x

Hvordan finansierer din kommune sin grønne omstilling?

Pressemeddelelse 13. december 2016

Danske kommuner stiller ikke længere spørgsmål ved vigtigheden af at foretage en grøn omstilling. Ofte er det dog oplevelsen, at budgetterne ikke giver plads til at træffe de beslutninger, der skal til, og derfor går omstillingen langsommere, end den kunne.

Realdania og C40 har derfor udarbejdet good practice-rapporten ”Metoder til finansiering af grønne projekter” med konkrete råd og eksempler på byers finansiering af grønne projekter. Ifølge projektchef Pelle Lind Bournonville i Realdania har kommunerne nemlig ofte et større råderum, end de er klar over. Især hvis de ændrer tankesæt fra enten-eller til både-og - og hvis de tænker den kommunale økonomi i et større helhedsperspektiv.

”Kommunernes grønne omstilling kommer først for alvor op i fart, når vi bliver gode til at se de kommunale udgiftsposter som også en mulighed for at foretage grønne investeringer. Et eksem-pel er, når kommunen alligevel skal bygge eller renovere en daginstitution. Hvis man er smart, vil man samtidig have fokus på højere energieffektivitet og dermed færre driftsomkostninger – og måske endda ligefrem også fokus på godt indeklima, hvilket giver færre sygedage for børnene og de kommunalt ansatte pædagoger. - Eller når der alligevel skal forhandles nye aftaler på busdriften, hvorfor så ikke medtage krav om lavere emissioner eller måske endda lave en plan for skift til eldrevne busser,” siger projektchef Pelle Lind Bournonville. 

Metoder til finansiering af grønne projekter

Kritikken af den slags grønne investeringer lyder ofte, at de er dyre. Den underliggende pointe i rapporten ”Metoder til finansiering af grønne projekter” er imidlertid, at grønne byer er en god investering for kommunerne. Den ekstrainvestering, der kan være tale om, kommer nemlig igen, når f.eks. grøn transport giver sundere byluft, hvorved borgernes sundhed forbedres. Og ikke mindst udgør grønne løsninger et meget stort økonomisk vækstområde, der har potentiale til helt grundlæggende at forbedre byernes økonomi gennem jobskabelse.

”Det er stadig nyt for mange kommuner at skulle udvikle en plan for finansiering af grønne tiltag,” siger projektchef Pelle Lind Bournonville. ”Og det skyldes i høj grad, at den enkelte kommune mangler gode eksempler og erfaringer at bygge videre på. Det er derfor netop dét, denne rapport skal bidrage med.”

Hvilke barrierer er der?

Ud over good practice-eksempler identificerer rapporten en række konkrete barrierer for kommunernes grønne omstilling. Blandt andet er kommunernes økonomistyringssystemer ikke altid gearet til at kunne etablere offentlige-private partnerskaber (OPP’er) eller søge grønne finansieringspuljer. Ligesom der kan være modsatrettede hensyn i henholdsvis budgetkontoret og planlægningskontoret i kommunerne. 
Bag rapporten ligger et stort vidensopsamlingsarbejde foretaget af det internationale bynetværk C40 i byer verden over, fra Göteborg i Sverige til Kampala i Uganda. Realdania har sikret, at den indsamlede viden oversættes, tilpasses og gøres tilgængelig for danske kommuner.
  

Hent og læs rapporten her.

”Metoder til finansiering af grønne projekter” er en af en række af erfaringsrapporter udarbejdet af C40, som Realdania står for at gøre tilgængelig for danske kommuner. Rådgivningsfirmaet Rambøll Management Consulting står for at tilpasse rapporterne, så de passer til den dagligdag, som danske kommuner opererer i.

Rapporten "Metoder til finansiering af grønne projekter" kan læses og hentes her.
Denne rapport præsenterer forskellige metoder til, hvordan kommuner kan finansiere grønne projekter. 

Rapporten "Klimavenlige bykvarterer" kan læses og hentes her
Denne rapport præsenterer forskellige eksempler på good practices og værktøjer for kommuner til klimaneutral byudvikling. 

 

Kampen mod klimaforandringer kræver en særlig indsats, og byerne er vores bedste forandringsagenter i den indsats. Derfor er Realdania såkaldt funding partner i det internationale C40-bynetærk, der arbejder for, at verdens byer får værktøjer og viden til konkret og målbart at reducere CO2-udledningerne og klimasikre byerne. Realdania har som en særlig opgave at sikre, at den viden, der opsamles i C40-netværket, bliver gjort tilgængelig for danske kommuner. 

De to øvrige funding partners i C40 er Bloomberg Philanthropies (USA) og Children’s Investment Fund Foundation (England).