x

Danske kommuner kan have en rolle i klimakampen

Pressemeddelelse 17. september 2015

Byerne skal mere aktivt ind i klimakampen, hvis vi skal nå FN’s klimamål, og danske kommuner har en rolle at spille. Realdania har derfor igangsat en indsats, hvor målet er at få alle danske kommuner til at tilslutte sig det internationale klimainitiativ Compact of Mayors gennem information og rådgivning.

Compact of Mayors-initiativet blev lanceret under FN’s klimatopmøde i New York sidste år. Den globale tilslutning til initiativet vokser hurtigt, og senest har USA’s præsident Obama opfordret alle amerikanske byer til at slutte sig til og derigennem forpligte sig på ”målbare, rapporterbare og verificerbare klimaindsatser”. Allerede i dag udgør de tilknyttede byer nogle af verdens største byområder fra hele verden. Målt på befolkning udgør de flere end 220 mio. mennesker.

 

Ved at indgå i et internationalt initiativ, hvor der er fokus på at indsamle fuldt sammenlignelige tal og data, kan en kommune i Danmark få vigtige erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra byer fra hele verden – og omvendt. Danske kommuner har i forvejen stærkt fokus på reduktion af drivhusgasser, klima- og klimatilpasningsplaner, og Compact of Mayors-initiativet er udviklet, så det også kan håndtere danske data.

 

Momentum op til COP21

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, har store forhåbninger om en international klimaaftale, når verdens regeringer mødes til COP21 i Paris til december. Han opfatter også de kommende måneder som et åbent vindue, hvor kommunerne skal vise, at de kan levere noget af den viden, erfaring og handlekraft, som de nationale regeringer kan bygge på.

”Hvis byer og kommuner rundt om i verden øger deres engagement i klimakampen og eventuelt styrker samarbejdet med statslige myndigheder og regeringer, vil det styrke ambitionsniveauet hos regeringerne og dermed den aftale, som er under forhandling op til og under COP21. Vores oplevelse er, at kommunerne og byerne allerede er langt fremme.

 

Jeg ser Compact of Mayors-initiativet, som en slags open source-platform, hvor en dansk klimaambitiøs by som f.eks. Sønderborg sammen med byer fra andre steder i verden vil kunne bidrage til, at vi kan nå FN’s klimamål. Og Danmark er på ingen måde noget lilleputland, når vi taler om kommunernes klimaengagement. Vi har mange års erfaring, og vi er på mange strækninger langt foran andre byer rundt om i verden. Det giver danske kommuner en vigtig international rolle, hvor lokale – også danske – klimagevinster kan skabe globale effekter.”

 

To centrale elementer i Compact of Mayors: Måling og handling

De to centrale elementer i Compact of Mayors-initiativet er måling og handling. Kommunerne forpligter sig på at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser, samt på at udarbejde en klimaplan med klare mål for reduktion af udledningen. 

Kommuner, der tilslutter sig Compact of Mayors, forpligter sig til:

  • De skal kortlægge og rapportere deres emissions-data i et internationalt sammenligneligt format og system (som i øvrigt er kalibreret med Energistyrelsens kommende CO2-beregner 2.0)

  • De skal opsætte reduktionsmål

  • De skal formulere en klimaplan

  • Derudover giver Compact of Mayors-initiativet adgang til international vidensudveksling.

  • At byer bliver bedre til at forebygge klimaændringerne eksempelvis ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra byer gennem indførelsen af vedvarende energi i energisystemet.

  • At byer gøres mere resistente over for konsekvenserne af klimaændringer ved at implementere klimatilpasningsprojekter.

Compact of Mayors er verdens største samarbejde mellem byer. Initiativet blev lanceret i 2014 af FN’s særlige udsending for Byer og Klimaforandringer, Michael R. Bloomberg. Initiativet ledes af C40 Cities Climate Leadership Group, ICLEI – Local Governments for Sustainability og The United Cities and Local Governments – med støtte fra FN-Habitat.