x

Digegrevens Hus - de smukke sandsten er sat i stand

Pressemeddelelse 15. marts 2023

En omfattende istandsættelse af sandstens-dekorationerne på Digegrevens Hus i Tønder har bragt huset tilbage til fordums storhed. Den 5. september viser husets ejer, Realdania By & Byg, rundt og fortæller historien om det 250 år gamle hus og om istandsættelsen af de fine sandsten på en online rundvisning.

Når en lille dame, 85 centimeter høj, udført i sandsten og stående på toppen af et fredet hus, skal istandsættes, kræver det både forberedelse og fingerspitzgefühl. Forberedelsen gælder bl.a. kontakten til Slots- og kulturstyrelsen, som skal inddrages, når et fredet hus skal istandsættes, og fingerspitzgefühlen gælder det fine sandstensarbejde, som skal udføres med millimeterpræcision.

Begge dele – både forberedelse og fingerspitzgefühl – har der været god brug for i sønderjyske Tønder, hvor der midt på handelsgaden ligger et fredet og overdådigt sandstenspyntet hus med det ejendommelige navn "Digegrevens Hus". Navnet stammer fra 1876, da huset blev købt af en af byens digegrever, men på det tidspunkt havde huset allerede tronet i 100 år som en af byens iøjnefaldende bygninger.

Og når blikket vendes opad, bliver Digegrevens Hus kun endnu smukkere. I højden gemmer sig et væld af herlige detaljerigdomme: Smukt udskåret træværk og snirklede ornamenter i sandsten og allerøverst den lille dame, som står og stråler. 

Det gjorde hun ikke på samme måde for 16 år siden, da Realdania By & Byg købte Digegrevens Hus og igangsatte en gennemgribende restaurering både indvendig og udvendig. Tidens tand havde givet den lille dame et slidt og udvasket udtryk, og derfor blev hun dengang forskønnet ved at retouchere revner og afskalninger. Også andre af bygningens sandsten blev dengang retoucheret eller udskiftet med nye sten, der blev udhugget med dekorationer magen til de originale.

Udvaskede detaljer

Sandsten er imidlertid et porøst materiale, som er modtageligt for vind og vejr, så selv om stenenes overflader igennem alle årene er blevet vedligeholdt med bl.a. kalkvandsmætning, så er flere af de fine detaljer efterhånden blevet mere og mere udvasket. Derfor tog Realdania By & Byg i 2021 sammen med rådgivere og håndværkere fat på planlægningen af endnu en sandstens- restaurering.

- Inden vi gik i gang, havde vi selvfølgelig kontakt til Slots- og kulturstyrelsen, og vi havde kontakt til en stenkonservator og en stenhugger, som kunne rådgive os om stenenes tilstand. De anbefalede begge, at der meget snart blev lavet en afstøbning af figuren på gavlens top, før de fine detaljer gik helt tabt på grund af udvaskning, fortæller projektleder fra Realdania By & Bygs driftsafdeling, Kim Lillesø, som sammen med kollegaen Lise Christensen har stået for den nylige sandstens-restaurering.

En holdbarhed på 30 år

En afstøbning blev derfor sat i værk, og da den lille figur alligevel var løftet ned fra taget, blev figuren i samme ombæring forstærket og retoucheret ved revner, afskalninger og krakeleringer. 

- Både vi og stenkonservatoren skønner, at den lille dame nu kan holde cirka 30 år, inden hun skal fornyes, og til den tid har vi så en støbeform klar, siger Kim Lillesø, som alt imens stilladset var sat op, fik udbedret andre dele på facaden af Digegrevens Hus.

Murerne har sørget for, at murværket er blevet forstærket, og murankrene er blevet efterset, mens snedkerne har kigget efter, om råddent træværk skulle udskiftes og tjekket, om de højtsiddende vinduer var tætte og kunne åbne og lukke. Også malerne har været en tur på stilladset for at give vinduerne en ny gang linoliemaling.

Sandsten fra 1947

De ældste sandsten på Digegrevens Hus er af typen gotlandsk sandsten og stammer fra 1947, da der blev foretaget en større restaurering af huset. Ingen af de oprindelige sten fra husets opførelse i 1777 er bevaret, så restaureringen i 1940’erne skete bl.a. på baggrund af støbeforme, der var blevet skabt i 1930’erne. 

Ved Realdania By & Bygs restaurering i 2007 blev de mest medtagne dele af sandstensdekorationerne erstattet af nyhuggede sandsten, bl.a. fundamenterne under hoveddørens portaler og dele af frontkvisten. De nyhuggede sten er dog ikke af typen gotlandsk sandsten, men derimod af typen Obernkirchen, som er langt mere robust end Gotland-stenen.

- Forskellen i robusthed skyldes, at sandkornene i stenen fra Gotland er bundet sammen af kalk, som let opløses af for eksempel syreregn. I Obernkirchen-stenen er sandkornene bundet sammen af kisel, som er et langt hårdere og mere modstandsdygtigt materiale og derfor i stor stil bruges som erstatning for andre og mere bløde typer af sandsten – også på Digegrevens Hus, siger Kim Lillesø.

Bygget i en blomstringsperiode

Ud over det fine forhus fra 1777 består Digegrevens Hus også af et pakhus fra 1779 og et haveanlæg. Som en samlet helhed vidner huset om egnens særlige byggeskik og om den blomstringsperiode, som Tønder – der er en af landets ældste købstæder – oplevede i især 1700-tallet.

Det var netop på denne tid, at kniplingshandler og borgmester i Tønder, Carsten Richtsen, opførte det fine hus midt på hovedgaden, som samtidig er et enestående eksempel på stilretningen senbarok.

Ejendommen er fredet og indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningskultur.