x

Åbent hus i Fæstningens Materialgård

Pressemeddelelse 15. juni 2012

I Københavns midte ligger det fredede anlæg Fæstningens Materialgård som en lille oase med en lukket gårdhave med roser og magnoliaer. Nu åbner Realdania Byg den 24. juni kl. 10-16 for første gang i mange år porten til de historiske bygninger for offentligheden, for at markere afslutningen på fire års restaurering og nyindretning.

Materialgården er anlagt under Christian V, og blev brugt som base for udvidelsen af Københavns befæstning i 1680erne. Da Realdania Byg købte ejendommen i 2007 for at sikre de historiske værdier for eftertiden, havde den været i forsvarets tjeneste mere end 250 år.

Energiglas, genskabte historiske interiører og fjernkølingsanlæg. Arbejdet på Fæstningens Materialgård har omfattet mere end traditionel restaurering og nyindretning. Anlægget har nemlig været udgangspunkt for et demonstrationsprojekt, der viser, hvordan man kan lave energirenovering i fredede bygninger.

"Hensynet til klima og hensynet til bygningsarv kan gå hånd i hånd. Det viser Fæstningens Materialgård. Nu glæder vi os til at vise resultaterne, når vi åbner dørene til materialgården, der på grund af sit militære ophav i mange år ikke har været åbnet for offentligheden", udtaler adm. direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld.

Fremadrettet skal energiforbruget i bygningerne måles og sammenlignes med forbruget før restaureringen, så man kan se om det er muligt at opnå den beregnede besparelse på 20 procent CO2 per arbejdsplads.

Fakta om åbent hus arrangementet

Tid: Søndag den 24. juni kl. 10 til 16
Sted: Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K
I forbindelse med åbningen vil der være en udstilling om den eksperimenterende energirenovering, som har fundet sted i Fæstningens Materialgård sideløbende med den klassiske restaurering og en udstilling om Bryghusprojektet, som skal opføres på nabogrunden.

Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkomne.

For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg:  Tlf. 70 11 06 06

FAKTA
Restaurering og energirenovering Det fredede bygningskompleks "Fæstningens Materialgård" udgøres af fire separate og indbyrdes ret forskellige bygninger. De eksisterende bygninger er opført fra 1748 til 1920 og er samlet set repræsentative for de fredede bygninger, der i dag anvendes til erhvervsformål, og hvoraf langt hovedparten ligger i de større byer.

Restaureringen har bragt bygningens indre og ydre udtryk i bedre harmoni og sikret, at den smukke, nyligt fredede gårdhave nu kommer helt til sin ret. Fremover skal en del af lokalerne bruges som projekthotel for Bryghusprojektet, der er i gang på nabogrunden.

Udover restaureringen har bygningerne været test-bygninger i projektet "Energirenovering i fredede bygninger", som er et samarbejde mellem Realdania Byg og Kulturstyrelsen. Arkitekter og ingeniører har vurderet en lang række energibesparende tiltag - lige fra efterisolering til solceller og jordvarmeanlæg - i forhold til bygningernes bevaringsværdi: Hvor må bevaringen af historiske og arkitektoniske kvaliteter gå forud for energi- og CO2-hensyn, og hvilke energibesparende tiltag kan implementeres, uden at forringe bevaringsværdierne?

FAKTA
Fæstningens Materialgård Opførelsen af anlægget blev begyndt i 1683. Arkitekten kendes ikke. Anlægget har gennemgået løbende ændringer bl.a. med opførelsen af materialforvalterboligen i 1740. En magasinbygning var ligeledes nedslidt og blev erstattet af en ny i 1748. Disse bygninger er de ældste på grunden i dag, mens 'Foderknægtens hus', nabohuset til materialforvalterboligen, er det eneste overlevende hus fra 1680erne.

Frederiksholm opstod som et led i udbygningen af Københavns forsvarsværker. Det er et område, der har stor by- og bygningsmæssig værdi, både arkitektonisk, bygningskulturelt og historisk som stedet for Københavns opståen og generationers koncentration af stats-administration og viden. I tidens løb har nogle af de fremmeste arkitekter bygget i området.