x

Rapport sætter tal på gevinsterne ved grøn omstilling

Pressemeddelelse 21. december 2015

En ny rapport fra C40 belyser de økonomiske og sociale fordele ved grønne politikker og leverer metoder til at udregne den ekstra værdi.

Realdania har i samarbejde med C40 lanceret en ny rapport, The Co-Benefits of Sustainable City Projects, som belyser de mange afledte økonomiske og sociale fordele, der ligger i byernes klimaarbejde. Den nye forskning understøtter kommunernes beslutningsproces på klimaområdet ved at sætte tal på de ekstra gevinster.

Konkrete gevinster

Den nye analyse viser, at grønne tiltag ikke kun er med til at forhindre klimaændringer og til at beskytte byer fra klimaændringernes konsekvenser, men at de i høj grad også kan have en positiv indvirkning på den økonomiske udvikling og sociale og sundhedsmæssige velfærd i kommunerne. Grøn omstilling rummer eksempelvis et stort potentiale for jobskabelse, energibesparelser, øgede ejendomsværdier, bedre luftkvalitet, bedre sundhed og færre trafikpropper – alt sammen effekter, der kan skabe samfundsøkonomiske gevinster og større livskvalitet.

"Byerne har med den nye såkaldte co-benefit-rapport fået et overbevisende argument for at implementere grønne løsninger. Co-benefit handler om, at vi slår flere fluer med ét smæk, og at de grønne løsninger samtidig skaber værdi for samfundet på anden måde. Jeg håber, rapportens konklusioner giver de klimaansvarlige i kommunerne ekstra gennemslagskraft, og dermed flere investeringer i bæredygtige byer. Nu har vi i hvert fald både de gode eksempler på, hvordan det kan gøres – samt tallene, der fortæller, at det er god økonomisk fornuft," siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Beregningsmetoder og eksempler

Rapporten giver en oversigt over forskellige beregningsmetoder, der kan bruges af byerne til at måle gevinsterne ved klimahandlinger.

En række casestudier indgår i rapporten for at belyse gevinsterne inden for forskellige sektorer: Bus Rapid Transit i Bogotá og i Istanbul, trængselsafgifter i London og i Stockholm, LED-gadebelysning i Los Angeles og i Sydney, bæredygtig byudvikling i København og grønne tage i Portland.

En opfølgende rapport udkommer i forsommeren 2016.

Læs rapporten: The Co-Benefits of Sustainable City Projects