x


Projekt skal sikre klimavenligt vedligehold af boligejendomme

Nyhed 26. oktober 2023

Der mangler viden om, hvordan vi vedligeholder boligbyggerier på en klimavenlig måde. Et nyt projekt med AlmenNet, Dansk Facilities Management og forskere fra Aarhus Universitet skal skabe viden om emnet og formidle den ud til bygningsejerne.

Det kan være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling, hvis vedligehold af bygninger i fremtiden bliver mere klimavenlig. 

Blandt bygningsejerne i f.eks. den almene boligsektor er der en interesse for at gøre deres boligejendomme mere energieffektive og bæredygtige. Men der mangler viden om, hvordan man vedligeholder bygninger på en klimavenlig måde. 

Den viden vil man derfor forsøge at tilvejebringe i det nye projekt ’Klimavenligt vedligehold’, som Realdania har støttet sammen med Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond

I projektet går AlmenNet, Dansk Facilities Management og forskere fra Aarhus Universitet sammen om at undersøge de miljømæssige konsekvenser af forskellige vedligeholdelsesstrategier for eksisterende boligudlejningsejendomme. Ud fra de undersøgelser vil projektet skabe ny viden om miljøbelastningerne ved livscyklusfaserne 'vedligeholdelse' og 'reparation'.

Projektets kerne er et ph.d.-studium, der skal skabe det metodemæssige fundament og de brugbare data, som kan danne grundlag for en evidensbaseret tilgang. Men parallelt med forskningen kommer der til at være et ”praksis-spor”, der blandt andet indeholder flere workshops for bygningsejere og en konference. 

Praksis-sporet skal sikre, at forskningssporet informeres løbende af praksis, og at praksis løbende får adgang til forskningsresultaterne. På den måde kan der allerede, mens projektet står på, skabes en øget videndeling mellem forskning og praksis. 

I projektet skal det i øvrigt vurderes, hvordan forskellige vedligeholdelsesstrategier påvirker den arkitektoniske kvalitet. Det kan skabe viden om, hvordan et øget fokus på vedligehold som klimaindsats vil påvirke det æstetiske udtryk i bygningskulturen.

Projektet bygger videre på den viden, der findes i publikationen ’Vedligehold og klimabelastning – en undersøgelse af praksis i boligudlejningsejendomme’, som i efteråret 2022 blev udgivet som et led i Realdanias indsats Bygningskultur og Klima.