x

Velfærdsarkitektens eget sommerhus

Pressemeddelelse 24. august 2022

En arkitekt med klare holdninger til udviklingen af den gode bolig i 1950’ernes velfærdssamfund. En sådan arkitekt var Svenn Eske Kristensen. Inspirationen og energien hentede han ofte i familiens sommerhus, som han tegnede i 1954 med tydeligt afsæt i nogle af sine mærkesager: klare intentioner med arkitekturen og smuk sammenstilling af materialer. I dag ejes huset i Odsherred af Realdania By & Byg, og den 22. august vises huset frem.

Rammen om det gode liv blev en livslang mission for kgl. bygningsinspektør og arkitekt Svenn Eske Kristensen (1905-2000), ligesom omsorgen for det enkelte menneske var hans store mærkesag. Når velfærds-Danmark byggede boliger i efterkrigstiden, var det ofte med Eske Kristensen ved roret.

Som tømrer- og snedkeruddannet arkitekt havde Eske Kristensen klare krav og holdninger til den gode bolig, og han markerede sig stærkt i udviklingen af det danske boligbyggeri fra 1950’erne og frem. Han blev en af efterkrigstidens mest produktive arkitekter, og gennem mere end 50 år gjorde han datidens forstadsdrømme til virkelighed og sørgede for, at mange familier kunne flytte fra københavnske baggårde til lyse, moderne boliger og grønne omgivelser.

Det var ham magtpåliggende at bygge funktionelle og billige boliger til almindelige mennesker, og han tog udgangspunkt i det enkelte menneske og i det liv, der skulle leves i bebyggelserne. Hans boligbebyggelser var i ordets bedste betydning brugervenlige.

Privat var han familiemenneske med stort F, og i familiens private sommerhus i i det naturskønne område "Bjergene" i Odsherred fandt han inspiration, energi og tid til sine nære. Huset, som fik tilnavnet ’Esken’ efter familiens mellemnavn, ejes i dag af Realdania By & Byg og er restaureret og bevaret helt i tråd med Eske Kristensens sans for sammenstilling af materialer, fine fornemmelse for træ og stærke intentioner med arkitekturen. I sommerhuset skinner hans vilje og kunnen som arkitekt kompromisløst igennem. Huset var familiens fristed; mere end bare et sommerhus.

 

Familiens oase

I det æskeformede sommerhus forenes alle de discipliner, som Svenn Eske Kristensen mestrede: Hans skarpe blik for at lægge sine bygninger godt til rette i omgivelserne, hans vedvarende fokus på at inddrage naturen, hans begejstring for datidens nye industrielle materialer, ikke mindst gasbeton, og hans glæde ved godt håndværk og klassiske materialer.

”Esken” er smukt placeret i omgivelserne. Naturen spiller en indlysende vigtig rolle, også i valget af naturlige byggematerialer, og den historiske forankring træder frem i bl.a. de gamle håndværkstraditioner med tømrersamlinger og snedkerarbejde i bedste udførelse. Det hele får modspil af tidens moderne byggemateriale: gasbeton.

Selvom huset er opført i moderne materialer, er der klare referencer til tidligere tiders arkitektur. Kombinationen af det hvide murværk og det sorttjærede træ mimer det klassiske bindingsværkshus med hvidkalket tavl og sorttjæret stolper. Også husets rummelige spisekøkken sender tankerne mod den klassiske bondegårds arnested.

Livet bag murene

Også omsorgen for sommerhusets beboere og omtanken for det liv, der skulle leves i huset, er til stede. Overalt i huset er der anvendt førsteklasses materialer, og indenfor findes et væld af byggetekniske detaljer og håndværksmæssige raffinementer. Alt sammen elementer, som Svenn Eske Kristensen hele livet igennem indtænkte i sine byggerier – også når han arbejdede med store boligblokke i for eksempel Bellahøj i København – et af Danmarks første højhusbyggerier – og Bredalsparken i Hvidovre.

Langt de fleste af Eske Kristensens byggerier fra 1950’erne og 1960’erne er sociale boligbyggerier og store produktionsanlæg. Det blev ikke til mange enfamiliehuse fra hans hånd, men selv i disse små huse formåede han at bringe sit skarpe blik for alle elementer i spil – ikke mindst i hans eget sommerhus.

Foregangsmand for beboerundersøgelser

Flere år før, at det rigtigt kom på mode at involvere de beboere, der skulle bygges for, iværksatte Svenn Eske Kristensen beboerundersøgelser. Han gik evidensbaseret til værks, og han omsatte den viden, som han fik fra de kommende beboere, bl.a. deres ønske om altaner i lejlighederne og spisekøkkener i stedet for datidens typiske små og afsidesliggende køkkener. Han levede sig ind i, hvordan beboerne skulle leve og bo i bygningerne, og han evnede at få hele familielivet inkorporeret i sine byggerier.

Sideløbende arbejdede han ivrigt for at gøre boligbyggeriet både billigere og bedre, og han blev foregangsmand for industrialisering af byggeriet ved at bruge præfabrikerede elementer. Men han fastholdt samtidig, at der skulle bygges i små enheder, med mindre monotoni og med naturen og de grønne åndehuller som vigtige elementer.

Oplev huset

Få hele historien om de ideer og drømme, der lå bag 1950’ernes forstadsarkitektur, og kom ind i det formfuldendte sommerhus, når Realdania By & Byg Klubben i selskab med restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen fortæller om Svenn Eske Kristensens virke og om sommerhuset.