x

Klimatilpasning i byudvikling - Fem løsninger med merværdi for byen

Pressemeddelelse 1. februar 2016

En ny publikation fra Realdania By & Byg præsenterer klimatilpasningsløsningerne i fem danske byudviklingsprojekter, der både håndterer klimaudfordringerne i projektområderne på en effektiv måde og samtidig fremmer en lang række andre hensyn til f.eks. byliv, rekreation, sundhed, natur i byen og håndtering af jordforurening. Den første af de fem løsninger indvies i dag i Fredericia.

Havvandsstigninger, stormfloder og flere ekstreme regnskyl er nogle af konsekvenserne af de globale klimaforandringer, som byer og kommuner i Danmark er nødt til at omstille sig til. Det gælder også i byudviklingsprojekterne FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K og NærHeden, som Realdania By & Byg er engageret i sammen med de respektive partnerkommuner – og i omdannelsen af Sankt Annæ Plads i København.

I en ny publikation ”Klimatilpasning i byudvikling – Fem løsninger med merværdi for byen” beskriver Realdania By & Byg, hvordan den nødvendige klimatilpasning er indarbejdet fra starten af de fem byudviklingsprojekter. Det rummer en række økonomiske, praktiske og miljømæssige gevinster, samtidig med, at det har gjort det muligt at udnytte klimatilpasningen til at skabe attraktive byrum med naturoplevelser, aktivitetsmuligheder og mødesteder, hvor regnvandet er tænkt ind som en integreret del af de rekreative værdier.

”Byudviklingsprojekter kan være en løftestang til at gennemføre klimatilpasningsløsninger, der kommer både den nye bydel og den eksisterende by til gavn. Ved at tænke klimatilpasning ind fra starten af byudviklingen, kan man opnå værdi på en række planer, bl.a. i form af sikkerhed for nuværende og kommende beboere, ressourcebesparelser, herlighedsværdi, øgede ejendomsværdier, mindre miljøbelastning og ikke mindst øget livskvalitet for alle, der skal bo, arbejde i eller bruge bydelen”, siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

Fredericia sikret mod oversvømmelser fra Lillebælt
FredericiaC, der bliver en helt ny kanalbydel ud til Lillebælt, indvier i dag den første af de fem løsninger: En 270 meter lang kanal og et landskabeligt dige omkring byens gamle havn, der tilsammen sikrer både den nye bydel FredericiaC og Fredericias historiske bymidte mod oversvømmelser fra Lillebælt – som en af de første kystnære bymidter i Danmark. 

Til sommer står løsningerne i Ringkøbing K og på Sankt Annæ Plads også klar. 

I Ringkøbing K, der ligger ud til Ringkøbing Fjord, anlægges naturen i hele bydelen netop nu, før de første huse kan bygges, for at skabe herlighedsværdi. Samtidig med udviklingen af naturen skabes et sammenhængende system af vandrender og søer, der afleder regnvand fra bebyggelserne og bliver en integreret del af naturoplevelsen i byen. 

Fornyelsen af Sankt Annæ Plads sikrer både pladsen og det omkringliggende historiske byområde mod skybrud, samtidig med at forholdene for fodgængere og cyklister forbedres, og der skabes nye muligheder for rekreation og byliv året rundt.

Køge Kyst-projektet er i gang med første etape af Engkanten, der bliver en hævet, landskabelig promenade ud til en fredet strandeng, som skal beskytte et nyt boligområde på Køges Søndre Havn mod oversvømmelser fra Køge Bugt. Det første af en række naturrum mellem bebyggelserne, såkaldte almindinger, der også skal aflede regnvand på overfladen, er ligeledes på vej.

Regnvandet bliver også afledt på overfladen i NærHeden i Hedehusene i Høje-Taastrup Kom-mune. Her bliver vandet en del af naturoplevelsen i bydelens grønne ”loop”, der skal fungere som et omdrejningspunkt for rekreation, leg, bevægelse, skole og detailhandel og også være en form for grøn hovedgade for fodgængere og cyklister. Løsningen bliver gennemført i takt med byudviklingen og første etape ventes at gå i gang næste år.

Alt det kan man læse mere om i publikationen ”Klimatilpasning i byudvikling – Fem løsninger med merværdi for byen”, som i de kommende dage bliver sendt ud til kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører i Danmark, der arbejder med byudvikling og klimatilpasning.

Se også to film, der fokuserer hhv. på håndteringen af havvandsstigninger og skybrud i byudvikling (kan også findes på Realdania By & Bygs YouTube-kanal)

 

 

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger
FredericiaC indgår blandt flere andre danske og udenlandske eksempler i en helt ny udredning om tilpasning til havvandsstigninger, der kortlægger behov, udviklingspotentialer og barrierer for at klimatilpasse danske byer til stormfloder og havvandsstigninger – nu og i fremtiden. 

Udredningen er udarbejdet af Rambøll for Realdania og indgår i vidensgrundlaget for Realdanias arbejde med klimatilpasning i byerne.

Realdania By & Bygs arbejde med klimatilpasning i byudvikling er en del af Realdanias indsats inden for dette felt. 

Læs mere om udredningen og dens konklusioner