x


Danmarks første havbad og Vorupør landingsplads indvies ved et brag af en fest

Pressemeddelelse 12. august 2014


Kæmpe festdag med blandt andet vandsprøjt, synkronsvømning, grønlændervendinger og gardermusik, når Danmarks første havbad og Vorupør landingsplads bliver indviet i Nørre Vorupør fredag den 15. august kl. 11.30 med festligheder hele dagen.

Havbadet og foreningsvejen er en del af en perlerække af faciliteter, som er etableret i et årelangt partnerskab mellem borgerne i Thisted Kommune, Thisted Kommune, og Realdania gennem ”Mulighedernes Land”, der blev indledt i 2007. Borgerne formulerede de første ideer og initiativer i 2007, og siden er det gået slag i slag i samarbejde mellem en lang række parter blandt andre Lokale og Anlægsfonden og Det Obelske Familiefond. Det store udviklingsprojekt kulminerer nu i havbadsindvielsen og landingspladsen i Vorupør, hvor Miljøminister Kirsten Brosbøl klipper snoren og indvier havbadet: 

- Havbadet ved Nørre Vorupør er et fint eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at lave nye, spændende anlæg ved vores kyster, der kan være med til at tiltrække turister fra både ind- og udland, uden at vi går på kompromis med beskyttelsen af naturen. Det er naturen, langt størstedelen af turisterne kommer for at nyde, men nu er det også blevet muligt at få sig en sjov og tryg dukkert i Vesterhavets bølger, siger miljøminister Kirsten Brosbøl. 

Havbadet er et banebrydende projekt og et fint eksempel på, at det er muligt at skabe positiv udvikling i et yderområde. Det er blevet etableret i samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, Realdania og Thisted Kommune. Projektet er en del af en større udvikling, som skal styrke Thy som natur- og friluftscentrum. Havbadet er etableret i tilknytning til den ny renoverede Vorupør Mole og måler ca. 50 x 50 m. med en dybde på 0 – ca. 1,5 m. 

Havbadet er adskilt fra Vesterhavet med en mur, der gennem åbne gittersikrede luger sikrer løbende vandudskiftning i badet. Det ny anlagte havbad giver de badende mulighed for at prøve kræfter med Vesterhavet under sikre og trygge forhold – hvad enten det er for at svømme, lege, dykke eller forbedre færdighederne i havkajakken, og samtidig er havbadet designet til god tilgængelighed for gangbesværede. 

En anden af de Vorupør’ske perler er renoveringen af husene ved landingspladsen med Nørre Vorupørs Fiskercompagni- og Fiskeriforenings Fond som bygherre. Projektet er realiseret som led i Realdanias kampagne ”Stedet Tæller” og med ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” som en meget væsentlig bidragsyder.

Thisted udvikler sine potentialer
- Gennem projekterne har Thisted Kommune virkelig fået øjnene op for at udvikle de stedbundne potentialer, som det blandt andet er sket langs vores kyster. I Nørre Vorupør kan vi se resultaterne af satsningen, hvor vi startede med promenaden ”Foreningsvejen”, som blev fulgt op af en storstilet renovering af de kulturhistoriske miljøer omkring landingspladsen – det kulminerer nu med anlæggelse af havbadet. En helt utrolig forvandling af Nørre Vorupør, som vi selvfølgelig er fulde af forventninger til, udtaler borgmester Lene Kjelgaard Jensen. 

Renoveringen af Vorupør landingsplads indvies samtidig med havbadet. Nørre Vorupørs Fiskercompagni- og Fiskeriforenings Fond har bidraget til at styrke den positive udvikling, der over en kortere årrække har været i gang i det gamle kystfiskersamfund, hvor turismen nu er hovederhvervet. 

- Det er med vemod, jeg må konstatere, at tilbagegang i kystfiskeriet har muliggjort dette projekt, men samtidig er jeg stolt og taknemmelig over, at bidragsyderne har set en værdi i det kystfiskermiljø, hvor vi har udøvet vort erhverv i så mange år. Som noget nyt er der opført et Madpakkehus, som mange vil få rigtig megen glæde af i perioder med lidt dårligere vejr, og fra Fondens side ser man med glæde frem til at opleve børnehavebørn, der efter at have tumlet rundt på landingspladsen vil søge ly i dette nye hus, fortæller Anders Munk Jensen, der er tidligere erhvervsfisker og nuværende formand for Nørre Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond. 

De gamle bygninger er blevet renoveret i de to første etaper af det samlede projekt, og i nogle af dem er der tilføjet nye faciliteter, således at kystkulturen kan formidles i det autentiske miljø, mens andre faciliteter er beregnet på at servicere de mange nye brugergrupper, som besøger Vorupør Landingsplads.

Mulighedernes Land
I partnerskabet Mulighedernes Land har Realdania i samarbejde med Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune siden 2007 arbejdet for at udvikle nye strategier og vise nye veje til udvikling i Danmarks yderområder. Sammen har partnerskabet udviklet og realiseret 16 demonstrationsprojekter og indgået i tværgående aktiviteter, som har kvalificeret og understøttet projektudviklingen. Et af disse projekter er ”Det gode liv ved kysten” og ”Stedet tæller”. 

Det gode liv ved kysten
Kampagnen ”Det gode liv ved kysten” sætter havet og kysten i et nyt perspektiv og gør det nemmere at bruge stranden og havet. Nye strandpromenader i Vorupør og Klitmøller forbedrer adgangen til stranden og vandet. I Klitmøller er Hummerhuset ombygget, og i Krik er Kulhuset et nyt foreningshus opført.

Budgettet er på 24,5 mio. kroner fra Thisted Kommune, Realdania, Bevica, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet. 

Stedet tæller
Vorupør Landingsplads er udvalgt til realisering som en del af Realdanias projekt ”Stedet Tæller”, fordi det kan vise, hvordan man kan aktivere et fiskersamfunds kulturhistoriske miljø gennem renovering og udvikling. By, erhverv, historie, bygninger og turism©e kombineres, og projektet bygger videre på en positiv udvikling, som allerede er sat i gang gennem partnerskabsprojektet ’Mulighedernes Land. Nørre Vorupør Landingsplads har potentiale til at vise, hvordan en af de lokale erhvervstraditioner kan være afsæt for en positiv udvikling, som både bevarer og fornyer den stærke fiskerikultur.

Udover Realdania har følgende bidraget økonomisk: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, EU via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Vækstforum Nordjylland og Thisted Kommune

Det samlede budget for de tre etaper er på godt 8 mio. kr.

Finansiering af havbadet:
Det Obelske Familiefond: 3,525 mio. kr.

Realdania: 3,525 mio.kr.

Lokale og Anlægsfonden: 3 mio. kr.

Thisted Kommune: 3 mio. kr.