x

Verdens førende klimanetværk for megabyer åbner kontor i København

Pressemeddelelse 6. februar 2017

I dag åbner C40 Cities – verdens førende klimanetværk for megabyer – et fast kontor i København. Herfra vil C40 Cities arbejde for et tættere samarbejde mellem byer og den private sektor og dermed forsøge at nedbryde en af de helt store barrierer for en global grøn omstilling.

Det danske C40-kontor skal have fokus på at styrke det globale samarbejde mellem byer, virksomheder og videninstitutioner for at fremme omstillingen til en grøn økonomi. Og her er placeringen i København ideel, mener C40 Cities Director of Regions og chef for den danske afdeling Simon Kjær Hansen:

”Det vækker opsigt globalt, at København har verdens nok mest ambitiøse klimaplan og er godt på vej til at nedbringe CO2-udledninger til nul i 2025. C40 Cities ser derfor store muligheder i at åbne kontor i København for at trække på de erfaringer, som findes her. København har i samarbejde med danske virksomheder og universiteter skabt en lang række af de grønne løsninger inden for byplanlægning, energi, cykler og meget andet, som byer over hele verden ønsker at lære af.”

Selvom København ikke er blandt verdens største byer, har Danmarks hovedstad alligevel en central rolle i C40-samarbejdet som en af verdens mest innovative byer. København er medlem af C40 Cities som såkaldt innovationsby og leder C40’s netværk for grøn vækst. Desuden er København repræsentant for netværkets 16 innovationsbyer i C40's styregruppe, hvor over-borgmester Frank Jensen også er C40 Cities viceformand. Frank Jensen ser det som en enestående mulighed for København, og Danmark i det hele taget, at der åbner et dansk kontor:

”Det er en blåstempling af Københavns grønne førerrolle, at C40 som verdens førende klimanet-værk for megabyer vælger at åbne kontor i byen. Det vil få endnu flere borgmestre ude i verden til at kigge mod Københavns løsninger, når de skal udvikle deres byer, og det bliver et stort udstillingsvindue for grønne danske virksomheder,” siger Frank Jensen, Københavns overborgmester.

Realdania har sammen med amerikanske Bloomberg Philanthropies og britiske The Children’s Investment Fund Foundation været bidragsyderne bag C40’s drift siden 2013. Adm. direktør Jesper Nygård ser et stort potentiale i, at C40-kontoret flytter til København:

”Det danske C40-kontor betyder, at virksomheder og kommuner i hele Danmark får unik adgang til de internationale miljøer, hvor beslutningerne om fremtidens byudvikling bliver diskuteret, og hvor løsninger bliver udviklet og testet. Det kan dårligt overvurderes. Jeg ser meget frem til den øgede udveksling mellem danske og internationale erfaringer, som kontoret vil bidrage til, og som jeg er sikker på vil blive et stort plus for danske kommuner og virksomheder."

C40-kontoret får adresse i Fæstningens Materialgård på Københavns Havn og bliver en del af innovations- og væksthub’en BLOXHUB, som er stiftet af Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Realdania. BLOXHUB er en forening af danske og internationale virksomheder og andre aktører, der arbejder med bæredygtig innovativ byudvikling.

C40 Cities (egl. C40 Cities Climate Leadership Group) er et globalt netværk af verdens førende byer, som sammen arbejder på at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringerne. I dag består C40-netværket af 90 af verdens største og de mest innovative byer. Målt på antal indbyggere udgør medlemsbyerne over 650 mio. mennesker og 25 % af verdens bruttonationalprodukt. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde og sprede viden om nye bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.

 

  • C40 Cities blev grundlagt i 2005 af Londons daværende borgmester, Ken Livingstone, som en organisation for verdens megabyer med fokus på at fremme indsatser til at bekæmpe klimaforandringer.

  • I 2006 blev C40 Cities sammenlagt med Clinton Climate Initiative. Michael Bloomberg var som borgmester i New York C40s formand fra 2010-2013 og er i dag formand for C40’s bestyrelse.

  • C40 Cities netværket ledes af en styregruppe på 12 borgmestre med Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, som formand. Overborgmester Frank Jensen er C40 viceformand og sidder i C40’ styregruppe som repræsentant for netværkets innovationsbyer.

  • C40 Cities har globalt en stab på mere end 100 medarbejdere med hovedkontor i London samt kontorer i New York, Beijing, Rio – og nu også København.

  • C40 Cities’ kontor bliver en del af BLOXHUB i København, som er et netværk af små og store virksomheder, der arbejder inden for bæredygtig byudvikling. Kontoret har til huse i Fæstningen Materielgård, Frederiksholms kanal 30, 1220 København K.

  • Kontoret vil til at begynde med have fire faste medarbejdere tilknyttet, samt medarbejdere som for kortere perioder udstationeres fra C40’s hovedkontorer i London og New York.

  • C40 Cities’ kontor i København ledes af Simon Kjær Hansen, som siden januar 2015 har været en del af C40’s globale ledelse som Director of Regions. Simon har tidligere været chef for afdelingen “Byens Udvikling” i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som bl.a. har ansvaret for Københavns Kommunes Klimaplan. Før det var Simon sekretariatschef i overborgmesterens sekretariat. Simon arbejdede i 2005 -2006 i den engelske regerings Cabinet Office og har også været ansat i det danske finansministerium.

C40’s Grøn Vækst-program (C40 Business, Economy and Innovation Programme) sætter fokus på, hvordan byer i samarbejde med virksomheder og videninstitutioner kan skabe innovative, grønne løsninger til at nedbringe CO2-udledninger og styrke byernes tilpasningsevne til de globale klimaforandringer.

 

Undersøgelser som C40 Cities har gennemført sammen med Arup har vist, at mange byer betragter samarbejde med den private sektor som en nøgle til at gennemføre deres planer på klimaområdet. C40’s Københavnerkontor vil derfor bl.a. i partnerskab med den danske Cleantech klyngeorganisation CLEAN udvikle “City Solutions Platform”, hvor virksomheder kan medvirke til at udvikle nye løsninger på byernes klimarelaterede problemer gennem innovative samarbejdsmodeller.

København er medlem af C40 Cities som innovationsby, der er en betegnelse for byer, der ikke er megabyer men er førende og innovative på den grønne dagsorden. I 2014 blev overborgmester Frank Jensen valgt ind i C40’s styregruppe som repræsentant for innovationsbyerne. Siden 2016 har Frank Jensen ligeledes været viceformand for C40 Cities. København er leder af C40’s Grøn vækst-netværk.

Realdania støtter C40 Cities, fordi klimaudfordringen er global, og fordi Danmark har meget at byde på internationalt, når det handler om bæredygtig byudvikling. Realdania er siden 2013 funding partner i C40 Cities – sammen med Bloomberg Philanthropies (USA) og Children’s Investment Fund Foundation (England). Som del af sit engagement i C40 Cities har Realdania som en særlig opgave at sikre at den viden, der opsamles i C40-netværket, bliver gjort tilgængelig for danske kommuner og virksomheder. Blandt andet gennem Compact of Mayors-initiativet.