x

Indvielse af Filsø Ellipsen: Ny mulighed for at opleve vestjysk fuglemekka fra udsigtsbro

Pressemeddelelse 4. juli 2017

Nu kan naturelskere komme helt tæt på landskabet omkring Filsø – den genskabte vestjyske sø nær Henne Strand. Lørdag den 8. juli indvies en nyopført cirkulær udsigtsbro, som skaber en særlig oplevelse af områdets særlige natur. Broen er blevet til virkelighed i et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen.

Fra på lørdag den 8. juli får naturelskere og fuglekiggere endnu en god grund til at lægge vejen forbi den genskabte sø Filsø i Vestjylland. Her indvies nemlig en ny cirkulær bro, som løfter hele oplevelsen af områdets magiske landskab.

Kom tæt på Filsøs natur

Engang var Filsø landets næststørste sø, men afvanding og opdyrkning betød, at den svandt ind til næste ingenting. Men i 2011 skete der noget, da Aage V. Jensen Naturfond satte sig for at genskabe søen gennem ét af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Formålet var at udvikle gode rammer for dyreliv og naturoplevelser.

Siden er flere sjældne fuglearter vendt tilbage, og området har udviklet sig til en velbesøgt seværdighed. Og som led i Stedet Tæller – Realdanias kampagne for yderområderne – er Filsø også udvalgt som ét blandt 10 særlige steder i det danske landskab. På hvert sted skal arkitektoniske nedslag i højeste kvalitet højne og formidle oplevelsen af naturen.

Ved Filsø betyder det konkret, at der er skabt en ny adgangsvej og udsigtsbro, som sørger for, at man kan bevæge sig rundt i området i ét sammenhængende cirkelforløb – vel at mærke uden at forstyrre områdets omkring 70 ynglende fuglearter. Sti og bro hænger sammen, og begge dele er udført i beton, der diskret føjer sig ind i omgivelserne.
 

Lavmælt arkitektur skaber store oplevelser

Filsøs nye bro er udviklet i et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen. Schønherr har rådgivet og tegnet projektet, som også omfatter etablering af en ny parkeringsplads.

Den nye udsigtsbro er et godt eksempel på, hvordan man kan styrke mødet mellem menneske og natur og skabe en mere intens og vedkommende oplevelse af et helt særligt sted. Der er tale om arkitektur af højeste kvalitet, som bringer os besøgende tættere på naturen uden at stjæle hele billedet.

Christian Andersen Programchef i Realdania

Med Filsøs nye bro får endnu flere mulighed for at komme tæt på og opleve naturens mangfoldighed. Og så er projektet gennemført med stor respekt for dyre- og planteliv, så de nye besøgende ikke forstyrrer områdets mange ynglende fugle.

Anders Skov Direktør i Aage V. Jensen Naturfond
 

Kampagnen Stedet Tæller har støttet projektet med 3,8 mio. kr. Aage V. Jensen Naturfond støtter derudover med etablering af skolestue, picnicfaciliteter og toiletter.

Alle er velkomne til den officielle indvielse, som finder sted lørdag den 8. juli kl. 11:00-13:00.

Realdania-kampagnen Stedet Tæller

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder. Filsø er et projekt blandt 10, der skal højne oplevelsen af særlige steder rundt omkring i det danske landskab i forbindelse med kampagnens fokusområde ”Steder i landskabet”.
Se mere på www.stedet-taeller.dk

Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfonds vision er ”at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”. Derfor arbejder Fonden for biodiversitet og mangfoldighed, som er væsentlig for naturens overlevelse og balance, og vi støtter forskning, der viser hvordan naturindholdet kan forbedres og fastholdes. Endvidere har Fonden erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer. Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt. Fonden ejer i dag 28 naturarealer på tilsammen ca. 18.000 ha i Danmark.
Se mere på www.avjf.dk

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.
Se mere på www.naturstyrelsen.dk