x

Gammelby Mølle: Kalkmaleri har kastet lys over de oprindelige farver

Pressemeddelelse 14. juli 2023

Et historisk kalkmaleri i stadsstuen på Gammelby Mølle i Fredericia har kastet lys over den oprindelige farve på stuehusets og møllebygningens bindingsværk. Dette farvefund glæder Realdania By & Byg, som lige nu er i gang med en omfattende restaurering af den 200 år gamle vandmølle.

”Ofte kan vi skrabe os frem til eller på anden måde finde frem til de originale ude- og indefarver i et historisk hus. Andre gange må vi vælge at farvesætte på andre måder. Farverne er vigtige. Det rette farveforløb fra rum til rum er i høj grad med til at slå en stemning an og indfange en særlig tidsånd.”

Sådan lyder det fra Realdania By & Bygs arkitekt og projektchef Frants Frandsen, når han sammen med malermesteren går rundt og inspicerer de enkelte bygninger, der tilsammen udgør den historiske Gammelby Mølle i Elbodalen.

Et samlet kulturmiljø

Her i det kuperede naturområde, vest for Fredericia, er Realdania By & Byg lige nu i gang med en omfattende restaurering, der skal bringe den 200 år gamle vandmølle – især den trefløjede avlsgård – på fode igen, så stedets unikke samlede kulturmiljø kan fastholdes og understreges

De tre avlslænger er i stærkt forfald, og store dele af bindingsværket og bygningernes tagkonstruktion skal istandsættes, ligesom der skal lægges nye stråtage og støbes nye stabiliserende fundamenter, som samtidigt skal sikres mod indtrængende vand. En omfattende opgave, som håndværkerne tog fat på i foråret.

Til gengæld fremstår stuehuset rimeligt velholdt og intakt, og det samme gør også selve møllebygningen med en af landets få bevarede og endnu fungerende vandmøller.

Kalkmalerier fra 1843

Som en del af restaureringen skal stuehuset, der er opført i 1837, friskes op med nye indvendige farver, og Frants Frandsen har derfor sammen med malermesteren været i gang med at udvælge og afprøve forskellige farver i forhold til lys og skygge i de enkelte rum.

- Der var stort set ingen spor tilbage af de oprindelige farver i stuehuset, hvor mølleren i sin tid har haft sin bolig. Farverne har vi derfor udvalgt fra bar bund, og for at skabe et sammenhængende farveforløb og give hvert rum en egen stemning har vi taget udgangspunkt i bl.a. de kalkmalerier fra 1843, som er bevaret i husets stadsstue, siger Frants Frandsen og forklarer:

- Kalkmalerierne er udført at kunstmaleren Sigvald Hense og blev i sin tid malet al fresco, dvs. malet direkte på et friskt og fugtigt pudslag. Maleriernes matte, lidt støvede nuancer får nu følgeskab af fire forskellige pastelfarver på de pudsede vægge i de tilstødende rum: Rosa til spisestuen, lyseblå i den tilstødende opholdsstue og støvet grøn til entreen, mens køkkenet males i en varm gul farve. Dette forløb af lyse, afdæmpede farver spiller smukt sammen med kalkmaleriernes farvetone.

På stuehusets førstesal – som oprindeligt blot var et kornloft, men i dag er indrettet som en del af boligen – males det hele hvidt. Det gamle hejseværk til at løfte kornsække op til førstesals højde er stadig bevaret.

Farvevalg ved hjælp af kalkmalerierne

Motiverne på stuens kalkmalerier er kopier fra bogserien ”Den Danske Atlas” fra 1700-tallet og en hyldest til danske provinsbyer og et udtryk for datidens nationalromantiske strømninger.

Motiverne forestiller blandt andet Roskilde Domkirke, Fredensborg Slot, Koldinghus, Frihedsstøtten og Københavns Havn samt også en gengivelse af Gammelby Mølle, og netop dette maleri har været med til at kastet lys over den oprindelige farve på stuehusets og møllebygningens bindingsværk.

- Da vi overtog Gammelby Mølle, stod både stuehuset og møllebygningen med bindingsværk i en markant grøn farve. Men da vi fjernede en mindre og nyere tilbygning, dukkede den oprindelige bindingsværksfarve frem, nemlig en mere blød, grågrøn farve, nærmest olivenfarvet. Omtrent samme farve er gengivet på kalkmaleriet, og derfor genskaber vi nu denne farve på stuehusets og møllebygningens bindingsværk.

Farver og malerteknikker

Træværket på stuehusets bræddevægge, gerigter, fodlister og lofter males lys grå, mens loftsbjælkerne får en mørkere grå farve. To af husets døre er desuden malet i den historiske maleteknik ådring – en teknik, der var meget udbredt i 1800-tallet, hvor ædle træsorter som for eksempel mahogni og eg var næsten ubetalelige, og derfor via kunstfærdige bemalinger og åretegninger blev imiteret ovenpå billigere træsorter som f.eks. fyr.

Udvendigt males stuehusets døre i en mørk grøn farve, mens vinduerne forbliver hvide. Bindingsværket males i en grågrøn farve, og tavlene kalkes hvide, og samme farvevalg kommer også på selve møllebygningen.

- Bindingsværket på de tre avlslænger males fortsat i en mørk rød farve, som det også ses på kalkmaleriet. Samme røde farve anvendes også på de dele af facader og gavle, som er beklædt med træ, mens tavlene kalkes hvide, lyder det fra Frants Frandsen, som sammen med sin kollega fra Realdania By & Bygs driftsafdeling, Lise Frederikke Christensen, står i spidsen for den omfattende restaurering, som fortsat er i gang i Elbodalen.

Realdania By & Bygs mål

Realdania By & Bygs mål

Målet med Realdania By & Bygs køb og istandsættelse af ejendommen er at bevare hele bygningskomplekset, som sammen med de nære omgivelser udgør et enestående, samlet kulturmiljø. Det hele skal restaureres og bevares, men også tilpasses, så bygningerne på sigt kan anvendes på en moderne måde.

Gammelby Mølle indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningskultur.