x

Nyerhvervelse: Fæstningens Materialgård

Pressemeddelelse 13. september 2007

Realea erhverver den fredede ejendom Fæstningens Materialgård beliggende Frederiksholms kanal 30 i København fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Erhvervelsen sker med henblik på at sikre ejendommens umistelige historiske værdier for eftertiden.

"Vi er meget begejstrede for at have fået denne mulighed" udtaler administrerende direktør Peter Cederfeld. "Dels er det jo et fantastisk anlæg med mange fine kvaliteter og stærke historisk værdier, som vi nu for mulighed for at bevare for eftertiden. Dels giver ejendommens placering som nabogrund til bryghusgrunden os en helt unik mulighed for at sikre en optimal sammentænkning af området med respekt for begge ejendomme". "Det er kernen i, hvad vi står for - at bevare og udvikle", siger Peter Cederfeld.

Ejendommen vil efter overtagelsen skulle gennemgå en gennemgribende restaurering, hvilket formentlig vil betyde en ændret anvendelse og nyindretning af hele eller dele af bygningerne i komplekset. Restaureringen vil tage sigte på at bringe det indre og ydre udtryk i bedre harmoni, herunder sikre at det ny fredede have- og gårdareal kommer helt til sin ret. I første omgang vil dele af lokalerne dog skulle bruges som projekthotel for Bryghusprojektet på nabogrunden. 

Fakta:

  • Opførelsen af Fæstningens Materialgård blev påbegyndt i 1683 efter udflytning fra Rigensgade. Arkitekten kendes ikke. Fæstningens Materialgård gennemgik løbende en række bygningsmæssige ændringer bl.a. med opførelsen af den tidligere materialforvalterbolig fra 1740, der afløste en faldefærdig forgænger. En magasinbygning mod volden var ligeledes nedslidt og blev erstattet af en ny i 1748. Disse bygninger eksisterer fortsat og er de ældste bygninger på grunden i dag, mens det såkaldte 'Foderknægtens Hus', der er bygget sammen med materialforvalterboligen, er det eneste overlevende hus fra 1680'erne. Det er første gang ejendommen overgår til privateje.

  • Frederiksholm opstod som et led i udbygningen af Københavns forsvarsværker. Det er et område, der har stor by- og bygningsmæssig værdi - både arkitektonisk, bygningskulturelt og historisk som stedet for Københavns opståen og generationers koncentration af statsadministration og viden. I historiens løb har nogle af de fremmeste arkitekter bygget i området.