x

Forklædt som ridderborg
- kom med bag murene på Fredericias gamle rådhus

Pressemeddelelse 31. marts 2023

Med sine tårne, våbenskjold og små vinduer à la skydeskår ligner det gamle rådhus i Fredericia en ridderborg fra middelalderen. Og selv om bygningen fra 1860 rent teknisk ikke kan betegnes som en borg, så er dens byggestil med til at fortælle flere historier - både om fæstningsbyen Fredericia og om datidens arkitektur. Få alle historierne, når Realdania By & Byg inviterer på rundvisning i rådhuset den 12. april.

Midt på Bülows Plads i Fredericia ligger et iøjnefaldende og imponerende bygningsværk. De massive mure, mønstrene og nicherne i murværket, den imponerende indgang med søjler og den solide balkon giver alt sammen mindelser om en robust ridderborg.

Med sin robusthed og sin byggestil er bygningsværket, Fredericias gamle rådhus, da også med til at tegne billedet af fæstningsbyen Fredericia og den rolle, som byen har spillet i nogle af Danmarkshistoriens største militære sejre og nederlag, og med til at tegne billedet af den arkitekturretning, som var fremherskende, da bygningen blev opført i 1860.

I 2004 købte Realdania By & Byg det fredede rådhus og gennemførte dengang en omfattende restaurering, der bragte bygningen tilbage til sit oprindelige udtryk. Den 12. april er der mulighed for at komme ind og opleve rådhuset og høre alle historierne.

Fejring fra balkonen

Selv om flere af de skelsættende krigshandlinger i byen har fundet sted, før rådhuset blev opført – bl.a. nederlaget ved svenskernes blodige storm i 1600-tallet og det sejrssikre ’Slaget ved Fredericia’ den 6. juli 1849 – så er bygningen på mange måder alligevel et symbol på Fredericias betydende rolle som historisk fæstningsby.

Og betydningen er ikke bare symbolsk, men også helt konkret. Når byen hvert år den 6. juli fejrer slaget i 1849 og hylder de faldne danske landsoldater, så er rådhusets balkon midtpunkt for dagens taler – sådan som den har været, lige siden rådhuset blev indviet i 1860.

Oplev Meldahls Rådhus

Oplev Meldahls Rådhus

Alle kan blive medlem af Realdania By & Byg Klubben. Som medlem kan man komme på rundvisninger, ophold og foredrag over hele landet og få adgang til bygninger og huse, som normalt ikke er åbne for offentligheden.

Historicismen

Byggestilen à la ridderborg er ikke alene en fortælling om fæstningsbyen Fredericia; byggestilen fortæller også om den arkitekturretning, som var fremherskende, da arkitekten Ferdinand Meldahl i midten af 1800-tallet blev bedt om at tegne byens nye rådhus. Når rådhuset blev opført med netop denne middelalderlige inspiration, skyldtes det, at københavner-arkitekt Meldahl havde et godt blik for tidens nye arkitekturretning, historicismen.

Historicismen var nærmest en rejse i både tid og sted. Den enkelte arkitekt lod sig både inspirere af stiltræk fra fortiden og stiltræk fra forskellige steder - både fra Danmark og andre lande. Arkitekt Meldahl var en særdeles berejst herre, som bl.a. hentede inspiration fra Italien, Grækenland, Ægypten, Palæstina, Syrien og Tyrkiet.

Han forstod at blande disse forskellige stiltræk og havde desuden talent for at blande vidt forskellige materialer. I Fredericias rådhus blev klassiske danske byggematerialer - granit, tømmer og fremfor alt: røde mursten – således mikset med de dengang nymodens importerede materialer som støbejern og skifer.

Historiske farver

Også indvendig slår den historicistiske stil igennem. Den fint udskårne hovedtrappe, udført af godt dansk fyrretræ, er tilført et ekstra raffinement via en typisk historicistisk dekorationsteknik, nemlig ådring: Fine bemalinger er påført det almindelige fyrretræ for at efterligne farver og åretegninger fra finere og mere eksklusive træsorter. Flere af dørene og panelerne i huset er ligeledes udført med ådring.

Også de bemalede friser og de mørke farver, som er brugt på mange af væggene inde i rådhuset, er udtryk for den historicistiske stilart. Alle de farver, som i dag findes i huset, er valgt med udgangspunkt i de oprindelige farver, som under Realdania By & Bygs restaurering blev afdækket via farvearkæologiske undersøgelser.

Fængselscellerne er bevaret

Ud over de historiske farver og håndværksmæssige detaljer i det gamle rådhus giver en rundtur i bygningen også en fornemmelse af den oprindelige rumdeling.

I lighed med mange andre rådhuse, der blev opført i landets købstæder i 1800-tallet i kølvandet på ophævelsen af enevælden, indførelsen af Grundloven og det kommunale selvstyre, blev også rådhuset i Fredericia nemlig indrettet som et kombineret ”ting-, råd- og arresthus”. Her var samlet både byråd, borgmester, politi, dommere og fanger. De otte fængselsceller er bevaret og anvendes i dag til grupperum, mødelokaler osv.

Meldahls Rådhus er en del af Realdania By & Bygs samling af 60 fredede og bevaringsværdige ejendomme, herunder også fem andre provins-rådhuse fra 1800-tallet. Med sit formsprog, sin konstruktion og sine farver udgør Meldahl Rådhus et af Danmarks fremmeste eksempler på et historicistisk rådhusbyggeri i provinsen og dermed et betydningsfuldt kapitel i dansk historie og dansk kulturarv.