x

Ejnar Ørnsholts hus er opført i nyklassicistisk stil med noter af Bedre Byggeskik og engelsk cottage-stil. Arkitektens formåen og styrker skinner klart igennem i brugen af materialer, farver og sammenstillingen af arkitektoniske virkemidler - ikke mindst på facaden. Huset står som en tidlig og personlig repræsentant for Ørnsholts virke. Det rummer den indsigtsfulde fornemmelse for godt byggeri, som kendetegner Ørnsholts lange karriere på tværs af stilarter. 

Huset indgår i dag i Realdania By & Bygs samling i kategorien Arkitekternes egne huse.  

Stor regional betydning

Da den unge, nyetablerede arkitekt Ejnar Ørnsholt i 1918-19 opførte sit eget hus i Nakskov, var det som det første hus i et nybyggerkvarter nord for banen. Sidenhen blev området omkring Svingelsvej udbygget hus for hus. Ørnsholt stod selv bag flere af vejens villaer og satte dermed en høj standard for efterfølgende byggeri i området. Også flere stationer, et vandtårn, en rækkehusbebyggelse og meget mere blev det til for den driftige arkitekt, der i løbet af sit virke kom til at sætte et markant og betydningsfuldt arkitektonisk aftryk på udviklingen af bygningskulturen i Nakskov og omegn.

Et bud på den gode familiebolig

Med huset viser den purunge arkitekt, at han formår at sammenstille elementer, arbejde kvalitetsbevidst og proportionere både rum og helheder. Som både arkitekt og bygherre er huset et kompromisløst bud på den gode familiebolig - et hjem i tidens farver og ikke mindst med plads til både børn, voksne og cykler. 

Stilart

Sammen med ligesindede arkitekter omkring århundredeskiftet fik Ejnar Ørnsholt smag for stilen nyklassicisme med dens pudsede facader, klassiske motiver og taktfaste rytmer. Således også hans eget hus. Men den unge arkitekt lod sig dog også påvirke af Bedre Byggeskik-bevægelsen såvel som den engelske Arts & Crafts stil. Inspirationen afspejler sig i facadens indarbejdede vandrette vinduesbånd med skodder samt det lodrette motiv med karnap, altan og kvist. Dertil kommer interiørets velproportionerede rum og brugen af gedigne materialer.

Arkitekten

Arkitekten Ejnar Ørnsholt (1887-1979) kom som ung i murelærer og i 1907 på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Efter sin afgang i 1917 fik han ansættelse hos kongelig bygningsinspektør Johannes Magdahl Nielsen, der sendte ham til Nakskov som ansvarlig for opførelsen af den nye toldbod ved havnen. Det langvarige projekt gav Ørnsholt anledning til at etablere sig i byen, og allerede året efter startede han sin egen tegnestue. 

Første værk som nyetableret blev hans eget hus på Svingelsvej 43, hvor han levede til sin død. 

I løbet af karrieren blev det til flere hundrede værker. Ørnsholt kom således til at sætte et markant og synligt præg på udviklingen af Nakskov og omegn i en meget driftig periode af byens historie.

Han arbejdede i en brydningstid mellem klassicisme og modernisme. Hans arbejder bærer præg af stor indlevelse og omhu, af hans forståelse og respekt for godt håndværk og for gedigne materialer.

Hans værker afspejler – på tværs af formsprog og type – stor indlevelse på linje med andre samtidige arkitekter som Ulrik Plesner, Kay Fisker, J.F. Willumsen, Ivar Bentsen, Hack Kampmann, Anton Rosen, m.fl. 

Restaurering

Ejnar Ørnsholts eget hus står utroligt originalt både i rumlig indretning, plan og detaljering med originale paneler, stuk og dørhåndtag. 

Enkelte moderniseringer og bygningsændringer havde dog sneget sig ind primært i 1970'erne; Køkkenet blev både moderniseret og udvidet. Det oprindelige wc i stueetagen blev udvidet ved at inddrage det oprindelige cykelrum. Og på første sal blev et mindre rum omdannet til badeværelse. 

Desværre var ejendommen kraftig forfalden, da Realdania By & Byg købte den. Fra kælder til kvist, ude som inde, var Ejnar Ørnsholts eget hus præget af mange års manglende vedligehold. 

Restaureringen omfatter alt fra tekniske installationer til gartnerarbejde, farvearkæologiske undersøgelser og generel vedligeholdelse. Målet er at sikre husets arkitektur og samtidig gøre det beboeligt i fremtiden. 

Bæredygtighed både i restaureringsprocessen samt efterlivet bliver et overliggende parameter, hvorfor huset skal både energioptimeres, sikres mod radon, og der skal genskabes et sundt indeklima.

Realdania By & Byg Klubben følger arbejdet hele vejen.