x

Nu er Danmarks første reelt energineutrale boligejendom opført

Pressemeddelelse 19. november 2015

I en nyopført beboelsesejendom i Søborg nord for København viser Realdania Byg nye veje til at ramme "det reelle nul", så en husstand ikke sætter noget CO2-mæssigt fodaftryk, når det handler om den energi, der skal til for at drive hjemmet.

I månedsvis har håndværkere knoklet med at færdiggøre den nye beboelsesejendom på Søborg Hovedgade nord for København. Nu er ejendommen færdig. Danmark har fået sit første reelt energineutrale etageboligbyggeri: BOLIG+.

- Der har længe været fokus på energiforbruget til varme i nybyggeri. Derimod har beboernes løbende forbrug af elektricitet været en smule overset. Med BOLIG+ ønsker vi at vise de økonomiske og miljømæssige gevinster, der kan opnås, ved at se samlet på energiforbruget i byggeriet, når beboerne flytter ind og en almindelig hverdag melder sig med brug af en lang række elektriske apparater, siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Ny standard indenfor en almindelig anlægsøkonomi
Danmark har i flere år været langt fremme med energineutrale enfamiliehuse. Med BOLIG+ rykker energineutralitet ind i boligbyggeri i flere etager. Huset er bygget indenfor en almindelig anlægsøkonomi, og udover et lavere energiforbrug har huset også fokus på bedre indeklima og øget brugervenlighed.

- Vi er glade for det gode samarbejde med Realdania Byg og glade for, at Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri er opført på Søborg Hovedgade i Gladsaxe Kommune. Det nye hus vil bidrage til Gladsaxes identitet som en kommune, der støtter op om innovation og nytænkning, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A), Gladsaxe Kommune.

Hvor er nul?
- Energiforbrug er energiforbrug. Uanset om der er tale om vand, varme eller el. Vand og varme indgår i bygningsreglementet og er derfor underlagt en række krav. Det er elforbruget ikke. Men i det samlede miljøregnskab giver det ikke mening at skelne. Jordkloden læser ikke bygningsreglementet. BOLIG+ er et bud på at ramme det reelle nul - ikke et nul bestemt af et reglement, udtaler arkitekt og projektleder i Realdania Byg, Jørgen Søndermark, som har stået i spidsen for BOLIG+.

Specialudviklede solcellepaneler på gavle, altaner og tag på BOLIG+ bygningen leverer energi nok til at dække forbruget af strøm til varme, brugsvand, ventilation og evt. køling. Via solceller produceres også energi nok til bygningens øvrige forbrug såsom lyset i opgangen, dørtelefonen, liften osv. og til husstandenes private elforbrug til køleskab, tv, elkedel, iPad osv.

Oplev BOLIG+ den 25. november kl. 13-17
For at markere afslutningen af byggeriet åbner Realdania Byg dørene en eftermiddag, så alle interesserede kan komme indenfor i det banebrydende hus. Efterfølgende bliver de 10 lejligheder solgt. Når de nye beboere flytter ind, vil de og huset som helhed, blive fulgt af en uafhængig styregruppe bestående af eksperter fra bl.a. Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut, som vil måle om huset lever op til ambitionen: At etablere en energiproduktion af en størrelse, så husets og beboernes samlede energiregnskab går i nul.

For yderligere oplysninger
Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg, pc@realdaniabyg.dk, tlf.: 7011 0606
Arkitekt, projektleder Jørgen Søndermark, Realdania Byg, jso@realdaniabyg.dk. tlf. 2969 5265

Læs mere om BOLIG+