x

Flere innovative produkter hjælpes nu ud på markedet

Nyhed 16. august 2023

Der er brug for nye, grønnere løsninger i byggebranchen. Men vejen fra idé til færdigt produkt på markedet kan være lang og udfordrende. Med kampagnen Innovation til marked har Realdania de seneste fem år hjulpet cirka 40 virksomheder med at modne deres innovative ideer.

Nu har yderligere fem virksomheder modtaget støtte til idéer og produkter gennem Realdanias indsats Innovation til marked. En indsats, der forsøger at løfte virksomhedernes innovative og mere bæredygtige idéer ved at give dem økonomisk støtte samt teknisk og kommerciel rådgivning. De fem nye modtagere af støtte og rådgivning arbejder bl.a. med at udvikle skure bygget af genbrugsmaterialer, akustikløsninger af biogene materialer og malerspande med et mindre CO2-aftryk. Fælles for virksomhederne er, at de alle fremstiller materialer og løsninger til byggebranchen og er vigtige brikker i den grønne omstilling af byggeriet.

Fra værksted til marked 

Særligt for mindre og nyopstartede virksomheder kan støtten være afgørende for at skalere op og etablere sig på markedet. Paint’R – en af de fem virksomheder, der netop har modtaget støtte – arbejder målrettet med at gentænke malerspanden og begrænse forbruget af engangsplast: 

”Innovation fra markedet er en kæmpe støtte til at komme på markedet. Ofte bliver støtte givet som udviklingsmidler, men specielt i byggebranchen er der behov for store investeringer for at lave den første reelle kommercielle test. Midlerne gør, at vi kan tage vores produkt fra værkstedet og brugertest op på en større skala, og dermed begynde at understøtte byggebranchens grønne omstilling”, fortæller Sofie Winge-Petersen, CEO og co-founder af Paint’R.  

39 virksomheder har modtaget rådgivning og økonomisk støtte

Innovation til marked er sat i verden, da mange virksomheder har svært ved at få deres innovative løsninger til byggeriet ud på markedet. Realdania yder med indsatsen en kombination af økonomisk støtte samt teknisk og kommerciel rådgivning. Det kan være afgørende for, at flere nye idéer og løsninger lykkes med at nå ud på markedet, så de kan bidrage til den grønne omstilling i byggebranchen. 

Samlet har 39 virksomheder modtaget rådgivning og økonomisk støtte til at arbejde videre med deres mere klimavenlige løsninger og produkter. Og yderligere 17 virksomheder har modtaget 1:1-rådgivning fra en mentor fra ordningens mentorkorps. 

Se oversigt over støttede virksomheder her.

Ny ansøgningsrunde 

Næste ansøgningsrunde er den 20. november 2023, hvor virksomheder igen har mulighed for at søge støtte og rådgivning: 

Læs mere om ansøgningsprocessen her. 

 
EcoCocon Danmark og JDH-BYG er gået sammen om at præfabrikere vægelementer, der understøtter et brancheskift til brug af biobaserede byggematerialer i større skala. Støtten går bl.a. til at lande de første ordrer, afsøge markedet samt få godkendt løsningen via tests. Virksomheden Næste arbejder med at lave skure af genanvendte materialer til almene boligselskaber. Støtten går til at videreudvikle Næstes finansieringsmodel, der muliggør et bæredygtigt valg af skure i almene boligselskaber. Naturpladen har udviklet et biogent materiale som akustikløsning. Det særlige er, at de har udviklet en binder, der kan erstatte den klassiske binder, der holder pladen sammen. Typisk vil en binder bestå af en cementblanding med højt CO2-aftryk. Hos Naturpladen udgør binderen et rodnet af svampe. Støtten bidrager til yderligere certificering, dokumentation, markedsføring og demonstration af Naturpladens produkt, samt øge produktionskapaciteten og derved sænke produktionsomkostninger, hvilket tilsammen øger markedsadgangen for Naturpladen, som bæredygtig akustikløsning til byggeriet. Paint’R tager hånd om spild i malerbranchen. De har udviklet en erstatning til malerspanden, bestående af en papkasse med to 5 liters poser med maling, som er tilpasset de professionelles rullespande, og bidrager til øget genbrug inden for malerbranchen. Støtten går til færdigudvikling af produktet ved test i et kontrolleret setup, salg til første kunde samt hjælpe til at opnå et større kundegrundlag. Vitreus Handcrafted Ceramics har udviklet en løsning, der reducerer energimængden brugt ved brænding af klinker og fliser. Produktionen er dansk, og der anvendes en kombination af dansk ler og resttegl fra byggebranchen. Støtten går til at få færdigudviklet produktet via endelige test samt salg til første kunder, og derefter skalering, prissætning og yderligere salg.