x

Nu begynder restaureringen af Ejnar Ørnsholts eget hus

Pressemeddelelse 29. marts 2023

I april begynder Realdania By & Byg A/S at restaurere det lyserøde hus på Svingelsvej i Nakskov, som Nakskov-arkitekten Ejnar Ørnsholt tegnede til sig selv og sin familie i 1918-19. Huset blev startskuddet på Ørnsholts lange karriere som arkitekt og ramme om hans familie i 60 år. Efter mange måneder med skrivebordsarbejde, opmåling og besøg af Nationalmuseets farvearkæologer er det nu håndværkernes tur til at rykke ind i huset.

Selv om malingen skaller af, dørene hænger, og huset på alle måder trænger til en gennemgribende istandsættelse, så er Realdania By & Bygs restaureringsarkitekt Frants Frantsen ikke i tvivl om, at det lyserøde hus på Svingelsvej er en perle. Han er heller ikke i tvivl om, at huset igen vil komme til at skinne som en perle, men det kræver en omfattende restaurering; et arbejde der indtil nu primært har foregået ved skrivebordet, men som i april går ind i sin aktive fase, når håndværkerne begynder den egentlige restaurering.

- Siden Realdania By & Byg købte Ejnar Ørnsholts eget hus i slutningen af 2021, har vi arbejdet på at registrere og opmåle og tilrettelægge restaureringsprocessen. Vi har indgået aftaler med håndværkere, og i samarbejde med Nationalmuseets farvekonservatorer har vi fået undersøgt og fastlagt husets originale farver ude og inde. Så nu er vi klar, siger Frants Frandsen.

Den gode familiebolig
Istandsættelsen af Ørnsholts eget hus er til gengæld værd at vente på, lyder det fra restaureringsarkitekten.

- Når huset er sat i stand, vil det blive tydeligt, hvordan Ejnar Ørnsholt i en arkitektonisk brydningstid mellem det nyklassicistiske formsprog og den gryende Bedre Byggeskik-bevægelse skabte et hus, som både var helstøbt på alle måder og af høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet. Uden at miste fokus på hverken kvalitet eller sammenhæng formåede Ørnsholt at arbejde med flere stilarter og at proportionere både rum og helheder. Huset er et modigt og personligt bud på den gode familiebolig fra en arkitekt, som har haft en enorm påvirkning på 1900-tallets Nakskov og omegn, siger Frants Frandsen.

Ejnar Ørnsholts eget hus indgår i Realdania By & Bygs samling af danske arkitekters egne huse. Husene er kompromisløse bud på den gode familiebolig skabt af de arkitekter, som op gennem hele 1900-tallet var med til at udvikle enfamiliehuset og arkitekturen generelt.

Oplev huset - online

Oplev huset - online

Har du lyst til at opleve huset, som det ser ud lige nu, og høre arkitekt Frants Frandsen fortælle mere om restaureringen, så viser Realdania By & Byg Klubben huset frem den 2. maj 2023 på en online omvisning. 

Restaureringen har fokus på livet i huset
Ejnar Ørnsholts eget hus har i en længere periode været i forfald. Med restaureringen er det målet at redde huset og sikre dets arkitektoniske udtryk for eftertiden. Samtidig skal huset i fremtiden kunne lejes ud som en familiebolig, der er både sund og mulig at leve i efter nutidens målestok.

-Huset skal restaureres med brug af traditionelle materialer og håndværk og i den farveholdning, som Ørnsholt selv valgte til huset, da det stod færdigt i 1919. Men huset skal ikke være et museum. Der skal være plads til både vaskemaskine, emhætte og stikkontakter nok til en moderne familie. Men det skal indpasses med respekt for husets karakter og stil. Det er en balancegang mellem fortiden og nutidens forventninger til en økonomisk bæredygtig drift, sundt indeklima og komfort, siger Frants Frandsen.

Hele restaureringen er tilrettelagt med stor fokus på at mindske CO2-udledningen både i processen og i driftsfasen, når huset er lejet ud som bolig. Realdania By & Byg baserer derfor en lang række valg på LCA – Livscyklusvurderinger - som kan anskueliggøre konsekvensen af hvert valg, både når et materiale skal tages i brug, og når det igen skal fjernes efter endt levetid.

Oplev huset

Oplev huset

Har du lyst til at opleve huset, som det ser ud lige nu, og høre arkitekt Frants Frandsen fortælle mere om restaureringen, så åbner Realdania By & Byg Klubben dørene den 2. maj 2023 til en rundvisning. 

Huset skal ligne sig selv
Passerer man Ejnar Ørnsholts eget hus i dag, så vil man se et hus, som er præget af et nyere facadelag, som har ødelagt både puds og murværk, en nyere hoveddør samt ændringer i de oprindelige farvelag. Også indenfor er der foretaget bygningsændringer, hvor et par skillevægge er fjernet, der er kommet nyt badeværelse og nyt køkken til samt påført nye farvelag og tapeter. Heldigvis er de fleste originale detaljer som stukkanter, balusterværk, paneler, indfatninger og alle døre bevaret.

I april vil facaden blive dækket af et stort stillads, når håndværkerne skal i gang med at genopbygge facaden med nye lag og indfarvet puds og lægge nyt tag med røde vingetegl. Inde i huset skal køkkenet fra 1977 fjernes, gulvene skal lægges om og meget mere. Til sidst skal huset både ude og inde iklædes de farver, som Ejnar Ørnsholt og frue valgte til huset i 1919.