x

Historiske huse skaber liv i bygden - afslutning på 10 års restaurering i Grønland

Artikel 21. maj 2024

Efter ti års ejerskab af to historiske huse i den grønlandske bygd Ilimanaq har Realdania By & Byg nu overdraget husene til Avannaata Kommunia. Bygningerne fra 1700-tallet er restaureret og indret-tet til bl.a. restaurant og butik, og via indbyggernes indsats er husene i dag med til at skabe liv i bygden og formidle Grønlands historie og natur.

End ikke temperaturer under frysepunktet og en iskold vind kunne lægge en dæmper på glæden og stoltheden hos de involverede parter, da to unikke historiske huse i den grønlandske bygd Ilimanaq – Bestyrerboligen Poul Egedes Hus fra 1751 og pakhuset fra 1778 – i begyndelsen af maj blev overdraget til Avannaata Kommunia. 

For ti år siden blev de to huse – som dengang var forladte og forfaldne – købt af Realdania By & Byg; i dag er de restaureret, indrettet til nye formål og fyldt med liv og aktivitet.

– Jeg har kendt Ilimanaq, siden jeg var barn, og jeg kender disse bygninger og bostedet ud og ind. Disse to bygninger har uden tvivl haft deres storhedstid, og de har holdt i mange år, men de har været forfaldne og trængt til en kærlig hånd, og jeg er glad for, at Realdania By & Byg havde viljen og forestillingsevnen til at se, at det kunne lykkedes at genrejse bygningerne på ny. Vi har haft et stort ønske om, at Ilimanaq skulle være et levende bosted, og at indbyggerne her blev inddraget i projektet. Begge dele er lykkedes, sagde Avannaata Kommunias borgmester, Palle Jerimiassen, på overdragelsesdagen den 1. maj.

Nyt liv til den grønlandske kulturarv

Med overdragelsen er der sat punktum for et langt og konstruktivt samarbejde, som tog sin begyn-delse for 12 år siden, da Realdania By & Byg gik sammen med Grønlands Nationalmuseum for at undersøge mulighederne for at give nyt liv til den grønlandske kulturarv.

Mulighederne øjnede begge parter i to gamle træhuse fra 1700-tallet, smukt beliggende i den grøn-landske bygd Ilimanaq, lige ved Isfjorden, 300 kilometer nord for Polarcirklen. 

På basis af et partnerskab med Qaasuitsup Kommunia (i dag Avannaata Kommunia) og World of Greenland købte Realdania By & Byg i sommeren 2014 de to historiske huse, og herefter startede arbejdet med at restaurere og bevare og samtidig finde en ny fremtid for de to huse, så de kunne bidrage til livet i bygden og til formidling af Isfjorden. 

I dag danner de to huse ramme om formidlingscenter, restaurant, konferencelokale og butik med indhandel af lokale fangster og jagtudbytter og på den måde bidrager begge huse til at formidle den grønlandske kultur- og naturarv og til at styrke turismen i området.

- Overdragelsen af de to historiske huse har været planlagt fra begyndelsen. Det er en glædens dag, men det er ikke nogen hemmelighed, at det også er en lidt vemodig dag for mig. Efter 10 års ejerskab har både projektet, de involverede og ikke mindst bygden og den storslåede natur fået en særlig betydning for mig. Dagen i dag markerer, at vores fælles bestræbelser på at redde en umi-stelig del af Grønlands kulturarv er lykkedes, sagde Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

 

Læring, viden og inspiration

På samme måde som overdragelsen af de to huse har været planlagt fra begyndelsen, har det og-så fra begyndelsen været et ønske, at erfaringerne fra partnerskabet kan fungere som et demon-strationsprojekt, hvorfra der kan hentes læring, viden og inspiration til det fremtidige arbejde med at bevare, udvikle og levendegøre Grønlands enestående kulturarv. Dén opgave er nu givet videre til alle de involverede omkring bestyrerboligen og pakhuset.

Sideløbende med Realdania By & Bygs restaurering af de to huse har World of Greenland opført 15 moderne, smukt indpassede turisthytter, mens Avannaata Kommunia har forbedret infrastruktu-ren, anløbsforholdene i havnen, kloakeringen, vandforsyningen og affaldssorteringen – alt sammen til gavn og glæde for både beboere og besøgende.

- Bygningsarven er håndgribelige levn, som vores forfædre har givet videre, og vi er forpligtet til at værne om til glæde for nutidige og kommende generationer. Pas godt på disse to enestående byg-ninger her i bygden, lød det fra Peter Cederfeld.