x

Nørre Vorupør får Danmarks første havbad

Pressemeddelelse 15. oktober 2012

Vesterhavet er et sjovt sted at svømme, men det kan også være farligt. I Nørre Vorupør anlægges landets første havbad, der gør det muligt at bade i det friske salte havvand, uden at blive bekymret for høje bølger, understrøm eller hestehuller. Det banebrydende projekt etableres i samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, Realdania og Thisted Kommune og er en del af en større udvikling, der skal styrke Thy som natur- og friluftscentrum.

Det kommende havbad i Nørre Vorupør er målrettet alle brugere, der gerne vil prøve kræfter med Vesterhavet under sikre og trygge forhold - hvad enten det er for at svømme, lege, dykke eller forbedre færdighederne i havkajakken.

Havbadet anlægges ved molen i Nørre Vorupør. Havbadet sikres med en mur, der løber parallelt med molen. Muren dæmmer op for store bølger og direkte passage til havet samtidig med, at der sker en konstant udskiftning af badevandet i havbadet.

Havbadet suppleres af aktiviteter på landsiden

Selve havbadet suppleres af en række aktiviteter inde på land. Blandt andet beachvolley, strandfodbold samt udendørs fitness og styrketræningsredskaber. Dertil opføres omklædnings- og toiletfaciliteter samt en sauna, der sikrer, at vinterbaderne kan få varmen igen, når de har brugt havbadet. Området bliver landskabeligt anlagt, så klitter vil skabe læ på området omkring havbadet.

Hele området knyttes sammen, så der bliver nem adgang for alle lige fra parkeringspladsen og helt ned i havvandet.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune, siger om projektet:

 "Havbadet betyder endnu et tilbud til alle dem, der har fået øje på Thy som mekka for natur- og fritidsaktiviteter. Vi har længe haft ideen til et havbad som et fornemt supplement til de mange andre tiltag i Thy lige nu. Så for os er det drømmen, som endelig går i opfyldelse. Og var det ikke for de gavmilde fondsydere, var badet ikke blevet til noget. Derfor stor tak til alle for pengene."

Søren Bojer Nielsen, direktør, Det Obelske Familiefond, siger om projektet:

"Det er fantastisk, men også farligt at bade i Vesterhavet. Et havbad i Nørre Vorupør vil gøre det trygt og sikkert at bade og dermed være til gavn for både turismen og bosætningen i området. Det styrker hele Nordjylland."

Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

"Lokale og Anlægsfonden har længe arbejdet med at udvikle havnebade og for nylig også landets første søbad. Derfor er det naturligt, at vi sammen med Thisted Kommune har søgt efter det rigtige sted til at udvikle og etablere et havbad, der kan tage kampen op med Vesterhavet, og som samtidig formår at skabe aktiviteter på det bagvedliggende område inde på land. Havbadet gør det muligt at fastholde svømme- og badeaktiviteter ved Vesterhavet, også når der rigtig er "gang i gryden" med blæst og bølger".

Karen Skou, projektleder, Realdania, siger om projektet:

"Havbadet er et rigtig godt eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at skabe positiv udvikling i et yderområde. Thy har fantastiske naturressourcer, og med de forskellige tiltag, der styrker adgangen til stranden og havet, gøres området nu endnu mere attraktivt - både at bo i og besøge. Det er dejligt, at borgernes ønske om et havbad realiseres."

Fakta

Projektet er budgetteret til 13,5 mio. kr. Heraf bidrager parterne med:

  • Det Obelske Familiefond: 3, 525 mio. kr.
  • Realdania: 3,525 mio. kr.
  • Lokale- og Anlægsfonden: 3 mio. kr.
  • Thisted Kommune: 3 mio. kr.

Projektet er 4.500 m² stort og er tegnet af arkitektfirmaet Preben Skaarup Landskab.

Havbadet del af større udvikling i Thy

Oprindeligt var det lokale borgere som fandt på et havbad, da kommunen indsamlede ideer til partnerskabsprojektet "Mulighedernes Land - Det gode liv ved kysten" mellem Thisted Kommune og Realdania. I vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen om Det gode liv ved Kysten foreslog Preben Skaarup, at der blev etableret et havbad i Nørre Vorupør. Efterfølgende finansierede Det Obelske Familiefond en forundersøgelse af, hvordan havbadet konkret kunne anlægges.

Udover havbadet er der i øjeblikket flere andre aktiviteter i gang, der tilsammen skal styrke bosætning og turisme i Thy.

Aktiviteterne i Nørre Vorupør omfatter blandt andet "Foreningsvejen" - en strandpromenade, renovering af Vorupør Mole, restaurering af historiske fiskehuse omkring Vorupør Landingsplads og anlæg af Nationalpark Thys besøgscenter i Nørre Vorupør.

I alt investeres godt 50 mio. kr. i området. Finansieringen kommer fra både Thisted Kommune, Staten samt private fonde og foreninger.