x

Der er mange veje til nyt liv på herregårde

Nyhed 7. september 2023

Realdanias tidligere støtte til en lang række danske herregårde og historiske haver kan stadig ses på projekterne i dag, viser foreningens genbesøg på stederne. De 24 herregårde og 9 haver er alle meget velholdte, og samlet set demonstrerer de, at mange forskellige tiltag virker, når man ønsker at skabe nyt eller mere liv på herregårdene og i haverne.

Med ’Realdania Genbesøg’ besøger Realdania en lang række af tidligere støttede projekter for at lære af erfaringerne og blive klogere på effekten af den filantropiske støtte, foreningen har bidraget med. Senest er projekterne i de to kampagner ’Fremtidens Herregårde’ og ’Historiske haver’, som løb af stablen i 2006-2018, blevet genbesøgt. 

Genbesøgene viser, at det generelt har en positiv effekt for både de enkelte steder og for lokalområderne omkring, når man inviterer indenfor i haverne og forsøger at skabe nyt indhold i de historiske herregårdsbygninger. De viser også, at der ikke er ét svar på, hvordan man skaber nyt liv og indhold i de historiske bygninger, men at vejene dertil er mange.

Velholdte og med varierende dynamo-effekt

Herregårdene fremstår alle velholdte. Herregårdsejerne er dygtige til at drifte og vedligeholde dem og er generelt meget vidende om bygningerne historie, stand og behov. De herregårde, der klarer sig bedst økonomisk, har en forretning, der bygger på udlejning af lokaler og dermed giver faste indtægter. Disse steder har ofte en lille grad af offentlig adgang. Det gælder f.eks. Billeskov Herregård og Engelholm Gods, som begge af primært økonomiske årsager har gentænkt deres oprindelige projektidé og i dag begge lejer lokaler ud til erhverv. 

Til gengæld fungerer de herregårde, der har satset på kulturaktiviteter, i højere grad som en lokal dynamo, men har i flere tilfælde været udfordret på økonomien. I denne gruppe falder f.eks. Lundsgaard Gods, som har omdannet den tidligere kostald til koncertsal, og som har udfordringer med at få støtte fra den lokale kommune og dermed også fra fonde, der stiller krav om medfinansiering fra kommunen. 

Også de historiske haver, der er blevet genbesøgt, fremstår meget velholdte, og restaureringen af haverne har flere steder sat skub i andre projekter på stederne, løftet standarten og sat stederne på landkortet. Dog har vedligeholdelse af haverne flere steder været en større opgave end forventet, og flere overvejer, af netop den grund, om de fortsat skal holde haverne åbne for offentligheden. 

Læs mere i artiklen her:

Genbesøg skal skabe viden

Med Realdania Genbesøg samler foreningen viden fra en lang række projekter. Alle projekterne under de to kampagner er indviet for minimum fem år siden, og det har givet mulighed for at samle op på de langsigtede effekter af den filantropiske indsats og støtte. På samme måde har Realdania tidligere genbesøgt godt 100 ildsjæleprojekter fra bl.a. indsatsen ’Underværker’, og flere genbesøg er på programmet fremadrettet.

”Det er vigtigt for os hele tiden at blive klogere på, hvad vores støtte udretter ude i virkeligheden, og om vi med fordel kunne gøre nogle ting anderledes. Derfor laver vi genbesøgs-indsatsen. Vi bliver selv klogere på både potentialer og udfordringer i projekterne, og vi deler også den viden, vi samler op, med alle interesserede – ligesom vi gør med al den viden, vi genererer gennem vores filantropiske indsatser,” siger projektchef i Realdania, Siri Daa Funder.

Læs mere:
Realdania Genbesøg - herregårde og historiske haver