x

Ny forskning: Mekanisk ventilation i klasseværelser forbedrer elevers sundhed markant

Nyhed 1. september 2022

Mekanisk ventilation i klasseværelser reducerer risikoen for luftbåren smitte som coronavirus med 80 procent sammenlignet med klasseværelser, der kun har naturlig ventilation. Det viser nyt italiensk forskningsprojekt gennemført i mere end 10.000 klasseværelser.

Vi går efteråret og vinteren i møde, hvor vi igen er mere indendørs og dermed udsat for smitte med bl.a. coronavirus. Et nyt forskningsprojekt giver os vigtig ny viden om, hvor effektiv ventilation er til at nedbringe smitterisikoen. 

Brug for fokus på indeklimaet i skolerne 

Indeklima spiller en afgørende rolle i hverdagen på skoler. Tidligere undersøgelser viser, at børn løser opgaver 12% bedre og 2% mere korrekt, når tilførslen af udeluft er tilstrækkelig. Derfor er det ny italienske forskningsprojekt om indeklima, gennemført under coronapandemien, interessant for danske skoler og institutioner. For resultatet er soleklart: Mere frisk luft er lig med mindre smittefare. 

Dokumentation for, at frisk luft mindsker smittefare 

Det nye forskningsprojekt slår nu fast, præcis hvor meget indeklimaet i klasseværelser faktisk betyder for smittefare blandt skoleelever. Undersøgelsen er foretaget i Marche-regionen i perioden september 2021 til januar 2022 og omfatter mere end 10.000 klasseværelser, hvoraf 316 af dem havde mekanisk ventilation. I de italienske klasseværelser var der i gennemsnit 20 elever, og undersøgelsen viser, at jo mere frisk udeluft eleverne får, des mindre risiko har de for at blive smittet med en luftbåren virus som f.eks. corona.  

Et markant resultat fra undersøgelsen er, at i de klasseværelser der havde mekanisk ventilation - altså et anlæg med indblæsningsenheder, der udskifter den "brugte" luft i rummet med frisk luft - faldt risikoen for at få en coronainfektion med 80 procent sammenlignet med klasseværelser, der kun havde naturlig ventilation – altså ventilation, der sker ved, at man åbner vinduer og døre. Og lige så interessant er det, at forskningsprojektet viser, at hvis man øgede tilførslen af frisk udeluft yderligere, så faldt risikoen endnu mere. 

Dansk indeklimaforsker: Vi bør lytte til ny italiensk forskning 

Realdania har spurgt Jørn Toftum fra Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU, hvordan resultaterne fra det italienske studie er relevante for Danmark – for det mener han bestemt, de er: 

”Det er første gang, der er lavet et så omfattende studie af mekanisk ventilations indflydelse på udbredelsen af coronasmitte i klasseværelser – altså et studie, hvor man følger en stor gruppe mennesker over en periode.  Det italienske studie betyder, at vi nu har vigtig forskningsbaseret viden om, hvor stor en rolle ventilation betyder for smitteudbredelsen”, siger han og understreger dermed, at vi i Danmark bør lytte til den nye viden.  

Ligesom i Italien får de danske skoler, der udelukkende er naturligt ventileret, ikke nok frisk luft ind i klasselokalerne – af den simple årsag, at vinduer og døre ikke bliver åbnet, når det er koldt udenfor. Og, som Jørn Toftum siger, også fordi mange skolebygninger kun har vinduer og døre i den ene side af klasselokalerne, og det giver det, man kalder ensidig ventilation. For at få tilstrækkelig med frisk luft ved naturlig ventilation, skal der være det, man i fagsprog kalder tværventilation, hvor der kan åbnes ud til i begge ender af lokalet.  

”Mange skoler er ikke bygget til at lave tværventilation, og om vinteren bliver det også for koldt at lufte ud, uanset om klasseværelset har ensidig eller tværventilation. Derfor må ordentlig ventilation tilvejebringes på andre måder, f.eks. med et ventilationsanlæg." siger Jørn Toftum. 

Han fortæller også, at tusinder af elever bidrog til at indsamle data til forskere, da Masseeksperimentet i 2021 havde indeklima som fokus. Her blev indeklimaet i generel forstand sat under lup med deltagelse af 709 danske klasser fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser over hele Danmark. Undersøgelsen viste for første gang i meget stor skala, at den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne. Grænseværdien for CO2 blev overskredet i halvdelen af klasserne. 

”Den dårlige luftkvalitet skyldes tætsiddende mennesker i lokaler med utilstrækkelig ventilation – naturlig eller mekanisk”, siger Jørn Toftum. 

Flere landsdækkende undersøgelser viser, at ventilationen og dermed indeklimaet i danske skoler og institutioner ikke er tilstrækkeligt i forhold til gældende regler. Med det nye italienske studie har landets kommuner og skoler endnu et godt argument for at gøre rammerne for vores børns trivsel og læring bedre. 

Læs artiklen Increasing ventilation reduces SARS-CoV-2 airborne transmission in schools: a retrospective cohort study in Italy's Marche region