x

Nu går restaureringen af Marcussens Gård i gang

Pressemeddelelse 24. august 2023

I de seneste måneder har der midt på Storegade i sønderjyske Aabenraa været stor aktivitet i et af gadens historiske huse. I ejendommen Marcussens Gård, som Realdania By & Byg overtog for et halvt år siden, har håndværkere været i gang med at klargøre forhuset, så der inden længe kan sættes en større restaurering i gang.

Udenfor er der ingen forandringer at spore, men indenfor i det 300 år gamle forhus på Storegade 24 i Aabenraa er meget forandret. Der er lige nu meget tomt på alle etager, men det er helt efter planen. Uoriginale vægge, lofter, lamper, kabler og ledninger er nemlig fjernet, og i alle rum er der opsat arbejdslamper, som nu kaster nyt lys over de mange fine materialer, interiører og detaljer, som er at finde i det historiske hus.

Der er med andre ord gjort klar til, at murere, tømrere, elektrikere, VVS’ere, malere og andre håndværkere inden længe kan gå i gang med den restaurering, som har ligget klar på tegnebrættet, siden Realdania By & Byg i januar overtog hele det historiske industrianlæg, Marcussens Gård.

Med købet af industrianlægget og med restaureringen af forhuset vil Realdania By & Byg sikre det fredede anlæg, hvis charmerende blanding af velbevarede bygninger rummer en enestående fortælling om de danske købstæders udvikling i 1800-tallet og en lige så enestående fortælling om en produktionsvirksomhed, som har haft til huse i de samme bygninger i næsten 200 år.

Danmarks ældste orgelbyggeri

Siden 1830 har Marcussens Gård i Aabenraa dannet ramme om Danmarks ældste orgelbyggeri, ”Marcussen & Søn”, som stadig er i aktiv drift og som fortsætter sit virke i de historiske bygninger – både mens der restaureres og efter endt restaurering. Det meste af orgelarbejdet foregår i de små og store bygninger i baggården, og restaureringen og nyindretningen vil primært finde sted i forhuset, der vender ud mod Storegade.

Her i forhuset har førstesalen hidtil været anvendt som udlejningsbolig, mens stueetagen har været indrettet til arkiv, køkken og frokoststue for orgelfabrikkens ansatte – men stadig med et væld af velbevarede og fine detaljer på begge etager såsom ølandsfliser, stukkatur, fyldingsdøre, brystningspaneler, kaminer, ældre kakler og bemalede lofter.

Alt dette skal håndværkere nu i gang med at genopbygge og restaurere, og når forhusets rum og værelser på et tidspunkt skal males, vil farverne blive valgt med udgangspunkt i en farvearkæologisk undersøgelse, som konservatorer fra Nationalmuseet har udarbejdet. Efter endt restaurering skal forhuset igen anvendes til udlejning og erhverv.

Autenticiteten og sjælen er bevaret

Da orgelbyggervirksomheden Marcussen & Søn i 1830 flyttede fra landet og ind midt i Aabenraa, bestod den knopskudte 1700-tals-gård allerede af et forhus og tre sidehuse omkring et pigstensbelagt gårdrum. Marcussen & Søn opførte en ny værkstedsbygning og indrettede det samlede gårdanlæg med kontor, bolig, personalerum og orgelværksted.

Sidenhen er bygningerne blevet ombygget og udbygget ad flere omgange, men selve ejendommens autenticitet og sjæl er bevaret intakt og er stærkt medvirkende til, at Marcussens Gård i dag udgør et unikt eksempel på datidens bynære produktionsvirksomheder, og at hele anlæggets kulturhistoriske og regionale forankring står så stærk.

I dag er der meget få tilbage af disse industrianlæg, som i første halvdel af 1800-tallet blev indrettet i bykerner over hele landet, og der er endnu færre anlæg tilbage, hvor produktionen stadig er i gang.

Marcussens Gård indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af godt 60 historiske ejendomme, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år.