x

Indbudt konkurrence om et havnebad i Hasle by på Bornholm

Pressemeddelelse 10. januar 2011

Bornholms Regionskommune udskriver nu en indbudt konkurrence om et havnebad i Hasle by. Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med Realdania og Lokale- & Anlægsfonden.

Konkurrencen skal belyse placering og udformning af et mindre havnebad med tilhørende faciliteter, der kan realiseres indenfor 5,2 millioner kr. Forslaget skal beskrive hovedgrebet, hvordan havnebadet er indpasset i det lokale miljø, og hvordan havnebadet tilfører miljøet noget nyt. Forslaget skal som minimum omfatte et lukket børnebassin med lav vanddybde, et voksenbassin, faciliteter og installationer som tilgodeser mulighed for vandleg, et udkigstårn og en opholdszone til udendørs samvær og afslapning.  Havnebadet forventes etableret i 2011.

Bornholms Regionskommune har valgt at indbyde 3 tegnestuer til at deltage i konkurrencen

  • White arkitekter A/S, København
  • Force4 architects, København
  • Steenbergs tegnestue aps, Bornholm

Som mange andre steder oplever Hasle, at havnen tømmes for dens oprindelige funktioner, fiskeri og havnerelateret erhverv. Havnens tidligere betydning for byen, som et aktivt sted med mange arbejdspladser og en travl dagligdag er forsvundet. I stedet står billedet tilbage af de store tomme havnearealer og sparsomt anvendte havnebassiner.

Mulighedernes Land

Projektet indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland og Thisted Kommuner samt Bornholms Regionskommune. Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer. Projektet skal understøtte bosætning og turisme (se www.mulighedernesland.dk).

Hasle Havnebad er et demonstrationsprojekt, der skal vise hvordan det er muligt med forholdsvis små midler at skabe herlighedsværdi og attraktioner på henslumrende havneområder, som industri og fiskeri har forladt. Projektet vil forvandle en nedslidt industrihavn til et aktivt byrum med plads til friluftsliv og socialt samvær. Ved at etablere et havnebad i et af Hasle Havns bassiner vil projektet bidrage til at udvikle Hasle til en mere attraktiv by at bo i; en by som er kendt for et aktivt friluftsliv.

Projektet er en del af en større helhedsplan for havnen, der har som mål at udvikle hele havnen til et aktivt byområde, der er bedre forbundet med byens gamle centrum og Hasles største turistattraktion, Hasle Røgeri. Havnebad i Hasle skal vise, hvordan andre små byer kan udnytte og omdanne øde og nedslidte havnearealer til glæde for beboere og turister. Et havnebad skal være Hasles nye attraktion.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:
”Med projektet i Hasle kan Fonden præsentere tre fine eksempler på havnebade i storbyen, den store provinsby og den lille provinsby til inspiration for andre byer. Alle tre bade skaber nyt liv i de ellers henslumrende havneområder, som industri og fiskeri har forladt.”

Karen Skou, projektleder i Realdania siger: ”Havnebadet i Hasle er et fornemt eksempel på, hvordan man kan skabe større livskvalitet i et lokalområde ved at bygge på de muligheder, der allerede er for fysisk aktivitet og samvær. Det bliver spændende at se, hvordan projektet konkret kan udformes.”

Steen Colberg Jensen, viceborgmester og formand for Teknik- & Miljøudvalget i Bornholms Regionskommune, siger: ”Et havnebad i Hasle vil bringe nyt liv til havnen, hvilket der er blevet arbejdet på i de sidste par år. De nye helårsaktiviteter vil først og fremmest blive til stor glæde for Hasleboerne, men vil også kunne tiltrække både andre øboere og turister. Havnebadet vil blive en del af det lokale miljø omkring sejlklubben og havneklubben, og det er vores håb, at de nye aktiviteter vil give andre lyst til at investere i udvikling på havneområdet.”

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune mandag den 10. januar.