x

Klimasikring af Vestbyen i Aalborg - vinder af arkitektkonkurrence er nu fundet

Nyhed 1. september 2022

I flere år har de grønne områder tæt ved Kulturbroen i Vestbyen i Aalborg været plaget af oversvømmelser - og prognoserne spår, at det kun bliver værre. På sigt vil det stigende havvand kunne udgøre en trussel mod hele Vestbyens areal.

Arkitektfirmaet C.F. Møller har vundet Aalborg Kommunes arkitektkonkurrence med deres forslag, som skal sørge for, at Vestbyen er sikret mod oversvømmelser i fremtiden. Teamet med virksomheden C.F. Møller i spidsen består af en mængde bidragende virksomheder - nemlig C.F. Møller, Deltares, RAW Mobility, Arki-Lab og EKJ.
 
Konkurrencen er støttet af Realdanias og Miljøministeriets partnerskab 'Byerne og det stigende havvand'.
 
"C.F. Møller har vundet på grund af deres nytænkende og spændende løsning på klimatilpasningsudfordringen, og fordi de i særlig grad har formået at imødekomme de ønsker, som kommunen, beboerne og områdets brugere har givet udtryk for," fortæller rådmand i By og Land Jan Nymark Thaysen og fortsætter: 
 
"Forslaget har derudover et stærkt fokus på at fastholde Vestbyens særlige kvaliteter, blandt andet dens mangfoldighed og nærhed til både fjord og by - et fokus som vi har vægtet meget højt."

Grundig udvælgelsesproces

For at være sikre på, at det helt rette hold blev sat, har konkurrenceperioden strakt sig over det meste af et år og budt på både borgermøder, workshops, kunst med klima som tema og en kreativ teaterforestilling.
 
Tilbage i februar i år igangsatte Aalborg Kommune nemlig arkitektkonkurrencen, hvor fire deltagende teams skulle komme med deres bud på klimasikring af Vestbyen under temaerne 'klimatilpasning', 'fjord- og parkliv', 'de grønne og blå kvaliteter' samt 'rekreative forbindelser og trafik'.
 
I slutningen af marts blev to ud af de fire deltagende teams udvalgt til at fortsætte til konkurrencens fase 2, hvor de fik lejlighed til at præsentere deres ideer på et borgermøde samt workshop med områdets interessenter. I august i år har dommerkomiteen bedømt begge teams, og C.F. Møller blev udvalgt som vinder.
 
"Det har været en spændende bedømmelsesproces med højt kvalificerede bidrag fra deltagerne. C.F. Møllers forslag udmærker sig ved innovative forslag til klimasikring og et interessant idekatalog til udvikling af stedets grønne og blå rekreative kvaliteter - sammen med brugerne og i samspil med stedets særlige sans", fortæller Lisbeth Westergaard fra LIW Arkitekter, der har siddet med i bedømmelseskomiteen som fagdommer.
 
Inden det konkrete arbejde kan sættes i gang, skal forslagets elementer beskrives nærmere, og der skal kigges på samspillet mellem klimaløsning, trafik, parkering, beplantning med mere. Dette vil blive gjort i samspil med områdets interessenter.