x

Se og føl klimaforandringerne!
- Realdania har fokus på klimatilpasning

Pressemeddelelse 27. oktober 2014

Realdania finansierer Olafur Eliasson og Minik Rosings Ice Watch-skulptur, der i går blev offentliggjort på Rådhuspladsen i København. Dermed tydeliggør Realdania også, at klimatilpasningstiltag er et vigtigt indsatsområde for foreningens filantropiske aktiviteter.

Kunstværket Ice Watch består af 100 tons indlandsis opstillet som en skulptur på Rådhuspladsen. Og når indlandsisen står midt i det københavnske efterår, så smelter den naturligvis. Men det er også pointen, for når vi kan se og føle indlandsisens afsmeltning, bør det sætte tanker i gang og give anledning til handling. Ved ferniseringen søndag blev det klart, at de 100 tons indlandsis svarer til den mængde is på Grønland, der smelter i sekundet. Hver eneste dag.

Og med Miljøministeriet/Naturstyrelsens nye rapport om konsekvenserne ved klimaforandringerne i Danmark er der sat en ekstra streg under alvoren – og dermed behovet for sætte klimatilpasningsinitiativer højt på den samfundsmæssige dagsorden.

Klimatilpasning i det byggede miljø

De klimamæssige følger af globale temperaturstigninger giver store økonomiske tab og menneskelige omkostninger, når vejret bliver ekstremt, og vandet flyder over på vores veje, i vores byer, havne, og i kældrene i vores huse. Med det byggede miljø som arbejdsfelt udgør klimaforandringerne et naturligt fokusområde for Realdania, og mere end 10 procent af alle Realdanias igangværende projekter har et klimatilpasningselement.

Om baggrunden for at støtte Ice Watch siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania: ”Klimaudfordringen er til at tage at føle på, og indlandsisens afsmeltning er en af de tydeligste og mest pædagogiske indikatorer på klimaforandringerne. I Realdania har vi klimatilpasning i byerne som et af vores væsentligste indsatsområder, og Københavns værtskab for offentliggørelsen af den femte rapport fra FNs klimapanel ser vi som den oplagte anledning til at få skabt ekstra opmærksomhed på de udfordringer, vi står over for. En anledning som ikke er blevet mindre aktuel med Miljøministeriets nye rapport om klimaforandringernes effekt i Danmark.”

Tænk dobbelt – Klimatilpasning skal skabe merværdi

Realdanias filosofi er, at man skal tænke dobbelt, når man arbejder med klimatilpasning. Når vi alligevel skal bruge en masse penge på at gøre byerne mere klimarobuste, skal vi sikre, at der samtidig sker en generel fysisk opgradering af byerne. Det handler grundlæggende om at skabe merværdi – om gennem nye partnerskaber at udvikle flerfunktionelle løsninger, som kombinerer klimatilpasningen med anden kvalitativ værdiskabelse i byerne, såvel æstetisk som rekreativ, erhvervsmæssig og socialt. Man skal med andre ord ikke kun løse klimaudfordringen – men man skal også løse klimaudfordringen.

Forundersøgelse til et Isfjordscenter i Ilulissat

Realdania er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at etablere et såkaldt Isfjordscenter på Grønlands Vestkyst ved Diskobugten. Her 250 km nord for polarcirklen ligger Ilulissat Isfjord, med det grønlandske navn Kangia, og isfjorden udgør et spektakulært sted, hvor verdens klimaforandringer udspiller sig for fuld udblæsning. Ideen er, at isfjordcenteret vil kunne blive en driver for turismeudviklingen i området samt være hele verdens indgang til oplevelserne omkring den markante afsmeltning af indlandsisen.

Klimatilpasning Kokkedal

De øgede regnmængder skal bruges til at udvikle nye typer rekreative og aktive områder, der kan gøre Kokkedal til en mere attraktiv og bæredygtig forstad – både på det sociale og på det miljømæssige område.

KlimaByen Middelfart

Projektet har som mål at udvikle nye, innovative klimatilpasningsløsninger og -projekter gennem byudvikling i området omkring Kongebrovej i Middelfart. Projektet skal på den måde facilitere udviklingen af en klimarobust, smukkere og sjovere by ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden.

VandPlus

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, der skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

Klimaspring

Visionen for projektet er at omsætte interessen for klimatilpasning til en virksomhedsdreven udviklingsindsats, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier.

I 2004 blev Ilulissat Isfjord optaget på UNESCOs verdensarvsliste pga. sine unikke glaciologiske forhold og attraktive natur. I 4400 år har mennesker levet sammen med isfjorden, der tilbyder store forekomster af fisk og havpattedyr. Fiskeri og fangst er stadig vigtige aktiviteter i området, men isfjorden er nu også mødested for verdens klimaforskere, for statsledere der ønsker at sætte klimaforandringer på dagsordenen og for turister, der tiltrækkes af det dramatiske og særegne sted.

I et samarbejde mellem Realdania og Qaasuitsup Kommunia foretages nu en forundersøgelse, der skal afdække muligheder og udfordringer i forbindelse med en stærkere formidling af isfjorden gennem et nyt besøgssted.