x

Ejendommen indgår i bebyggelsen Søholm, der består af fem rækkehuse, syd for Bellavista ved Strandvejen i Klampenborg. Ejendommen ligger som den yderste i husrækken mod vandet og har, i modsætning til de andre huse i rækken, en lille tilbygning, hvor Arne Jacobsen havde tegnestue.

Husrækken er anlagt i forskudt plan, og bygningsenhederne er hver især adskilt med en mellembygning, hvorved det enkelte hus markerer sig som en selvstændig, tredimensionel komposition i helheden.


Huset står i gule mursten og markerer således et skifte fra den hvide funktionalisme til en mere dansk modernisme. Samtidig finder man i huset træk anvendt i andre værker, bl.a. den dobbelthøje spisestue med den indbyggede niche, den opadstigende bevægelse mod sundkigget og de bevidst indrammede kig ud. Endvidere rummer huset en bred vifte af detaljer som greb og indbyggede skabe tegnet af Jacobsen selv til huset.

Jacobsen levede i huset fra 1951 og frem til sin død. Herefter boede hans enke i huset i en årrække.

      

Arne Jacobsen

Arne Jacobsen

Arne Jacobsen (1902-1971) markerede sig stærkt og personligt i dansk arkitektur og design gennem sine mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til møbler og brugskunst. Det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv.

Arkitekten Arne Jacobsen var med sin mangesidede artistiske begavelse en fremtrædende og international kendt repræsentant for den af Le Corbusier og Bauhausskolen udformede funktionalisme. Blandt hans kendteste arbejder i den hvide stil hører boligbebyggelsen Bellavista, Bellevue Teateret og Bellevue Badet i Klampenborg, som sammen med de 18 rækkehuse i komplekset Søholm var med til at sikre Arne Jacobsens internationale gennembrud.

Oplev også:

Arne Jacobsens eget hus i Charlottenlund

Arne Jacobsens eget sommerhus

Restaurering

Realdania By & Byg erhvervede ejendommen på Strandvejen 413 i oktober 2005 og indledte herefter en restaurering med fokus på at føre huset tilbage til sit oprindelige udtryk. Genopretningsarbejderne omfattede bl.a. gulvbelægninger, maling af vægge og lofter samt stedvise udbedringer af de støbte betongulve. Bygningens tagrender og nedløb er blevet skiftet ud, og der er drænet og sikret mod grundfugt langs bygningens østside.

I 2018-2019 gennemgik huset en større renovering, hvor bl.a. det uoriginale køkken blev udskiftet med et snedkerkøkken baseret på Arne Jacobsens oprindelige skitser. Huset fik etableret nyt badeværelse, og de originale farver blev genskabt på baggrund af farvearkæologiske undersøgelser.

Ejendommen er i dag udlejet og anvendes i sin oprindelige funktion som blandet bolig og erhverv.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse