x

Nu igangsættes Hasle havnebad på Bornholm

Pressemeddelelse 18. juni 2012

Med sin unikke og markante arkitektur og brugsværdi vil havnebadet uden tvivl blive Hasles nye attraktion og være med til at skabe nyt liv på Hasle Havn. Et havnebad der vil være et stort aktiv for lokalbefolkningen i Hasle by og hele Bornholm, men også et havnebad der vil tiltrække turister. Hasle havnebad er en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land mellem Realdania og Bornholms Regionskommune. Projektet er en del af et områdefornyelsesprojekt i Hasle by. Lokale- og Anlægsfonden støtter ligeledes projektet.

Projektet har taget udgangspunkt i en række såkaldte ”tæpper” med ”det flyvende tæppe” som stedets vartegn, og nænsomt placerede ”tæpper” på moler og granitbølgebrydere. Samlet vil de give en mangfoldig og særlig oplevelse for den besøgende og gøre Hasle havnebad til en unik attraktion. Den ekspressive udformning af springanlægget som folder op omkring et afskærmet opholdsareal er nytænkende og vil hele året sikre, at havnebadet fremstår som en attraktion.

Fremstillingen af en badeplatform og en saunabygning på Hasle havn igangsættes nu. En badeplatform på 358 m2 støbes på havnens arealer og sejles ud til den endelig placering i havnen, hvor den fastgøres til 2 stålrør, som er støbt fast i en betonplade på havbunden. På badeanlægget bliver der et 15 meter langt bassin og et 17 m2 børnebassin begge med fast bund. En sauna-/servicebygning på 50 m2 opføres på havnekajen, og forbindes til badeplatformen med en 25 meter lang bro. White arkitekter København vandt i 2011 en indbudt konkurrence og har siden projekteret havnebadet i samarbejde med Niras og kommunen.

”Vi glæder os til at havnebadet står færdigt, og forventer at dette spændende projekt og de nye muligheder vil skabe mere liv og nye aktiviteter på Hasle Havn. Det er vores håb, at de nye aktiviteter og Hasles nye vartegn vil give andre lyst til at investere i udvikling på havneområdet,” siger Kaj Erik Mortensen, formand for Hasle Byting og medlem af den lokale projektgruppe.

”Havnebadet i Hasle er et fornemt eksempel på, hvordan man kan skabe større livskvalitet i et lokalområde ved at bygge på de muligheder, der allerede er for fysisk aktivitet og samvær. Jeg er overbevist om, at havnebadet bliver et aktivt byrum med masser af liv, og at det vil blive brugt året rundt til friluftsliv og socialt samvær for både børn og voksne,” siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

Det er PL Entreprise, Rønne og Nordbornholms Byggeforretning Allinge, der står for at opføre badeplatformen.

Det er PHBYG Hasle, Nordbornholms Byggeforretning Allinge, FL. Svendsen VVS Rønne og Thiesen El-service Allinge, der står for at opføre sauna-servicebygningen.

Mulighedernes Land

Projektet indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland og Thisted Kommuner samt Bornholms Regionskommune. Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer. Projektet skal understøtte bosætning og turisme (se www.mulighedernesland.dk).

Hasle Havnebad er et demonstrationsprojekt, der skal vise hvordan det er muligt med forholdsvis små midler at skabe herlighedsværdi og attraktioner på henslumrende havneområder, som industri og fiskeri har forladt. Projektet vil forvandle en nedslidt industrihavn til et aktivt byrum med plads til friluftsliv og socialt samvær. Ved at etablere et havnebad i et af Hasle Havns bassiner vil projektet bidrage til at udvikle Hasle til en mere attraktiv by at bo i; en by som er kendt for et aktivt friluftsliv.

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.