x

Aarhus Kommune forbereder indeklimastrategi for dagtilbud

Indeklimaartikel 27. april 2023

Hormonforstyrrende stoffer og ultrafine partikler er en udfordring i pasningstilbuddene i Aarhus Kommune på linje med en række andre kommuner landet over, viser en omfattende undersøgelse af daginstitutionernes indeklima. Kommunen arbejder på en indeklimastrategi i tre niveauer.

Rådet for Grøn Omstilling har i en omfattende undersøgelse af indeklimaet i 30 daginstitutioner fordelt i syv kommuner landet over konstateret, at der er væsentlige udfordringer med indeklimaet. Undersøgelsen, der har målt på CO2, temperatur, fugt, TVOC, kemikalier, ultrafine partikler, radon, støj og kunstig belysning konkluderer, at der i særlig grad er bekymrende koncentrationer af sundhedsskadelige kemikalier, som bl.a. øger risikoen for at udvikle sygdom. Og med ultrafine partikler, ikke mindst fra institutionernes bål. 

En af de kommuner, der har deltaget i indeklimaundersøgelsen, er Aarhus Kommune, hvor fem dagtilbud er blevet målt. Resultaterne er på linje med de samlede konklusioner i undersøgelsen, fortæller koordinerende projektleder Christoffer Vengsgaard, fra Planlægning, Børn og Unge i Aarhus Kommune.

”Det er helt givet, at vi skal have mere fokus på de hormonforstyrrende stoffer, for som alle andre steder er det også for højt i vores målte dagtilbud. Tidligere har fokus nok været meget på CO2, når vi talte indeklima i dagtilbuddene, men nu fylder kemien mere og skal også have en ny opmærksomhed,” siger Christoffer Vengsgaard. 

Aarhus Kommune har endnu ikke en færdig indeklimastrategi, og Christoffer Vengsgaard understreger derfor, at han ikke udtaler sig på baggrund af en officiel politik på området, men i sin egenskab af koordinere projektleder for bl.a. kommunens dagtilbud. 

Et andet opmærksomhedspunkt fra indeklimaundersøgelsen er brugen af bål, men også mados fra de enkelte daginstitutioners køkkener. Her er der også fundet høje partikelniveauer i de fem aarhusianske dagtilbud. 

”De ultrafine partikler er bestemt også et opmærksomhedspunkt. Det er særligt ved brug af bål, at vi få målt høje niveauer, og det overrasker mig faktisk lidt. Vi har haft fokus på at undgå lukkede bålhytter, så jeg troede ikke, niveauerne ville være høje, når man er ude i det fri. Det vil være noget, vi vil være mere opmærksomme på, og noget, hvor vi nok skal gå ind og vejlede dagtilbuddene meget mere, end vi har gjort tidligere,” siger Christoffer Vengsgaard og tilføjer, at det på et tidspunkt vil være de folkevalgte politikere, der skal tage stilling til, hvilke anbefalinger der skal gives til dagtilbuddene i kommunen. Anbefalinger som f.eks. kan være, at bålpladser bør placeres langt væk fra de bygninger, hvor børnene sover. 

Indeklimastrategi i tre niveauer 

Ud over målingen af de fem dagtilbud via Rådet for Grøn Omstilling arbejder Aarhus Kommune sammen med Aarhus Universitet om at få målt indeklimaet i en lang række andre institutioner, som tilsammen vil give kommunen et repræsentativt overblik. Data fra samtlige målinger kommer til at ligge til grund for en indeklimastrategi, som formentlig bliver i tre niveauer. 

”Dels baserer vi indeklimastrategien med tilhørende opmærksomhedspunkter og anbefalinger på det målte indeklima. Dels skal vi have en samtale i gang med pædagoger og ledere om det oplevede indeklima, som vi så kan sammenholde med det, vi har målt. Der kan godt være noget, der divergerer, at man f.eks. oplever, at luften er frisk i institutionen, men målingerne viser højt indhold af CO2. Og det sidste niveau, vi opererer på, er det vi kalder det sandsynlige indeklima. Hvor vi vurderer, hvad det koster at gøre de enkelte institutioner tidssvarende i forhold til luft, lys, lyd og termiske forhold,” siger Christoffer Vengsgaard. 

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår Aarhus Kommunes indeklimastrategi på dagtilbudsområdet skal være færdig. 

Læs rapporten 'Indeklima i dagsinstitutioner'

Læs artiklen 'Børn udsættes for hormonforstyrrende stoffer i institutionerne - og bål er også en udfordring'