x

Hvordan kommer bygninger til at se ud med genbrug direkte på matriklen?

Pressemeddelelse 12. oktober 2023

Hvad vil det betyde for arkitekters designproces, hvis de har bedre adgang til information om genbrugsmaterialer? Det skal et nyt forskningsprojekt med titlen ’Genbrug på matriklen ved renovering,’ ledet af Arkitektskolen Aarhus og støttet af Realdania, besvare.

Det kan biddrage til at mindske klimabelastningen og resourceforbruget, hvis byggeriet kan genbruge så meget som muligt på stedet i forbindelse med renovering af bygninger. Men det kræver nogle andre designprocesser for arkitekter og nogle nye måder at samarbejde mellem arkitekter, ingeniører, de der udfører miljøscreeninger og de udførende nedrivere og entreprenører.

"Projektet ’Genbrug på matriklen ved renovering’ sigter mod at strømline designprocessen for genbrug af eksisterende materialer på byggegrunden, som kan være kompleks og uoverskuelig. Genbrug af materialer fra eksisterende bygninger på samme sted er en af de mest bæredygtige praksisser inden for byggeri. Dog er der to primære udfordringer, der forhindrer mere omfattende genbrug: For det første er genbrugte materialer unikke og kan ikke nøjagtigt sammenlignes med nye materialer, hvilket begrænser deres anvendelse. For det andet er der potentielle bekymringer om forurening, såsom asbest eller PCB," siger professor Lotte M. Bjerregaard Jensen fra Arkitektskolen Aarhus, der leder det nye forskningsprojekt.   

Projektet forsøger at overvinde ovenstående barrierer ved at give arkitekter adgang til miljøscreeningsdata og udføre ikke-destruktive tests i samarbejde med rådgivningsvirksomheden MILVA og DTU. Disse tests inkluderer for eksempel ultralydsscanning af beton for at identificere eventuelle revner, hvilket giver en bedre forståelse af, hvordan genbrugsmaterialerne kan anvendes, allerede før de flyttes, eller hvordan elementer kan tilføjes til det eksisterende. 

“Det er en styrke i projektet, at det kombinerer arkitekturforskning med praksiserfaringer fra mange arkitektfirmaer, teknisk forskning på DTU og en ny, innovativ virksomhed som MILVA. Der er ingen tvivl om, at det vil ændre på bygningskulturen, hvis vi genbruger mere af det eksisterende. Jeg ser frem til gennem projektet at få større kendskab til, hvilken æstetik og bygningskultur vi vil se i fremtiden, hvis vi bliver bedre til at renovere med genbrug af byggematerialer direkte på matriklen,” lyder det fra Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania. 
 
Projektet inkluderer forskere fra Arkitektskolen Aarhus og DTU samt arkitektfirmaerne Effekt Arkitekter, CEBRA, Anna Mette Exner Arkitektur, Arkitema og JJW Arkitekter. Yderligere samarbejdes med Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, og projektet udføres også i tæt samarbejde med nedrivningsvirksomhederne Kingo Karlsen og P. Olesen samt entreprenørfirmaet JDH byg og Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (Teknologisk Institut). I styregruppen arbejder desuden Aarhus Universitet og VIA. 

Idekatalog med genbrugte materialer
Forskningsprojektet "Genbrug på matriklen ved renovering" strækker sig over godt to år. Hvert år vil der blive udvalgt en ny case, som repræsenterer et aktuelt transformations- og renoveringsprojekt og en typologi med opskaleringsmuligheder. Her vil studerende og partnere udvikle et idékatalog med forslag til, hvordan de materialer, der allerede findes på byggegrunden, kan genbruges på matriklen. Siden den 1. januar 2023 har genbrugte materialer haft en værdi på ’0’ miljøpåvirkning i dansk byggeris LCA (Life Cycle Assessment), hvilket gør dem mere attraktive.  

Den første case bliver Ringparken i Slagelse, som planlægger et omdannelsesprojekt i 2026. Projektet indebærer nedrivning af dele af byggeriet, nybyg og renovering af andre dele.

Projektet "Genbrug på matriklen ved renovering" bliver iværksat i efteråret 2023 og forventes at fortsætte indtil 2025. Projektet har modtaget støtte fra den filantropiske forening Realdania.