x

C40-byerne leder an i klimarapportering

Pressemeddelelse 21. juli 2014

C40-byerne deler deres klimadata og -strategier i ny undersøgelse, der sætter fokus på de økonomiske risici forbundet med klimaændringerne.

C40 har i samarbejde med den internationale organisation CDP og ingeniørfirmaet AECOM udført en omfattende undersøgelse af klimaændringer i byer. Over 200 byer og 4.500 større virksomheder har deltaget. Én af rapportens hovedkonklusioner er, at virksomheder og myndigheder er enige om, hvordan effekterne af globale klimaændringer udgør en mærkbar lokaløkonomisk risiko. Det gælder primært skader på infrastruktur og forringelse af borgernes helbred og trivsel, og det rammer dermed bl.a. shipping-, fødevare-, turisme- og serviceindustrien. Et tættere samarbejde mellem myndigheder og virksomheder i byerne kan løse nogle af de fælles problemstillinger og har dermed potentiale til at styrke byernes overordnede robusthed.

I en ny infografik sætter C40 yderligere fokus på, hvordan de 61 byer, som er involveret i C40, leder an, når det gælder måling og afrapportering af udledning af drivhusgasser. De 61 medlemsbyer udgør 21% af klodens samlede BNP og rummer mere end 285 millioner mennesker og er derfor vigtige aktører i det globale netværk. I rapporten fremgår det, at de 61 byer har været særligt aktive i at levere oversigter over deres klimaudfordringer. København er desuden fremhævet som én af de byer, der har nedsat den samlede CO2-belastning mest siden 2009.

Byernes løbende og grundige rapportering af deres klimaudfordringer er vigtig for at give bedre datagrundlag for forskningen, mens deling af strategier og best practice kan give inspiration mellem byer og organisationer, der bestræber sig på at finde bæredygtige løsninger på klimaudfordringerne.

CDP Global Cities Report, 2014 (PDF)

C40 Cities Snapshot (infografik)