x

Første udbud i kampagne om udsatte boligområder

Nyhed 3. februar 2017

Hvem vil være med til at skabe ”by i balance” i Gladsaxe med udgangspunkt i Værebro Park? Realdania og Partnerskabet for Værebro Park inviterer nu rådgivere til at byde på opgaven med at skabe en langsigtet, strategisk udviklingsplan for bydelen.

Værebro Park er udvalgt som ét af pilotprojekterne i Realdanias kampagne ’By i balance’, der er rettet mod udsatte boligområder i forstæderne. Visionen er at omdanne det isolerede bolig- og byområde til en velfungerende, blandet bydel.

Realdania og Partnerskabet for Værebro Park – DAB/Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Gladsaxe Kommune – indbyder tværfaglige rådgiverteams til at anmode om prækvalificering til opgaven med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Værebro Park. 

Udviklingsplaner for by i balance

Frem til og med 2020 vil Realdania i partnerskab med boligorganisationer og kommuner udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele. Målet er, at de udsatte boligområder skal være levende bykvarterer, der tilbyder sunde, trygge og stimulerende rammer for beboere og besøgende.

Konkret skal der i tæt samspil med beboere og byens aktører formuleres langsigtede strategiske udviklingsplaner, hvor boligområderne ses i sammenhæng med den samlede byudvikling, så de bliver en integreret og attraktiv del af byen.

Rådgivningsteam

Parterne bag projektet søger et strategisk rådgiverteam, der kan koble sig på det fælles arbejde og begive sig med på den videre færd. Som kan udvikle, perspektivere og udfordre, så der skabes forandring og værdi. Og som kan samle, konkretisere og synliggøre den strategiske indsats, der frem til 2025 skal sikre en succesfuld omdannelse af Værebro Park til en bydel i social balance.

Rådgivermøde

Torsdag den 9. februar afholdes et møde i Realdania for potentielle rådgivere. Her vil Realdania introducere kampagnen, Gladsaxe vil præsentere deres udbud og ønsker til rådgivere, og der er også mulighed for at høre om det kommende udbud efter rådgivere til et tilsvarende pilotprojekt i Høje-Taastrup, hvor udbuddet annonceres medio marts 2017.

Læs mere om kampagnen 'By i balance’