x

Nyerhvervelse: Realdania Byg køber et af Utzons Romerhuse

Pressemeddelelse 10. maj 2011

Realdania Byg A/S køber Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør. Romerhusene ligger i udkanten af byen og omfatter i alt 60 gårdhavehuse, som blev opført i årene 1957-1961 af den verdenskendte danske arkitekt Jørn Utzon. Købet sker for at sikre de umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som den ydmyge bygning repræsenterer, for eftertiden. Romerhuset sælges af dødsboet efter dette hus' første og eneste ejer siden opførelsen.

"Realdania Byg erhverver Romerhuset for at sikre et af de betydende eksempler på den særlige byggestil, der er karakteristisk og væsentlig for forståelsen af boligbyggeriets udvikling i efterkrigsårene i Danmark. Romerhusene repræsenterede på opførelsestidspunktet en ny hustype i nordisk sammenhæng, der i dag har opnået stor udbredelse," siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Dansk boligbyggeri af enfamiliehuse eksploderede i løbet af 60'erne og 70'erne. Drastiske fald på en række bygningsmaterialer i slutningen af 50'erne satte gang i en række eksperimenterende byggerier, der både blev inspiration for og startskuddet til et byggeboom af boliger til den danske familie. Utzons byggeri ikke mindst.

Individuelt fællesskab
Med Romerhusene skabte Utzon et nordisk gårdhavehus, der brød med den sædvanlige forestilling om familieboligen som et fritliggende hus på egen grund. Romerhusenes er både enkeltvis og som bebyggelse opført som en tryg ramme om boligen i overgangen mellem natur og det urbane miljø. Det er en tidlig, og måske et af de mest vellykkede eksempler på det, der senere er kommet til at hedde "tæt lavt boligbyggeri".
Generelt er Utzons arbejder karakteristiske ved et sikkert greb om helheden og en betydelig underliggende kompleksitet. Romerhusets enkle planløsning og de store glasfacader er udpræget modernistiske træk, men ideen til Romerhuset har rod i gårdhuse fra hele verden, også i den arketypiske, danske bondegård. Utzon er senere blevet fremhævet for sit arbejde med at opnå formmæssig variation ved anvendelse af få og ens elementer. Allerede Romerhusene, der er opført i tegl er udtryk for denne stræben. Desuden var murværk i 1950erne udtryk for bedste danske byggeskik.

Et ikon
I dag er Romerhusene fortsat et helt enestående eksempel på hustypens anvendelse i en landskabelig sammenhæng og besøges jævnligt af arkitekter, landskabsarkitekter, studerende og andre med interesse for boligbyggeri, planlægning og Utzons unikke arbejde. 

Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg: 3288 5270