x

Almene boliger og indeklima

Pressemeddelelse 22. september 2017

Hvordan ser indeklimaet ud i et større alment boligområde ved Aarhus, og interesserer beboerne sig overhovedet for det? 50 nysgerrige indeklima-folk samlede sig hos Realdania den 6. september for at høre mere på et gå-hjem-møde.

Realdania støtter BE READY – et indeklimaprojekt, som er tilknyttet en energirenovering i boligområdet Trigeparken – et stort alment boligområde ved Aarhus, som er i gang med en større energirenovering.

Til gå-hjem-mødet kunne deltagerne høre om før-resultaterne fra forskerteamet på AU og Alexandra Instituttet – dvs. resultater om indeklimaet i boligerne før at den planlagte energirenovering går i gang.

En almen livsstil

Undersøgelserne fandt sted i to slags lejligheder – en treværelses og toværelses – hvor sidstnævnte toværelses havde de største vanskeligheder, da der ikke kunne skabes gennemtræk. Størstedelen af beboerne udtrykte desuden et behov for mere ventilation uafhængigt af lejlighedstypen.

Blandt andet kunne antropolog Mia Kruse Rasmussen lidt overraskende fortælle, at mange af beboerne betragtede dét at bo i en almen bolig som en livsstil. De vidste dermed godt, at den lave husleje medfører, at man skal finde sig i en lidt lavere ’boligkvalitet’ – fx et dårligere indeklima – men at holdningen var, at ”sådan er det bare”.

Planen er, at forskerteamet laver den samme undersøgelse igen, når energirenoveringen er færdig og på den måde skaber et billede af, hvad der er sket med indeklimaet i boligerne, og hvad det har betydet for beboernes helbred.

Forskerteamet

Her kan du downloade forskerteamets præsentationer fra mødet:

Adjunkt Grethe Elholm, AU – download præsentation (PDF)Lektor Steffen Petersen, AU – download præsentation (PDF)Antropolog Mia Kruse Rasmussen, Alexandra Instituttet – download præsentation (PDF)PhD studerende Charlotte Gabel – download præsentation (PDF)

Desuden finder man Torben Sigsgaard som en del af forskerteamet, som var til stede på dagen, men havde ikke nogen præsentation.