x

Frank Jensen i front for grøn omstilling i verdens storbyer

Pressemeddelelse 12. maj 2014

Københavns overborgmester Frank Jensen vælges i dag ind i ledelsen af verdens største bynetværk, C40, der arbejder for grøn omstilling og bæredygtig byudvikling.

Københavns overborgmester Frank Jensen kommer i fint selskab, når han indtræder i C40s styregruppe og sammen med borgmestre fra bl.a. London, Tokyo og Rio de Janeiro skal udstikke retningslinjerne grøn omstilling, klimasikring og grøn vækst i verdens storbyer. København er blevet valgt ind i styregruppen som repræsentant for de 19 mindre byer, der er inviteret med i C40, fordi de er langt fremme i arbejdet med grøn omstilling og bæredygtig byudvikling.

”C40 er en vigtig og indflydelsesrig organisation, der har stor betydning i forhold til at gøre verdens storbyer mere grønne og bæredygtige. Det er en stor anerkendelse af vores klimaindsats, at vi nu får lov til at lægge linjerne for det fremtidige arbejde i verdens største storbyer. Jeg glæder mig til at dele erfaringerne fra København, hvor vi har haft succes med at koble vores klimaindsats med økonomisk vækst og jobskabelse, og sætte fokus på danske kompetencer inden for det grønne område,” siger Københavns overborgmester, Frank Jensen.

I C40 samarbejder 67 af verdens allerstørste byer om klimasikring, CO2-reduktion, bæredygtig byudvikling og grøn vækst. København er i global sammenhæng ikke en megaby, og det er derfor en stor anerkendelse af Københavns arbejde med at udvikle en grøn by med høj livskvalitet.

København leder i forvejen et grønt vækst-netværk i C40, der arbejder for nye måder at koble bæredygtig byudvikling med økonomisk vækst, innovation og jobskabelse.

Store perspektiver
Det har stor betydning for klimaet, når verdens storbyer sætter sig for at gøre noget. Byerne står i dag for 70 procent af verdens CO2-udledning, og det har derfor stor effekt, når byer vælger at gå i Københavns fodspor og nedsætter CO2-udslippet.

Realdanias direktør, Jesper Nygård, sidder i bestyrelsen for C40, og han ser store perspektiver for hele Danmark i Københavns nye position i klimanetværket for internationale megabyer.

"Vi er rigtig glade for, at Frank Jensen er kommet med i C40s styregruppe, og at styregruppen dermed anerkender de mindre, men meget innovative byers store engagement og den værdi, som den type byer fører til netværket. Efter vores opfattelse er C40 aktuelt det bedste bud på, hvordan vi i fællesskab kan mindske udledningerne af C02 i byerne. København og Danmark har masser af værdifulde erfaringer at byde ind med, når det gælder bæredygtighed og grønne løsninger, og netværket er en fantastisk platform for også at hente værdifulde erfaringer på området, så vi sikrer, at Danmark kommer helt i front. Så stort tillykke til Danmark, til København og til Frank Jensen med deltagelsen i C40s styregruppe," siger Jesper Nygård.  

Frank Jensen er med i C40s styregruppe sammen med borgmestrene fra Berlin, Buenos Aires, Hong Kong, Houston, Jakarta, Johannesburg, London, Rio, and Seoul. 

“Jeg er glad for at byde overborgmester Frank Jensen velkommen i styregruppen for C40. København er anerkendt som en af verdens mest bæredygtige byer, og de medbringer stor viden og engagement, som vil styrke C40´s fremtidige arbejde,” siger Rio de Janeiros borgmester, Eduardo Paes, der er formand for C40. 

Pressemeddelelsen er udsendt af Københavns Kommune.