x

Nyerhvervelse: Det Harboeske Enkefrukloster, København

Pressemeddelelse 30. juni 2006

Realea A/S har erhvervet Det Harboeske Enkefruekloster, der er beliggende i Stormgade i København. Enkefrueklosteret er opført i 1663-1669 af landdrost Simon de Pethum. 

Siden 1735 har ejendommen fungeret som en stiftelse, oprettet af Geheimerådinde Christine Harboe, som ved sin død testamenterede ejendommen i Stormgade til oprettelse af et kloster, som skulle være fribolig for "13 fattige og gudfrygtige enker, hvis husbonder havde betient en eller anden af de Charger indført i de fem chasser af den kongelige rangforordning".