x

Nyt batteri gør det billigere og mere sikkert at gemme solenergien

Pressemeddelelse 18. maj 2016

Nu bliver det billigere og mere sikkert at gemme solens energi og lægge strøm på lager. Det får beboerne i en boligejendom i Søborg glæde af. De bor nemlig i BOLIG+, der er Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri, og her testes det nye såkaldte flowbatteri.

Hidtil har et flowbatteri af denne størrelse kun vist sin styrke i et laboratorium. Her har forskere fra Aarhus Universitet og virksomheden VisBlue arbejdet sig frem til, hvordan solenergi kan lagres via metallet vanadium, som er opløst i en væske, til forskel fra den velkendte lagring i et fast stof. Den nye måde at lagre på betyder bl.a., at lige præcis den mængde strøm, man har brug for, kan gemmes både mere sikkert og i længere tid.

I sidste uge forlod den nye teknologi laboratoriet og kom ud i den virkelige verden. Det skete, da der blev hældt vanadium i tankene på de batterier, der er installeret i BOLIG+ ejendommen, som Realdania By & Byg opførte i Søborg uden for København i 2015. 

Selvforsynende med strøm

Ejendommen med ti lejligheder blev opført for at vise, at det er muligt, inden for et almindeligt budget, at bygge en boligejendom, som på egen matrikel og via solpaneler kan producere energi nok til både at dække det reelle, samlede forbrug af varme og vand og beboernes eget forbrug af husholdningsstrøm. 

Under planlægningen af BOLIG+ ændrede politikerne den måde, man får betaling for overskuds-el fra solcellerne. Fra en årlig opgørelse gik man over til en time-for-time opgørelse, hvor overskydende strøm skal sælges med det samme, endda til en lav pris. Det har store konsekvenser, fordi man dermed ikke længere kan ’gemme’ strømmen gratis ude på nettet, men er nødt til at anvende strømmen inden for den enkelte time.

Batteri med stor kapacitet

Muligheden for at gemme strøm er imidlertid afgørende for BOLIG+, og derfor har arkitekterne og ingeniørerne bag boligejendommen hele tiden haft en batteriinstallation med i overvejelserne. Batterier med en så stor kapacitet, som det kræves til en beboelsesejendom, har dog længe været alt for dyre i forhold til alternativet, nemlig at købe ekstra strøm via elselskaberne. 

Men med det nye flowbatteri ser det anderledes ud. Med batteriet kan det forbrug, som BOLIG+ trækker direkte fra solpanelerne, nemlig øges fra ca. 25% til ca. 50%, altså en fordobling. Denne forøgelse har stor betydning, eftersom en kWh fra solcellepanelet, som bruges direkte af BOLIG+, er næsten 2 kr. billigere end at købe strømmen fra elselskabet. 

Denne prisforskel hænger sammen med den relativt nye time-til-time ordning. Den betyder nemlig, at når BOLIG+ solpanelerne producerer mere strøm, end der kan bruges inden for en time, bliver strømmen solgt til 60 øre, mens det koster ca. 2,50 at hente den hjem igen fra nettet – ’fjernlageret’. 

Altid strøm på lager

Når strømmen gemmes i en tank med væske i stedet for selve den strømgivende del i batteriet, kan batteriet skræddersyes, så det passer præcist med det forbrug, der er i boligen. Det betyder, at hvis strømforbruget i ejendommen ændres - enten op eller ned - så kan batteriet tilsvarende ændres. Et traditionelt lithium-ion batteri, kendt fra f.eks. Teslas elbiler, kan derimod kun købes som en samlet ’pakke’.

I kroner og øre betyder det for BOLIG+, at ca. 7.200 kWh årligt ikke længere sælges og købes af elselskabet. Ejendommen har selv strøm på lager og kan dermed spare ca. 10.000 kr. om året.

Lang levetid

Også andre faktorer betyder, at den såkaldte Redox Flow teknologi har et stort udviklingspotentiale, som på sigt kan give endnu bedre økonomi i batteriinstallationer. 

Batteriet har en meget lang levetid, eftersom det kan tåle at blive ladet og afladet væsentligt flere gange end et li-ion batteri til private solcelleanlæg, som typisk kan klare 3-4.000 ’cykler’ og således skulle skiftes flere gange undervejs, hvis det blev installeret i en ejendom som BOLIG+. Det forventes, at det nye væskebatteri mindst matcher levetiden på solcelleanlægget i BOLIG+.

Hertil kommer, at flowbatteriet ikke udgør nogen brandfare, hvis batteriet kortsluttes, hvorimod der i et li-ion batteri vil ske en væsentlig større energiudladning, som i værste fald kan forårsage brand.
BOLIG+ bygningen producerer lige så meget energi, som den bruger til varme, varmt vand og bygningsel. Bygningen er desuden bygget og indrettet til at kunne levere omkring 1.700 kWh el pr. år til de enkelte lejligheders individuelle forbrug, og selve solcelleanlægget har en effekt på 39 kW, og er dimensioneret til en produktion på 40.000 kWh el om året. 

For at kunne levere 40.000 kWh el om året er solcelleanlægget specialudviklet på alle leder og kan-ter. Derudover har de æstetiske krav også krævet en lang række specialløsninger. 
• Panelerne er store - op til 2 gange 3 m pr. stk. 
• Panelerne stikker ikke markant ud fra bygningen. 
• Panelerne er monteret i en alu-ramme, som ikke er synlig. 
• Panelerne giver ikke genskin, og selve cellerne er usynlige. 
• Panelerne fremstår som en integreret del af husets arkitektur. 
BOLIG+ er bygget efter den skrappe BOLIG+ standard, som på baggrund af en mere realistisk vurdering af energiforbruget, skal gå i nul, inklusive et husholdningsforbrug på 1.712 kWh. BOLIG+ huset lever, uden solcelleanlægget, op til BR2020 kravene, hvis krav til energirammen er et energi-forbrug på højst 20 kWh pr. kvadratmeter årligt – til opvarmning, varmt vand, ventilation og evt. køling.

Det lave energiforbrug opnås blandt andet i kraft af følgende tiltag: 
• Høj tæthed og god isolering af bygningens klimaskærm. 
• Enkelt designet bygningskrop.
• Behovsstyret ventilation med et mekanisk anlæg, hvor varmen genvindes. 
• Varmegenvinding på varmt brugsvand. 
• Feedback til brugerne om deres forbrug.

Lejlighederne opvarmes med radiatorer frem for gulvvarme. Det skyldes, at gulvvarme er en rela-tivt træg opvarmingsform og derfor bruger mere energi end radiatorer. Samtidig viser erfaringer, at beboere hurtigt indstiller sig på, at gulvet konstant skal være behageligt lunt, og derfor kommer til at hæve deres energiforbrug med gulvvarme.
BOLIG+ er resultatet af en vision, der tog form i 2005 i forbindelse med EnergyCamp 05. Her var en række repræsentanter fra byggesektoren samlet for at søge nye svar på spørgsmålet om, hvordan man kan udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning. 

Visionen udmøntede sig bl.a. i fem BOLIG+ dogmer, som huset i Søborg er funderet på: 
• Energineutralt på årsbasis, inklusive el til belysning og apparater. 
• Intelligent og betjeningsvenligt. 
• Fleksibelt i brug og over tid. 
• Godt og sundt indeklima. 
• Høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset lokal kontekst.