x

Forskere skal undersøge, om bedre indeklima på skolerne kan bremse smitte med luftvejsinfektioner

Pressemeddelelse 25. august 2023

Statens Serum Institut har modtaget en bevilling på fem millioner kroner fra Realdania til et pilotprojekt, der skal undersøge om forbedret luftkvalitet i landets skoler kan mindske risikoen for luftvejsinfektioner såsom covid-19.

Et sundt indeklima er godt for mange ting. Statens Serum Institut (SSI) skal nu undersøge, om det også kan mindske risikoen for smitte med luftvejsinfektioner såsom covid-19.

Projektet vil i første omgang blive udrullet som et pilotprojekt, hvor en række af landets skoler skal afprøve alt fra regelmæssige udluftninger til avancerede ventilationsanlæg og samtidig registrere sygdom.

”Projektet kan give os vigtig viden om, hvordan luftvejssygdomme i fremtiden kan forebygges. Det er muligt, at vi med relativt enkle greb, der kan forbedre luftkvaliteten, kan forebygge sygdomme på steder, hvor mange mennesker er samlet,” siger direktør hos SSI, Henrik Ullum. Han tilføjer:

”Perspektiverne er således meget store, men før vi som samfund påtager os de investeringer luftrensning kræver, bør vi indsamle data om effekterne”.

Behov for fokus på skolebørns indeklima

Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania, der i en lang årrække har arbejdet for at øge danske skoleelevers trivsel, indlæring og sundhed ved at forbedre indeklimaet i landets skoler.

”Fundamentet for et sundt voksenliv skabes når man er barn. Da vi ved, at alt for mange skoler i Danmark har et dårligt indeklima, fortjener skolebørnenes indeklima ekstra meget opmærksomhed. Projektet kan således bidrage med ny, værdifuld viden om luftkvalitetens betydning for infektioner i skoleklasserne,” siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania.

Flere luftvejsinfektioner, herunder covid-19, smitter via såkaldte aerosoler, der er mikroskopiske dråber og partikler, der dannes både ved hoste, nys, vejrtrækning og tale. Ligesom tobaksrøg kan aerosoler blive hængende i luften i lang tid, og på den måde sprede smitte. Der er samtidig meget, der tyder på, at udsættelse for forurenet luft øger modtageligheden for luftvejsinfektioner, og det kan betyde, at en renere luftkvalitet muligvis også kan give en synergieffekt.

Der eksisterer allerede en række lovende teknologier, der muligvis kan hjælpe med at forbedre indeklima – det tæller alt fra simple metoder som regelmæssig udluftning til avancerede ventilationsløsninger, luftfiltrering eller luftrensning. Studiet skal finde ud af, hvor godt disse teknologier fungerer i praksis, og hvilken effekt de hver har på risikoen for luftvejsinfektioner.

Pilotprojektet vil forløbe over to år, hvorefter et større projekt efter planen vil kunne gennemføres. Det sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Institut, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Lunds Universitet og Teknologisk Institut.