helt unik mulighed for at bruge den internationale platform, som FN stillede til rådighed ifm. klimatopmødet. En mulighed for at overbevise andre landes borgmestre om, at de skal kopiere DK2020-modellen. 

DK2020 udspringer af Realdanias mangeårige økonomiske og strategiske støtte til det internationale bynetværk C40. Herigennem fik vi mulighed for at tage C40’s klimaværktøj, som bruges af verdens mest progressive megabyer, og oversætte det til en dansk kommunal kontekst. Det betyder, at de danske kommuner nu ligger inde med uvurderlig viden om, hvordan C40’s værktøj kan bruges og omsættes til konkrete klimahandlingsplaner – også i mindre byer og kommuner verden over. Opfordringen var klar: Kom og kopier os!