x

25 byggerier kan inspirere til et lavere klimaaftryk

Pressemeddelelse 22. juni 2023

En ny casesamling med 25 danske best practice byggerier målt i forhold til klimaaftryk samler viden og erfaringer til inspiration for alle i det byggede miljø, der ønsker at bygge mere bæredygtigt.

Etageboliger på Østerbro, rækkehuse i Jyllinge og et enfamiliehus i Vinge. Det er blot tre ud af i alt 25 byggerier, som forskere på BUILD, Aalborg Universitet, kigger nærmere på i en ny casesamling med best practice byggerier i forhold til klimamæssig bæredygtighed. Publikationen kigger nærmere på 9 enfamiliehuse, 6 rækkehuse, 9 etageboliger og et fælleshus. De fleste er færdigopførte, mens enkelte er undervejs eller planlagte.

I dag udleder boligbyggeri i gennemsnit 9,6 kg CO₂-ækv/m²/år, men casesamlingen viser, at der allerede i dag er flere eksempler på, at byggeri når ned under 4 kg CO₂-ækv/m²/år. Grænsen er i Bygningsreglementet på 12 kg CO₂-ækv/m²/år for bygninger over 1.000 m2. 

Casesamlingen kan fungere som et opslagsværk til inspiration for alle aktører i byggebranchen i Danmark. Publikationen er udarbejdet af BUILD, Aalborg Universitet, og er støttet af Villum Fonden og den filantropiske forening Realdania gennem initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet – som de to filantropiske aktører også står bag. 

Viden skal samles og deles 

I perioden 2015-2022 udgjorde boligbyggeri ca. en tredjedel af de samlede nyopførte kvadratmeter i Danmark. En stor del af landets ressourcer går dermed til opførelsen af nye boliger samtidig med, at byggeriet står for 30 procent af Danmarks CO2-udledning. For at minimere ressourceforbrug og CO2-udledninger er byggebranchen nødt til at kortlægge og implementere mindre klimabelastende måder at opføre boligbyggeri, der samtidigt sikrer sunde og attraktive boliger. 

Og ifølge modellen Reduction Roadmap, der også er udarbejdet som en del af initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet, skal nybyggeri af boliger reducere udledningen med 96 procent og således ned på 0,4 kg CO₂-ækv/m²/år inden 2030. Hvis Danmark kun skal forbruge den del af klodens ressourcer, der tilkommer os.

”Vi er nødt til at ændre måden, vi bygger på i Danmark. Og det kræver, at vi ikke kun udvikler ny viden, men også samler og deler den viden, der allerede eksisterer. Rapporten viser, at der findes mange gode eksempler på, hvordan vi kan bygge med et lavere klimaaftryk. Den viden har vi nu samlet med et ønske om at dele den med alle de aktører i det byggede miljø, der er interesseret i at bygge mere bæredygtigt,” siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania. 

Klimaaftrykket for de 25 byggerier bliver i rapporten estimeret ved livscyklusvurderinger, som er en holistisk metode til at beregne miljøpåvirkninger associeret med et produkts eller et systems livscyklus. 22 cases ligger under grænseværdien i lavemissionsklassen på maks. 8 kg CO₂-ækv/m²/år  og 11 cases er under 6 kg kg CO₂-ækv/m²/år – dvs. under det halve af den nuværende grænseværdi i bygningsreglementet. Det er bygningsdelene fundament, terrændæk, ydervægge, dæk og tag, der bidrager mest til klimapåvirkningerne i de undersøgte boliger. 

”Med vores nye eksempelsamling viser vi, at det er muligt at nedbringe klimabelastningen fra byggeriet betragteligt. Det, synes jeg, er med til at indgyde håb for en byggebranche, som nok står samlet om behovet for en hurtigere grøn omstilling, men ikke altid ved, hvor den skal gribe fat. Vi viser blandt andet cases, som præsterer op til fire gange mindre udledning end hvad reglerne kræver. Det gør mig også fortrøstningsfuld i forhold til de kommende år, hvor vi vil se byggerier nærme sig de faktiske planetære grænser, selvom det ikke er en nem opgave,” siger Harpa Birgisdottir, professor ved BUILD på Aalborg Universitet.

De planetære grænser

Klimapåvirkningen fra publikationens 25 cases sammenholdes med, hvorvidt byggerierne kan holde sig indenfor de planetære grænser for udledning af drivhusgasser. Samt hvad påvirkningen bør være i forhold til Reduction Roadmap.

De planetære grænser beskriver inden for afgørende områder, hvor meget menneskelig påvirkning planeten kan udsættes for, uden at der sker uforudsigelige og uoprettelige ændringer i den globale miljøtilstand. I dag er 6 ud af de 9 definerede planetære grænser allerede overskredet, heriblandt den planetære grænse for klimaforandringer, der bl.a. skabes af menneskelig udledning af drivhusgasser.

  • I foråret 2022 lancerede Villum Fonden og Realdania initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet med en målsætning om at reducere byggebranchens klimaaftryk fra boligbyggeri til en fjerdedel. Svarende til 2,5 kg CO₂-ækv/m²/år. 

  • Ni private bygherrer og almene boligorganisationer er allerede nu i gang med at eksperimentere og bygge de eksempler, som kan vise hele branchen, hvordan vi kan bygge nye boliger med et 75 procent lavere klimaaftryk. 

Læs publikationen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet: 25 Best Practice Cases